Khác biệt giữa bảo hiểm tài sản và bảo hiểm cháy nổ?- Nên dùng bảo hiểm nào?

Khác biệt giữa bảo hiểm tài sản và bảo hiểm cháy nổ?- Nên dùng bảo hiểm nào?

Khác biệt giữa bảo hiểm tài sản và bảo hiểm cháy nổ?- Nên dùng bảo hiểm nào?

Trong số các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm tài sản được coi là một trong những loại hình bảo hiểm truyền thống và phổ biến hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm cháy nổ là loại hình bảo hiểm truyền thống được nhiều cá nhân hay tổ chức tham gia nhất hiện nay. Để bạn đọc hiểu rõ quyền lợi của từng loại bảo hiểm và dễ dàng phân biệt bảo hiểm toàn diện với bảo hiểm cháy nổ. Hẫy tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Tìm hiểu thêm về bảo hiểm tài sản mọi rủi ro và bảo hiểm cháy nổ:

Bảo hiểm tài sản mọi rủi ro

Ta có thể hiểu bảo hiểm tài sản mọi rủi ro như sau:

– Bảo hiểm tài sản mọi rủi ro được hiểu là loại hình bảo hiểm bao gồm mọi rủi ro trong phạm vi đã đề cập ( không bị trừ theo điều khoản loại trừ).

– Bảo hiểm tài sản toàn diện được phát triển từ chính loại hình bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt.

– Phạm vi bảo hiểm thường rộng hơn nhiều so với bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt.

– Chính sách về tài sản rủi ro thông thường sẽ chỉ bao gồm các trường hợp loại trừ không được bảo hành.

Bảo hiểm cháy nổ (bảo hiểm cháy nổ và các rủi ro đặc biệt):

– Bảo hiểm cháy nổ được hiểu là bảo hiểm chỉ cung cấp quyền lợi bảo hiểm cho những loại rủi ro cụ thể được quy định trong đơn bảo hiểm.

– Rủi ro có thể bảo hiểm thường có ký hiệu riêng.

xem thêm Thế nào là bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản? Đặc điểm-cách giải quyết

Những lưu ý quan trọng khi tham gia bảo hiểm tài sản mọi rủi ro hay bảo hiểm cháy nổ:

Khi tham gia hai loại hình bảo hiểm toàn diện, bảo hiểm cháy nổ, cá nhân, tổ chức cần nắm vững những lưu ý để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của mình:

– Thứ nhất phần lớn các hợp đồng bảo hiểm tài sản do các công ty bảo hiểm cung cấp trên thị trường là loại bảo hiểm tài sản chịu mọi rủi ro. Các đối tượng có thể thích sản phẩm này vì nó có phạm vi bảo hiểm rộng hơn các sản phẩm bảo hiểm hỏa hoạn.

– Thứ hai, cá nhân hoặc tổ chức có thể tham gia bảo hiểm đơn giản mọi rủi ro về tài sản (bao gồm cả bảo hiểm cháy nổ). Ngoài ra, các điều khoản bổ sung như rủi ro trộm cắp, nổi nồi hơi, v.v. có thể được yêu cầu để được bảo vệ đầy đủ trước những rủi ro này.

Khác biệt giữa bảo hiểm tài sản và bảo hiểm cháy nổ?- Nên dùng bảo hiểm nào?
Khác biệt giữa bảo hiểm tài sản và bảo hiểm cháy nổ?- Nên dùng bảo hiểm nào?

Tài sản càng có giá trị thì càng phải bảo hiểm. Tham gia bảo hiểm mọi rủi ro về nhà hay bảo hiểm hỏa hoạn luôn là điều nên làm. Vì đó là giải pháp để bạn cảm thấy an toàn trước rủi ro, thiệt hại về tài sản có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà bạn không thể lường trước được.

So sánh bảo hiểm mọi rủi ro và bảo hiểm cháy nổ:

Vi phạm bảo hiểm:

– Bảo hiểm tài sản mọi rủi ro về cơ bản đưỡc hiểu rằng là loại bảo hiểm được phát triển từ bảo hiểm hỏa hoạn chính và rủi ro cụ thể, loại bảo hiểm cho tất cả Rủi ro trong việc đề cập đến, không bị loại trừ theo các loại trừ được đề cập trên ứng đơn (tất cả các rủi ro). Bảo hiểm tài sản Tất cả các rủi ro đã bảo hiểm rộng hơn so với bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro cụ thể và mẫu bảo hiểm này chỉ đề cập đến các loại trừ không có bảo hiểm.

– Bảo hiểm hỏa hoạn (bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt): Bảo hiểm cho các loại rủi ro cụ thể được nêu lên trong đơn (có tên là rủi ro).

Khác biệt giữa bảo hiểm tài sản và bảo hiểm cháy nổ?- Nên dùng bảo hiểm nào?
Khác biệt giữa bảo hiểm tài sản và bảo hiểm cháy nổ?- Nên dùng bảo hiểm nào?

Các rủi ro chính của mẫu bảo hiểm này được ghi nhận từ A đến J, bao gồm: (a) cháy; (B) vụ nổ; (C) Máy bay và các phương tiện hoặc thiết bị khác trên các phương tiện này rơi vào; D) Khó khăn, bạo lực dân sự, đình công, bãi biển, công nhân được vẽ hoặc tham gia vào công việc hoặc người độc hại; E) Động đất (f) giông bão và bão; H) bão và lũ lụt; (H) vỡ hoặc tràn nước từ các bể chưa, thùng chứa nước hoặc hệ thống ống nước; (J) va chạm bởi các phương tiện hoạt động trên đường hoặc động vật; và (j) rò rỉ nước không mong muốn từ hệ thống phun nước tự động tại vị trí được bảo hiểm.

– Bảo hiểm hỏa hoạn bắt buộc: Tuân thủ Nghị định 23/201 / NDCP quy định bảo hiểm hỏa hoạn bắt buộc của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 23 tháng 2 năm 2018.

Hình thức, mẫu đơn bảo hiểm:

– Bảo hiểm Tất cả Tài sản Rủi ro: Các Loại Bảo hiểm Tài sản Rủi ro khác nhau (Tất cả Tài sản Rủi ro, Tất cả Thiệt hại Tài sản Rủi ro, Tất cả Các Rủi ro Công nghiệp) … từ Munich Re, ABI – Hiệp hội các Nhà bảo hiểm Anh… Tất cả- Các chính sách bảo hiểm tài sản rủi ro trên thị trường hiện tại sẽ chủ yếu dựa trên hình thức bảo hiểm tài sản mọi rủi ro của ABI và hình thức bảo hiểm tài sản mọi rủi ro của IAR Industrial Risk Re của Munich.

– Bảo hiểm cháy nổ: Hình thức bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt.

– Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: theo nghị định 23/2018 / NĐCP về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 2 năm 2018.

Lưu ý các trường hợp khi có tranh chấp xảy ra:

Nếu không may xảy ra tranh chấp phát sinh giữa nhà cung cấp sản phẩm bảo hiểm và người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp:

Đối với hợp đồng tài sản rủi ro mọi rủi ro: bên chịu trách nhiệm chứng minh tổn thất loại trừ phải là công ty bảo hiểm.

Đối với đơn bảo hiểm cháy nổ: người chịu trách nhiệm chứng minh tổn thất loại trừ phải là người được bảo hiểm / người thừa kế hợp pháp.

xem thêm Sự khác nhau giữa đồng bảo hiểm và bảo hiểm trùng là gì? Quy định cụ thể?

Một số loại trừ chủ yếu:

– Cơ cấu loại trừ:

Đối với chính sách về tất cả rủi ro tài sản: chỉ ra 2 phần là nguyên nhân loại trừ; và tài sản không được bảo hiểm.

Đối với hợp đồng bảo hiểm cháy nổ: chỉ ra 2 trường hợp loại trừ như sau:

Thứ nhất: loại trừ các rủi ro có thể lựa chọn bảo hiểm nêu trong từng rủi ro nêu trong đơn (từ A đến J).

Thứ hai: loại trừ áp dụng chung cho tất cả các rủi ro được liệt kê trong mục Rủi ro có thể được lựa chọn để bảo hiểm.

Khác biệt giữa bảo hiểm tài sản và bảo hiểm cháy nổ?- Nên dùng bảo hiểm nào?
Khác biệt giữa bảo hiểm tài sản và bảo hiểm cháy nổ?- Nên dùng bảo hiểm nào?

– Thiệt hại do thiên tai:

Chính sách tài sản chịu mọi rủi ro luôn bao gồm những thiệt hại do thiên tai gây ra, nếu những rủi ro này không được loại trừ.

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt: không bao gồm các thiệt hại do thiên tai gây ra (trừ các thiên tai được bảo hiểm như sét đánh, động đất, bão, lụt, bão); và loại trừ các thiệt hại tiếp theo.

– Rủi ro trộm cắp:

Chính sách mọi rủi ro: loại trừ mọi hành vi trộm cắp hoặc cố gắng ăn cắp, bảo hiểm cho thiệt hại do hậu quả được bảo hiểm.

Chính sách về cháy: Không bao gồm thiệt hại do trộm hoặc cố gắng ăn trộm, hoặc thiệt hại liên quan đến các tòa nhà bỏ trống hoặc không sử dụng.

Tuy nhiên, nếu khách hàng yêu cầu bảo hiểm rủi ro này thì vẫn có các điều kiện bảo hiểm bổ sung cho rủi ro mất cắp.

– Đối với các khiếu nại tiếp theo:

Chính sách tài sản mọi rủi ro: bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra do các rủi ro nội tại (không loại trừ nguyên nhân).

Chính sách bảo hiểm cháy nổ: không bảo hiểm cho những thiệt hại do hậu quả.

– Một số loại trừ tương tự:

Hai loại hợp đồng bảo hiểm cụ thể đều là rủi ro tài sản và với đơn bảo hiểm cháy nổ này cũng có những loại trừ tương tự như: Loại trừ hư hỏng máy móc, nồi hơi, bình nóng lạnh, v.v. Tuy nhiên, nếu có những khách hàng có nhu cầu bảo hiểm rủi ro này thì vẫn có các điều kiện bảo hiểm mở rộng và bổ sung cho các loại rủi ro này (nhưng giới hạn trách nhiệm thấp). Nhóm điều hành có thể đề nghị khách hàng xem xét và mua bảo hiểm riêng cho các thiết bị đó để tránh giới hạn trách nhiệm.

Một số lưu ý khi sử dụng hai loại hình bảo hiểm này:

– Hiện nay, trên thực tế, nhiều hợp đồng tài sản được ban hành trên thị trường đều là bảo hiểm tài sản rủi ro, do loại hình bảo hiểm tài sản này có phạm vi bảo hiểm rộng hơn nhiều so với Bảo hiểm hỏa hoạn .

– Các công ty bảo hiểm có thể khuyên khách hàng sử dụng hợp đồng Tài sản Mọi rủi ro, bao gồm bảo hiểm hỏa hoạn (hoặc bảo hiểm hỏa hoạn bắt buộc), có thể bổ sung một số điều khoản bổ sung trong trường hợp gia hạn để bảo hiểm các rủi ro loại trừ khỏi hợp đồng bảo hiểm (rủi ro trộm cắp , nổ nồi hơi … với giới hạn trách nhiệm nhất định).

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.