Tìm hiểu đặc điểm của sản phẩm liên kết và bổ trợ của bảo hiểm Phú Hưng

Tìm hiểu đặc điểm của sản phẩm liên kết và bổ trợ của bảo hiểm Phú Hưng

Tìm hiểu đặc điểm của sản phẩm liên kết và bổ trợ của bảo hiểm Phú Hưng

Bạn sử dụng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng và có nhu cầu về các loại sản phẩm phụ của bảo hiểm Phú Hưng. Theo dõi bài viết dưới đây để timg hiểu về các sản phẩm liên kết và bổ trợ của bảo hiểm Phú Hưng nhé!

Sản phẩm liên kết Phú bảo an gia

Độ tuổi tham gia bảo hiểm từ 18 đến 60 tuổi.

– Hợp đồng có thời hạn 1 năm và có thể gia hạn hàng năm.

– Cước phí là 500.000 đồng cho một năm, do đó bạn chỉ phải trả 1.500 đồng mỗi ngày để được bảo vệ khỏi sự tấn công của mười căn bệnh chết người.

Tìm hiểu đặc điểm của sản phẩm liên kết và bổ trợ của bảo hiểm Phú Hưng
Tìm hiểu đặc điểm của sản phẩm liên kết và bổ trợ của bảo hiểm Phú Hưng

Quyền lợi của sản phẩm:

+ Nếu khách hàng được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo trong danh sách được bảo hiểm, khách hàng sẽ được nhận 100% số tiền bảo hiểm, giúp người bệnh an tâm điều trị bệnh và giảm bớt gánh nặng tiền viện phí cho gia đình và người thân. .

+ Tùy thuộc vào độ tuổi của bạn, số tiền phải trả lớn hơn 200 đến 500 lần so với phí bảo hiểm bạn đã trả cho bảo hiểm của mình.

+ Nếu muốn gia tăng quyền lợi, bạn có thể mua bổ sung bảo hiểm tai nạn cá nhân vào hợp đồng bảo hiểm Phú Hưng.

Xem thêm: Tìm hiểu các đặc điểm các sản phẩm chính của bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng

Đặc điểm sản phẩm bổ trợ bảo hiểm Phú Hưng

Khách hàng có thể mua hàng hóa bổ sung với mức phí thấp nhưng lợi ích bảo vệ lớn bên cạnh hệ thống sản phẩm chính nếu họ muốn nâng cao quyền lợi được bảo vệ của mình.

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo của phụ nữ

Độ tuổi tham gia bảo hiểm: 18 đến 65 tuổi

– Thời hạn của hợp đồng bảo hiểm từ 5 đến 57 năm, thời hạn đóng phí giống như thời hạn của hợp đồng.

Quyền lợi của sản phẩm:

+ Nếu khách hàng không may mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu, 25% phí bảo hiểm sẽ được chi trả ngay để khách hàng yên tâm giải quyết bệnh tật. Tổng số lần chi trả cho bệnh ung thư giai đoạn đầu không quá 4 lần tổng số lần chi trả cho bệnh ung thư giai đoạn cuối.

+ Phẫu thuật phục hồi chức năng được chi trả với tỷ lệ 25% mức khấu trừ bảo hiểm và không quá 4 lần mức khấu trừ.

+ Nếu khách hàng gặp khó khăn khi mang thai, bảo hiểm Phú Hưng sẽ chi trả 50% số tiền bảo hiểm, nhưng không quá 2 lần.

+ Đối với trường hợp ung thư giai đoạn cuối, công ty bảo hiểm sẽ chi trả 200 phần trăm phí bảo hiểm. Bệnh nhân sẽ không còn phải lo lắng về các hóa đơn y tế nhờ sự hỗ trợ này.

Tìm hiểu đặc điểm của sản phẩm liên kết và bổ trợ của bảo hiểm Phú Hưng
Tìm hiểu đặc điểm của sản phẩm liên kết và bổ trợ của bảo hiểm Phú Hưng

Bảo hiểm tai nạn cá nhân

– Độ tuổi tham gia bảo hiểm từ 5 đến 64 tuổi.

Hợp đồng có thời hạn một năm và có thể gia hạn mỗi năm một lần. Thời hạn đóng phí bảo hiểm Phú Hưng giống như thời hạn hợp đồng.

– Ưu điểm khi sử dụng:

+ Tử vong do tai nạn: bảo hiểm chi trả toàn bộ số tiền của hợp đồng.

+ Trợ cấp tử vong do tai nạn nâng cao được chi trả với mức 200% mệnh giá hợp đồng.

+ Nếu bạn tử vong do tai nạn hàng không, bạn sẽ nhận được 500% số tiền bảo hiểm.

+ Quyền lợi do tai nạn bỏng là 130%số tiền bảo hiểm.

+ Trong trường hợp khách hàng bị thương do tai nạn, quyền lợi sẽ được chi trả tùy theo mức độ thương tật.

Xem thêm: Cùng tìm hiểu về bảo hiểm Phú Hưng, có nên mua bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng?

Bảo hiểm tai nạn cơ bản

– Độ tuổi tham gia bảo hiểm: 5 đến 59 tuổi

– Hợp đồng một năm với tùy chọn gia hạn hàng năm. Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm tương đương với thời hạn của hợp đồng.

– Phí bảo hiểm thấp 500 đồng mỗi ngày với mức bảo hiểm lên đến 100 triệu đồng

– Khách hàng được bảo hành trong thời gian dài lên đến 70 năm.

– Quyền lợi sản phẩm: bạn sẽ được chi trả 100% số tiền bảo hiểm trong trường hợp thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Độ tuổi tham gia bảo hiểm: 18-60 tuổi

– Thời hạn hợp đồng: thời hạn đóng phí bảo hiểm bằng thời hạn hợp đồng từ 5 đến 30 năm.

– Quyền lợi sản phẩm: Nếu khách hàng mắc một trong 35 bệnh quan trọng được liệt kê trong phụ lục sẽ nhận được mức chi trả từ 100% đến 300% số tiền bảo hiểm, tùy theo loại bệnh.

Bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện

Tìm hiểu đặc điểm của sản phẩm liên kết và bổ trợ của bảo hiểm Phú Hưng
Tìm hiểu đặc điểm của sản phẩm liên kết và bổ trợ của bảo hiểm Phú Hưng

– Độ tuổi tham gia: 1 đến 55 tuổi

– Hợp đồng có thời hạn một năm và có thể được gia hạn hàng năm. Thời hạn thanh toán giống như thời hạn hợp đồng.

Ưu điểm của sản phẩm:

+ Hỗ trợ giá viện phí tối đa 100 phần trăm số tiền bảo hiểm mỗi ngày, giới hạn tối đa 100 ngày mỗi năm.

+ Nhập viện chăm sóc đặc biệt được chi trả 100% số tiền bảo hiểm mỗi ngày trong thời gian tối đa 30 ngày mỗi năm.

+ Nếu người được bảo hiểm có nhu cầu phẫu thuật, chi phí sẽ được chi trả lên đến 500% số tiền bảo hiểm / lần.

+ Đối với trường hợp ốm đau nặng, bảo hiểm Phú Hưng chi trả 100% số tiền bảo hiểm mỗi ngày trong thời gian tối đa 30 ngày / năm.

Sản phẩm hỗ trợ chi phí phẫu thuật

– Đối tượng tham gia có độ tuổi từ 1 đến 60 tuổi.

Hợp đồng có thời hạn một năm và có thể được gia hạn hàng năm. Thời hạn thanh toán giống như thời hạn hợp đồng.

– Quyền lợi: được hỗ trợ từ 25% đến 75% số tiền bảo hiểm, có thể lên tới 100% số tiền bảo hiểm nếu phải phẫu thuật.

Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ

– Độ tuổi tham gia: 18-60 tuổi

– Thời hạn hợp đồng từ 5 đến 30 năm, thời hạn đóng phí tương đương với thời hạn hợp đồng.

Quyền lợi của sản phẩm:

+ Nếu khách hàng tử vong hoặc mất khả năng lao động vĩnh viễn, bảo hiểm Phú Hưng sẽ chi trả toàn bộ số tiền hợp đồng.

+ Trả trước cho người mắc bệnh nan y với mức chi trả thấp hơn từ 200 triệu đồng đến 50% số tiền bảo hiểm.

Tìm hiểu đặc điểm của sản phẩm liên kết và bổ trợ của bảo hiểm Phú Hưng
Tìm hiểu đặc điểm của sản phẩm liên kết và bổ trợ của bảo hiểm Phú Hưng

Bảo hiểm miễn thu phí

– Độ tuổi tham gia bảo hiểm từ 18 đến 65 tuổi.

– Thời gian hợp đồng từ 5 – 52 năm, thời hạn thanh toán tương đương với thời hạn hợp đồng.

– Nếu khách hàng bị thương nặng hoặc mất khả năng lao động vĩnh viễn, toàn bộ phí bảo hiểm trong tương lai của sản phẩm sẽ được miễn, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người thụ hưởng.

Bảo hiểm hỗ trợ đóng phí

– Độ tuổi tham gia hợp đồng bảo hiểm: 18 đến 60 tuổi

– Thời hạn hợp đồng: đến 65 tuổi, thời hạn thanh toán còn lại từ 5 đến 35 năm.

– Quyền lợi của sản phẩm: Nếu khách hàng tử vong hoặc mất khả năng lao động hoàn toàn và vĩnh viễn, bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng sẽ chi trả chi phí là phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm phổ thông. Thời gian hỗ trợ phí của hợp đồng tiện ích bổ sung này tương đương với thời hạn của hợp đồng.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.