Cập nhật cho bạn biểu phí rút tiền ngân hàng Techcombank mới nhất hiện nay

Cập nhật cho bạn biểu phí rút tiền ngân hàng Techcombank mới nhất hiện nay

Cập nhật cho bạn biểu phí rút tiền ngân hàng Techcombank mới nhất hiện nay

Phí rút tiền Techcombank là số tiền khách hàng phải trả khi rút tiền từ tài khoản tiết kiệm hoặc thẻ mở tại Ngân hàng Techcombank bằng nhiều hình thức khác nhau. Cùng tìm hiểu về các loại phí rút tiền Techcombank qua bài viết dưới đây.

Cập nhật cho bạn biểu phí rút tiền ngân hàng Techcombank mới nhất hiện nay
Cập nhật cho bạn biểu phí rút tiền ngân hàng Techcombank mới nhất hiện nay

Phí rút tiền Techcombank là gì?

Phí rút tiền Techcombank là số tiền khách hàng phải trả khi rút tiền từ tài khoản tiết kiệm hoặc thẻ mở tại Ngân hàng Techcombank bằng nhiều hình thức khác nhau.

Phí rút tiền mặt

Rút tiền Techcombank từ tài khoản ngân hàng tại cây ATM Techcombank tùy theo thẻ ATM mà có mức phí thu khác nhau.

 • Thẻ ATM Techcombank không phát hành theo gói có phí giao dịch là 2.000 VNĐ/giao dịch.
 • Thẻ ATM Techcombank phát hành theo gói không trả lương ((Đây là thẻ ATM đăng ký làm theo gói nhưng không nằm trong tài khoản trả lương gồm có thẻ ghi nợ, thẻ Home banking, thẻ tài khoản tiết kiệm …) sẽ bị tính phí là 1.000 VNĐ/giao dịch.
 • Thẻ ATM Techcombank phát hành theo gói trả lương ((Đây là thẻ ATM đăng ký làm theo gói nằm trong tài khoản trả lương gồm có thẻ tài khoản tiết kiệm trả lương, Home banking, thẻ ATM ghi nợ …) sẽ được miễn phí.

Rút tiền từ tài khoản ngân hàng Techcombank tại cây ATM ngân hàng khác sẽ bị mất phí phí rút tiền Techcombank là 3.000 đồng/giao dịch.

Phí giao dịch khác

Khi rút tiền, gửi tiền Techcombank tại ATM, cây ATM sẽ hiện ra in hóa đơn/không tin hóa đơn, tùy theo lựa chọn của bạn mà phí rút tiền Techcombank sẽ khác nhau:

 • Không in hóa đơn sẽ được miễn phí phí rút tiền Techcombank.
 • In hóa đơn tại cây ATM Techcombank hoặc ATM ngân hàng khác sẽ tính phí phí rút tiền Techcombank là 500 VNĐ/giao dịch. Khi đó bạn sẽ vấn tin được thông tin làn giao dịch gần nhất, số tiền mới rút, số dư tài khoản Techcombank hiện tại còn trong tài khoản.

Phí chuyển tiền

Trong trường hợp bạn chuyển tiền ATM Techcombank sang ngân hàng khác, tức là chuyển khoản Techcombank liên ngân hàng, bạn sẽ chịu phí là 10.000 VNĐ/giao dịch.

Phí giao dịch khác tại cây ATM

 • Phí giao dịch khác tại cây ATM ngân hàng khác ở Việt Nam hoặc tại cây ATM ngân hàng khác ở nước ngoài sẽ bị tính phí là 10.000 VNĐ/giao dịch.
 • Phí rút tiền mặt của thẻ tín dụng tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ đặt tại chi nhánh, phòng giao dịch của Techcombank:
 1. Đối với các loại thẻ tín dụng Techombank Visa, VietnamAirlines Techcombank, MercerdesCard Platium và thẻ tín dụng Vip Vingroup Platinum thì phí rút tiền mặt đều là 4%/tổng số tiền rút, áp dụng số tiền rút tối thiểu là 100.000 đồng.
 2. Thẻ tín dụng DreamCard được áp dụng mức phí thu là 2%/số tiền rút ra.
 • Phí rút tiền Techcombank của thẻ tín dụng tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ đặt tại chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng khác tại Việt Nam và ngoài Việt Nam
 1. Các loại thẻ tín dụng như thẻ tín dụng Techcombank visa, VietnamAirlines Techcombank visa, MercerdesCard Platinum, Vip Vingroup Platinum đều tính phí rút tiền Techcombank là 4%/số tiền rút và số tiền tối thiểu được rút ra là 100.000 VNĐ/giao dịch.
 2. Thẻ tín dụng DreamCard cũng bị tính phí rút tiền Techcombank là 4%/số tiền rút nhưng lại áp dụng số tiền tối thiểu rút ra là 50.000 VNĐ.
 • Phí giao dịch ngoại tệ các loại thẻ tín dụng Techcombank
 1. Với thẻ tín dụng Techcombank Visa chuẩn, Techcombank Visa vàng, VietnamAirlines Techcombank Visa chuẩn, VietnamAirlines Techcombank Visa vàng, DreamCard đều áp dụng mức phí rút tiền Techcombank là 2,95%/số tiền được giao dịch.
 2. Thẻ Techcombank Visa Platinum, VietnamAirrline Techcombank Visa Platium, MercerdesCard Platinum và Vip Vingroup Platinum có mức phí rút tiền Techcombank là 2,59%/số tiền được giao dịch.

Techcombank rút tiền có mất phí không?

Cập nhật cho bạn biểu phí rút tiền ngân hàng Techcombank mới nhất hiện nay
Cập nhật cho bạn biểu phí rút tiền ngân hàng Techcombank mới nhất hiện nay

Ngân hàng Techcombank là một trong số ít ngân hàng miễn phí rút tiền Techcombank nếu khách hàng thực hiện giao dịch tại cây trong hệ thống. Tuy nhiên, nếu giao dịch rút tiền tại cây ATM khác ngân hàng hoặc bằng thẻ Visa sẽ mất phí rút tiền Techcombank.

Biểu phí rút tiền ngân hàng Techcombank mới nhất

Phí rút tiền Techcombank tại ATM Techcombank sẽ thu theo từng trường hợp giao dịch của khách hàng. Các khách hàng hãy chú ý tới biểu phí phí rút tiền Techcombank để chuẩn bị cho việc rút tiền nhé.

Đối với khách hàng rút tiền:

 • Nếu bạn rút tiền VND tại quầy giao dịch Techcombank tại tỉnh/thành phố có chi nhánh đã mở thẻ cho bạn: Miễn phí rút tiền.
 • Nếu bạn rút tiền VND tại quầy giao dịch Techcombank tại tỉnh/thành phố khác nơi có chi nhánh đã mở thẻ cho bạn: Phí rút tiền bằng 0,03% số tiền rút.
 • Nếu bạn rút tiền tại quầy giao dịch không phải của Techcombank mà là của ngân hàng khác. Thì phí rút tiền tính theo quy định của ngân hàng ấy.

Đối với khách hàng rút tiền:

 • Nếu bạn rút ngoại tệ nhưng nhận tiền mặt VND hay ngân phiếu VND ( đã áp dụng quy đổi tỷ giá tính theo thời điểm rút tiền): Miễn phí rút tiền.
 • Nếu bạn muốn rút 1 trong các loại ngoại tệ sau: USD, JPY, EUR, GPB, AUD: Phí rút tiền bằng 0,15% số tiền rút. Ít nhất là 2 USD, nhiều nhất là 500 USD.
 • Những ngoại tệ khác, không thuộc nhóm kể trên thì ngân hàng Techcombank chưa phát hành. Nên bạn cũng không thể rút ngoại tệ khác được.

Phí rút tiền Techcombank tại máy ATM

Phí rút tiền Techcombank tại máy ATM sẽ khác nhau do từng loại thẻ bạn sử dụng. Nếu rút tại máy ATM Techcombank mức phí tương đối thấp chỉ 1.000 VND/giao dịch. Nếu rút ở cây ATM khác hệ thống ngân hàng phí rút tiền Techcombank là 3.000 VND/lần.

STT Giao dịch Phí
1 Tài khoản phát hành theo gói liên kết trả lương Miễn phí
2 Tài khoản thẻ phát hành theo gói nhưng nhưng phải TK trả lương 1.000 VND/giao dịch.
3 Nếu thẻ atm của bạn phát hành tự do không theo gói dịch vụ nào 2.000 đồng/giao dịch
4 Rút bằng thẻ Techcombank tại cây ATM ngân hàng khác 3.000 VND/giao dịch

Bạn có thể xem thêm:

Phí rút tiền thẻ tín dụng Techcombank

Rút tiền mặt trong thẻ tín dụng:

 • Đối với các loại thẻ tín dụng: Techcombank Visa, MercerdesCard Platinum, Vip Vingroup Platinum, VietnamAirlines Techcombank visa. Rút tiền tại các điểm chấp nhận thẻ: Phí rút tiền bằng 4% số tiền rút. Tối thiểu là 100.000 đồng.
 • Đối với thẻ tín dụng DreamCard, Rút tiền tại các điểm chấp nhận thẻ: Phí rút tiền bằng 4% số tiền rút. Tối thiểu là 50.000 đồng.

Rút ngoại tệ từ thẻ tín dụng:

 • Đối với thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum, MercerdesCard Platinum, Vip Vingroup Platinum, VietnamAirlines Techcombank visa Platinum. Phí rút tiền là 2,59% số tiền rút.
 • Đối với thẻ tín dụng DreamCard, Techcombank Visa hạng chuẩn và vàng, VietnamAirlines Techcombank visa hạng chuẩn và vàng: Phí rút tiền bằng 2,95% số tiền rút.

Một số loại phí khác khi rút tiền bằng thẻ ATM Techcombank

 • Phí in hóa đơn: 500 đồng/lần.
 • Phí chuyển khoản trong nội bộ Techcombank: Miễn phí.
 • Phí chuyển khoản liên ngân hàng: 10.000 đồng/giao dịch.

Những cách rút tiền ngân hàng Techcombank

Cập nhật cho bạn biểu phí rút tiền ngân hàng Techcombank mới nhất hiện nay
Cập nhật cho bạn biểu phí rút tiền ngân hàng Techcombank mới nhất hiện nay

Rút tiền tại quầy giao dịch

Khách chỉ cần mang chứng minh thư nhân dân còn thời hạn hiệu lực đến phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng gần nhất để rút tiền mặt. Bạn chỉ việc điền đầy đủ thông tin vào tờ khai mà giao dịch viên đưa cho bạn, đồng thời chữ ký của bạn phải đúng với chữ ký mà bạn đăng ký làm thẻ là bạn có thể rút được tiền từ tài khoản của mình.

Rút tiền thẻ tín dụng từ cây ATM

Muốn rút tiền mặt từ thẻ tín dụng Techcombank thì khách hàng có thể đến trực tiếp ngân hàng hoặc các cây ATM có biểu tượng Visa/Master. Cách thức rút tiền thẻ tín dụng cũng tương tự như rút thẻ ngân hàng bình thường. Bạn chỉ cần cho thẻ vào máy, ấn mã pin, sau đó nhập số tiền mình muốn rút. Tuy nhiên, số tiền mặt được rút chỉ là 50% hạn mức tín dụng, đồng thời bạn phải chịu nhiều khoản lãi suất, chi phí khác nhau.

Xin lưu ý rằng khi quý khách thực hiện giao dịch rút tiền bằng thẻ tín dụng của Techcombank tại ATM của các ngân hàng khác, theo đúng quy định đã ban hành, Techcombank sẽ thu mức phí là 2% giá trị giao dịch và tối thiểu là 50,000VND (chưa bao gồm 10% thuế VAT).

Rút tiền thẻ tín dụng từ máy POS

Theo nguyên tắc thay vì đưa hàng hóa cho khách hàng, ngân hàng sẽ đưa cho bạn tiền mặt. Máy POS của các điểm bán hàng của ngân hàng Techcombank sẽ giúp bạn rút tiền với mức chi phí thấp hơn, đồng thời còn được hưởng lãi suất 0% trong 45 ngày, rút được 100% hạn mức tín dụng.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.