Giới thiệu chủ đề quyền và nghĩa vụ của công ty và bên mua bảo hiểm nhân thọ

Giới thiệu chủ đề quyền và nghĩa vụ của công ty và bên mua bảo hiểm nhân thọ

Giới thiệu chủ đề quyền và nghĩa vụ của công ty và bên mua bảo hiểm nhân thọ

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc quyền và nghĩa vụ của công ty bảo hiểm nhân thọ và quyền và trách nhiệm của bên mua bảo hiểm. Hãy cùng nhau theo dõi bài viết để biết thêm quyền và nghĩa vụ của mình nhé!

Giới thiệu chủ đề quyền và nghĩa vụ của công ty và bên mua bảo hiểm nhân thọ
Giới thiệu chủ đề quyền và nghĩa vụ của công ty và bên mua bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ của công ty bảo hiểm nhân thọ

Quyền của doanh nghiệp bảo hiểm

a) Thu phí bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm;

b) Yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm;

c) Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 19, khoản 2 Điều 20, khoản 2 Điều 35 và khoản 3 Điều 50 của Luật này;

d) Từ chối trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp loại trừ trách nhiệm theo quy định của hợp đồng bảo hiểm hoặc trường hợp người được bảo hiểm không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.

đ) Phối hợp với bên mua bảo hiểm giải quyết yêu cầu của bên thứ ba về việc bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm khi xảy ra sự kiện được bảo hiểm;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

g) Yêu cầu bên mua bảo hiểm thực hiện các biện pháp tránh, giảm thiểu tổn thất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật;

Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

a) Giải thích cho bên mua bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp về các điều kiện, điều khoản bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm;

b) Ngay sau khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, cung cấp hợp đồng bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm;

c) Khi xảy ra sự kiện được bảo hiểm, kịp thời chi trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc hoàn trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm;

d) Giải trình bằng văn bản lý do từ chối trả tiền bảo hiểm hoặc từ chối bồi thường;

e) Yêu cầu bên thứ ba hoàn trả số tiền bảo hiểm mà công ty bảo hiểm đã bồi hoàn cho người được bảo hiểm những thiệt hại về tài sản và trách nhiệm dân sự do bên thứ ba gây ra;

g) Bất kỳ nghĩa vụ nào khác được pháp luật cấp.

Giới thiệu chủ đề quyền và nghĩa vụ của công ty và bên mua bảo hiểm nhân thọ
Giới thiệu chủ đề quyền và nghĩa vụ của công ty và bên mua bảo hiểm

Xem thêm: Giải đáp thắc mắc về xung quanh câu hỏi bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp là gì?

Quyền và trách nhiệm của bên mua bảo hiểm

Quyền của nên mua bảo hiểm

a) Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động tại Việt Nam để mua bảo hiểm;

b) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều khoản và điều kiện bảo hiểm; cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm;

c) Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 3 Điều 19 và khoản 1 Điều 20 của Luật này;

d) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm.

đ) Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo quy định của hợp đồng bảo hiểm hoặc theo quy định của pháp luật;

e) Các quyền hợp pháp khác.

Nghĩa vụ bên mua bảo hiểm

Giới thiệu chủ đề quyền và nghĩa vụ của công ty và bên mua bảo hiểm nhân thọ
Giới thiệu chủ đề quyền và nghĩa vụ của công ty và bên mua bảo hiểm

a) Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, đúng thời hạn và phương thức đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm;

b) Kê khai đầy đủ, trung thực mọi nội dung liên quan đến hợp đồng bảo hiểm;

c) Thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc tăng trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm;

d) Cố gắng tránh và hạn chế tổn thất theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật;

e) Thực hiện các nghĩa vụ pháp lý khác.

Bài viết hôm nay chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về quyền và nghĩa vụ của công ty bảo hiểm và quyền và trách nhiệm của bên mua bảo hiểm.

Xem thêm: Tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm và phân loại của bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.