Tất cả những quy định mới nhất về bảo hiểm tài sản bắt buộc bạn cần biết

Tất cả những quy định mới nhất về bảo hiểm tài sản bắt buộc bạn cần biết

Tất cả những quy định mới nhất về bảo hiểm tài sản bắt buộc bạn cần biết

Các công ty bảo hiểm hiện nay cung cấp nhiều gói bảo hiểm phi nhân thọ khác nhau, một số gói bắt buộc và một số gói không bắt buộc đối với doanh nghiệp. Đầu năm 2018, chính phủ đã ban hành nghị định mới về bảo hiểm nhà ở bắt buộc, trong đó quy định rõ mục đích và phạm vi của loại hình bảo hiểm tài sản này.

Bảo hiểm tài sản bắt buộc là như thế nào?

Bảo hiểm tài sản bắt buộc là bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, là một hình thức bảo hiểm phi nhân thọ. Theo đó, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, hoạt động tiềm ẩn có nguy cơ cháy nổ bắt buộc phải mua bảo hiểm này theo quy định của pháp luật.

Tất cả những quy định mới nhất về bảo hiểm tài sản bắt buộc bạn cần biết
Tất cả những quy định mới nhất về bảo hiểm tài sản bắt buộc bạn cần phải biết

Sau khi mua bảo hiểm, khách hàng sẽ được bồi thường thiệt hại về danh mục tài sản phải mua bảo hiểm theo hợp đồng do cháy, nổ, sét đánh.

Phạm vi bảo hiểm tài sản bắt buộc

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 232018 NĐCP quy định phạm vi bảo hiểm bắt buộc như sau:
Khoản 1 Điều 4 Nghị định này phát sinh rủi ro cháy nổ trừ trường hợp rủi ro cháy nổ các trường hợp quy định trong khoản 2 của điều này.
Chính xác hơn đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này như sau:
“Đối tượng mà bảo hiểm bắt buộc về phòng chống cháy nổ là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy cơ cháy nổ. bao gồm:
a) Công trình và tài sản gắn liền với công trình; các thiết bị, máy móc.
b) Hàng hóa vật tư (bao gồm cả nguyên liệu bán thành phẩm và thành phẩm) ”.

Những loại trừ trách nhiệm bảo hiểm tài sản bắt buộc

Người bảo hiểm không có nghĩa vụ bồi thường nếu thiệt hại do một trong số các nguyên nhân sau:

 • Động đất núi lửa phun hoặc các biến động tự nhiên khác.
 • Tài sản bị tự lên men hoặc tỏa nhiệt, bốc hơi
 • Hàng hóa đã bị qua quá trình xử lý nhiệt, gia công .
 • Bị sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không hề gây cháy nổ.
 • Vật liệu gây cháy và nổ do vũ khí hạt nhân.
 • Hư hỏng đối với máy móc thiết bị điện hoặc các bộ phận của thiết bị điện do quá tải quá áp đoản mạch tự sinh nhiệt hồ quang điện hoặc rò rỉ từ bất kỳ nguyên nhân nào thậm chí cả sét đánh.
 • Thiệt hại do hành vi cố ý gây cháy nổ của người được bảo hiểm nhằm mục đích yêu cầu bồi thường thiệt hại theo hợp đồng bảo hiểm.
Tất cả những quy định mới nhất về bảo hiểm tài sản bắt buộc bạn cần biết
Tất cả những quy định mới nhất về bảo hiểm tài sản bắt buộc bạn cần biết
 • Thiệt hại do hành vi cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra sự cố cháy nổ.
 • Hàng hóa ký gửi hoặc ký gửi trừ khi hàng hóa đó được xác nhận trong giấy chứng nhận bảo hiểm là được bảo hiểm và Người được bảo hiểm trả phí bảo hiểm bắt buộc.
 • Tiền, kim loại quý, đá quý, chứng khoán, thư bảo lãnh, tài liệu, bản thảo, sổ giao dịch tài liệu được lưu trữ trong máy tính điện tử mô hình, bằng cấp mô hình, bản vẽ, tài liệu thiết kế trừ khi được xác nhận trong giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Chất nổ trừ khi được xác nhận rằng chúng được bảo hiểm trên giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Tài sản tại thời điểm tổn thất được bảo hiểm theo hợp đồng hàng hải hoặc chịu trách nhiệm theo hợp đồng hàng hải trừ những thiệt hại ngoài trách nhiệm theo hợp đồng hàng hải.
 • Thiệt hại về cháy nổ gây ra cho phía bên thứ ba.
 • Thiệt hại dữ liệu phần mềm và các chương trình máy tính.
 • Thiệt hại do các sự kiện chính trị an ninh và xã hội.

Xem thêm Những lợi ích tuyệt vời khi tham gia bảo hiểm nhà chung cư mà bạn nên biết

Các trường hợp loại trừ này đã được quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 232018 NĐ CP.

Tất cả những quy định mới nhất về bảo hiểm tài sản bắt buộc bạn cần biết
Tất cả những quy định mới nhất về bảo hiểm tài sản bắt buộc bạn cần phải biết

Mức phí bảo hiểm tài sản

Tỷ lệ phí bảo hiểm tài sản bắt buộc được quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 23/2018 / NĐ-CP như sau:

 • Đối với cơ sở có nguy cơ cháy, nổ (không bao gồm cơ sở hạt nhân) trong đó tổng số tiền bảo hiểm của tài sản tại một địa điểm dưới 1 nghìn tỷ đồng: Phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) với mức phí bảo hiểm.

Căn cứ vào tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại điểm này, công ty bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thoả thuận tăng tỷ lệ phí bảo hiểm áp dụng cho từng công trình lắp đặt có nguy cơ cháy, nổ tuỳ theo mức độ rủi ro của từng công trình. thành lập và theo quy định của pháp luật.

Tất cả những quy định mới nhất về bảo hiểm tài sản bắt buộc bạn cần biết
Tất cả những quy định mới nhất về bảo hiểm tài sản bắt buộc bạn cần biết
 • Đối với cơ sở có nguy cơ cháy, nổ có tổng tài sản được bảo hiểm tại công trường từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận mức phí bảo hiểm theo quy định của pháp luật. cơ sở của việc phê duyệt tái bảo hiểm.

Ngoài ra, phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo bảng giá đính kèm là phí bảo hiểm tính theo năm. Trường hợp thời hạn bảo hiểm khác 1 năm thì phí bảo hiểm được tính theo tỷ lệ của thời hạn đóng bảo hiểm.

Phí cụ thể sẽ được quy định và điều chỉnh tùy theo công ty bảo hiểm và tài sản hiện có của doanh nghiệp

Trên đây là tất cả các thông tin mới nhất về quy định bào hiểm tài sản bắt buộc của doanh nghiệp mà bạn cần phải biết,hi vọng chúng có thể giúp ích được cho các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, tràn ngập niềm vui cũng như là năng lượng dồi dào cho ngày mới nhé.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.