Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Đối tượng, mức đóng, quyền lợi và thủ tục đóng

Mức chi trả, quyền lợi, thủ tục và phương thức thanh toán của bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Đối tượng, mức đóng, quyền lợi và thủ tục đóng

Bảo hiểm xã hội là gì? Dùng BHXH sẽ có những ưu điểm gì? Cách thức đăng kí và lưu ý khi đăng kí bảo hiểm là gì? Tham khảo bài dưới đây để rõ hơn.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

BHXH tự nguyện là loại bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà những người tham gia đã chọn mức đóng, phương pháp đóng theo thu nhập của nó.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Đối tượng, mức đóng, quyền lợi và thủ tục đóng
Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Đối tượng, mức đóng, quyền lợi và thủ tục đóng

theo Khoản 4, điều 2 trong số Đạo luật Bảo hiểm Xã hội 2014, Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên và không phải chịu BHXH bắt buộc, có thể tham gia vào một BHXH tự nguyện.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chính sách nào?

Người tham gia BHXH tự nguyện sẽ đánh giá cao 02 chế độ: nghỉ hưu và tử vong (Khoản 2, Điều
của Đạo luật Bảo hiểm Xã hội 2014). Với các chương trình này, những người tham gia có thể đảm bảo sự sống cho chính họ khi họ không thể tiếp tục làm việc.

Chúng ta có thể thấy so với chế độ BHXH bắt buộc, những người tham gia BHXH tự nguyện ít được hưởng lợi ít hơn (không có bệnh tật, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tai nạn nghề nghiệp). Tuy nhiên, với những lợi ích lớn mà loại bảo hiểm này được mang đến, mọi người phải luôn tham gia BHXH tự nguyện, nếu không phải chịu BHXH bắt buộc.

Ưu điểm, quyền lợi khi tham gia

Người tham gia BHXH tự nguyện khi đáp ứng các điều kiện nhất định, được hưởng các lợi ích sau:

 • Trước tiên, hãy tận dụng lương hưu hàng tháng khi có sẵn tất cả các điều kiện sau:
 • Đàn ông là 60 tuổi, người phụ nữ 55 tuổi;
 • 20 năm để trả bảo hiểm hoặc nhiều hơn nữa.

Trường hợp tham gia BHXH tự nguyện đủ điều kiện theo tuổi, nhưng thời gian nộp BHXH ít hơn 20 năm, nó đóng cửa đến 20 năm cho lương hưu hàng tháng.

Thứ Hai, ngoài lương hưu, người tham gia cũng có thể được hưởng một khoản trợ cấp duy nhất nếu đã đến lúc phải trả BHXH lớn hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75% nghỉ hưu.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Đối tượng, mức đóng, quyền lợi và thủ tục đóng
Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Đối tượng, mức đóng, quyền lợi và thủ tục đóng

Mức bồi thường sau khi tính theo số năm thanh toán BHXH lớn hơn số năm 75% lợi ích hưu trí. Do đó, mỗi năm để trả BHXH, nó được tính 0,5 tháng thu nhập trung bình trong nhiều tháng để trả BHXH.

Thứ ba, trong trường hợp người tham gia có thời gian BHXH tự nguyện từ 60 tháng trở lên, hoặc người được hưởng lương hưu, người lo lắng về các lợi ích chôn cất của 10 lần lương cục bộ.

Thứ tư, trong trường hợp người trả tiền BHXH tự nguyện, bảo tồn thời gian để trả BHXH, có quyền chết lương hưu, phụ huynh được hưởng một khoản phụ cấp tinh tế một lần. Mức độ của người cao niên sẽ tuân thủ các quy định tại Điều 2 và 3 Điều 81 của Đạo luật Bảo hiểm Xã hội 201
.Thứ năm, đã trao thẻ bảo hiểm y tế miễn phí khi nhận lương hưu, với mức độ bảo hiểm y tế 95% của kiểm tra y tế và Chi phí chế biến.

Thứ Sáu, được Nhà nước hỗ trợ hỗ trợ BHXH tự nguyện tùy thuộc vào tỷ lệ phần trăm (%) trên mức BHXH hàng tháng theo tiêu chuẩn của hộ gia đình xấu ở khu vực nông thôn, bao gồm:

 • với 30% cho người tham gia xã hội tự nguyện Bảo hiểm người tham gia kém;
 • là 25% cho những người tham gia BHXH tự nguyện thuộc các hộ gia đình gần như nghèo;
 • bằng 10% cho các đối tượng khác.

Thời gian hỗ trợ phụ thuộc vào thời gian BHXH tự nguyện, nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Đối tượng, mức đóng, quyền lợi và thủ tục đóng
Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Đối tượng, mức đóng, quyền lợi và thủ tục đóng

Ngoài ra, những người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng lợi từ BHXH một lần nếu họ tham gia vào một trong những trường hợp sau:

 • Đủ điều kiện nhận trợ cấp hưu trí, nhưng không đủ 20 năm để trả BHXH mà không cần tiếp tục tham gia BHXH;
 • Ở nước ngoài để định cư ;
 • người bị một trong những bệnh nguy hiểm như ung thư, viêm đa cơ, xơ gan cổ, phong, công việc nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang AIDS và các bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.
 • Sau một năm, không tiếp tục trả BHXH mà không có đủ 20 năm để trả BHXH khi cần thiết, nó có thể nhận BHXH một lần.

Mức BHXH sau khi tính theo số năm BHXH, mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng về thu nhập trung bình hàng tháng của BHXH nhiều năm đã trả trước năm 2014;
 • 02 tháng trên BHXH thu nhập trung bình hàng tháng trong những năm đóng cửa từ năm 2014;
 • Nếu thời gian BHXH không đủ trong một năm, mức BHXH bằng với số tiền đóng, tối đa là 02 tháng thu nhập trung bình hàng tháng là phải trả BHXH.

Phí BHXH tự nguyện

Phí BHXH tự nguyện tương đương 22% thu nhập của chính họ (Khoản 1, Điều 87 của Đạo luật BHXH 2014).

Mức thu nhập hàng tháng là cơ sở thấp nhất tương đương với các khu vực nông thôn sai (700.000 đồng) và cao nhất bằng 20 lần cơ sở của căn cứ.

có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2019, mức lương của cơ sở là 1,49 triệu / tháng theo quy định của Nghị định 38.2019, vì vậy 20 lần cơ sở của cơ sở là 29.800.000.

Mức độ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cụ thể đó là những điều sau đây:

Kế hoạch lương hưu

Lương hưu hàng tháng (Điều 74 của Đạo luật Bảo hiểm xã hội 2014):

Mức lương = Tỷ lệ thu nhập* trung bình thu nhập của tháng để trả BHXH

Trợ cấp một lần (Điều 75 của Đạo luật BHXH 2014):
Mỗi năm lớn hơn số năm do tỷ lệ lương hưu 75% sẽ bị buộc tội 0,5 tháng thu nhập trung bình của tháng nộp BHXH.

BHXH Một lần (Điều 77 của Đạo luật BHXH 2014):

Chỉ áp dụng cho một số trường hợp nhất định, mức độ hưởng thụ theo số năm BHXH, mỗi năm:

 • 1, 5 tháng thu nhập trung bình hàng tháng mức độ phải trả BHXH (đóng trước năm 2014);
 • 02 tháng thu nhập trung bình hàng tháng của bảo hiểm xã hội (gần 2014);

Đóng dưới một năm thì hưởng chính bằng số tiền đã đóng , tối đa bằng 02 tháng thu nhập trung bình hàng tháng của BHXH.

Chế độ tử tuất

Lợi ích tang lễ (Điều 80 của Đạo luật Bảo hiểm Xã hội 2014):

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Đối tượng, mức đóng, quyền lợi và thủ tục đóng
Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Đối tượng, mức đóng, quyền lợi và thủ tục đóng

-Bằng 10 lần mức lương cục bộ (phân bổ hiện tại là 14,9 triệu VNĐ, đối với những người có thời gian đóng cửa từ 60 tháng trở lên hoặc hưởng lương hưu.

Trợ cấp Tuất (Điều 81 của Đạo luật BHXH 2014):
.
Cha mẹ, người thân người hoàn của người đang đóng hoặc là bảo lưu thời gian đóng thì mỗi năm sẽ:

 • 1,5 tháng thu nhập hàng tháng mỗi tháng đóng BHXH (hàng rào trước năm 2014) ;
 • 02 tháng thu nhập trung bình hàng tháng của BHXH (đóng cửa từ năm 2014);
 • Tối đa 02 tháng thu nhập trung bình hàng tháng của BHXH nếu dưới 01 tuổi;
 • Tối thiểu 03 tháng tiền lương trung bình và BHXH hàng tháng nếu cả hai tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện.

Dành cho phụ huynh của những người hưởng lương hưu:

 • 48 tháng nghỉ hưu đánh giá cao nếu họ đã chết trong 2 tháng đầu tiên của lương hưu;
 • Tận hưởng lương hưu bổ sung một tháng, khoản trợ cấp giảm 0,5 tháng nếu anh ta chết trong những tháng sau đó

Cách thức tham gia

Hiện tại có 6 phương thức tham gia vào những người có thể chọn:

 • Đóng hàng tháng hàng tháng.
 • Đóng cứ sau 03 tháng.
 • Đóng cứ sau 06 tháng.
 • Đóng 12 tháng một lần.
 • Đóng một lần trong nhiều năm sau nhưng không quá 5 năm.
 • Đóng một lần vì thiếu nhiều năm cho những người đã có thể tận hưởng lương hưu của họ, nhưng thời gian đóng cửa không thiếu 10 năm.

Trường hợp về tuổi nghỉ hưu, nhưng thời điểm thanh toán vẫn còn thiếu hơn 10 năm, những người tham gia tiếp tục đóng cửa trong một trong 5 phương pháp cho đến khi thời gian đóng không lớn hơn 10 năm. Cho thiếu nhiều năm. (theo chế độ 6).

Lưu ý: Người tham gia có thể thay đổi phương thức đóng hoặc thu nhập hàng tháng làm cơ sở để đóng.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Đối tượng, mức đóng, quyền lợi và thủ tục đóng
Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Đối tượng, mức đóng, quyền lợi và thủ tục đóng

Cách bước thực hiện mua BHXH tự nguyện

Bước 1: lập và nộp hồ sơ .

1. Trong trường hợp những người tham gia thanh toán trực tiếp đến cơ quan BHXH
Kê khai tờ tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH và bảo hiểm y tế (mẫu TK1TS ); Nộp cho bộ phận duy nhất của cơ quan BHXH hoặc trong các trung tâm hành chính công ở tất cả các cấp.

2. Nếu người tham gia đóng trực tiếp cho đại lý thu

Kê khai tờ tham gia , điều chỉnh thông tin BHXH và bảo hiểm y tế (Mẫu TK1TS), Gửi nó cho đại lý thu.
Đại lý để tạo một danh sách những người tham gia BHXH tự nguyện, các hình thức của những người tham gia TK1TS đã nộp cho cơ quan BHXH
Bước 2: Đóng tiền.
Bước 3: Các cơ quan BHXH nhận được các tập tin và đặt theo quy định.

Bước4: Nhận kết quả của các quy định bao gồm: Máy tính xách tay BHXH; Quyết định hoàn tiền và bồi hoàn theo mẫu được ghi lại.

Nơi nộp hồ sơ tham gia

 • Cơ quan BHXH ở tất cả các cấp (nơi trú ẩn hoặc thường trú);
 • Đại lý mùa thu (cư trú hoặc bưu điện của đô thị …).

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *