Sự khác nhau giữa đồng bảo hiểm và bảo hiểm trùng là gì? Quy định cụ thể?

Sự khác nhau giữa đồng bảo hiểm và bảo hiểm trùng là gì? Quy định cụ thể?

Sự khác nhau giữa đồng bảo hiểm và bảo hiểm trùng là gì? Quy định cụ thể?

Trong ngành BH, các thuật ngữ chuyên ngành có ý nghĩa khác nhau, chẳng hạn như đồng BH và BH trùng khiến nhiều người không thể phân biệt chúng. Thực tiễn quy định cho thấy, BH kép là nội dung được đăng ký trong BH tài sản nhưng đối với BH đồng BH lại không được quy định trong bất kỳ văn bản nào nên sẽ gây khó khăn trong việc tiếp cận và xác định. Trong bài viết dưới đây, Luật Dương Gia sẽ tập trung phân biệt giữa đồng bảo hiểm và BH trùng, đồng thời nêu rõ các quy định về đồng BH và BH trùng.

Phân biệt giữa đồng bảo hiểm và bảo hiểm trùng?

Để phân biệt được đồng BH và BH trùng, điểm quan trọng nhất bạn cần phân biệt được là: BH trùng là trường hợp bên mua BH giao kết hợp đồng BH với hai doanh nghiệp BH trở lên để BH cho cùng một đối tượng, cùng điều kiện và sự kiện BH (Khoản 1, Điều 4, Đạo luật Kinh doanh BH). Trong khi BH trùng bao gồm việc một công ty BH mời các công ty BH khác BH cùng một hàng hóa chống lại cùng một rủi ro. Nghĩa là, mối quan hệ giữa đồng BH và BH trùng là khác nhau, đồng BH sẽ do công ty BH chủ động thực hiện, còn BH kép sẽ do bên mua BH chủ động thực hiện.

Sự khác nhau giữa đồng bảo hiểm và bảo hiểm trùng là gì? Quy định cụ thể?
Sự khác nhau giữa đồng bảo hiểm và bảo hiểm trùng là gì? Quy định cụ thể và chi tiết nhất?

Điểm khác biệt thứ hai chính là trách nhiệm bồi thường trong trường hợp xảy ra sự kiện được BH: Trong trường hợp BH trùng, mỗi người BH chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền BH đã thoả thuận và số tiền BH cho tất cả các hợp đồng đưa ra của bên mua BH (khoản 2 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm); đối với BH trùng công ty tham gia hợp đồng BH chịu trách nhiệm theo tỷ lệ phần trăm ghi nhận trong hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm liên đới, tuy nhiên, “mối liên kết” dường như luôn tồn tại, do đặc điểm là trong cùng một công ty BH hợp đồng và chủ động các công ty liên kết.

Việc phân biệt đồng BH và BH kép có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm áp dụng đúng các quy định của pháp luật cũng như bảo vệ quyền lợi của bên mua BH và doanh nghiệp cần BH.

Các quy định chi tiết về đồng bảo hiểm và bảo hiểm trùng

Đồng BH sẽ không được quy định cụ thể trong các tài liệu về BH hoặc nghiệp vụ BH, nhưng đối với BH trùng thì nội dung này được lưu lại ở các quy định, chúng được ghi nhận tại điều 4 luật hoạt động BH hợp nhất năm 2013. Quy định này phản ánh hai vấn đề: một mặt là xác định hợp đồng BH trùng , mặt khác thì quy định trách nhiệm của doanh nghiệp khi xảy ra sự kiện, sự việc BH nguy hiểm.

Giới thiệu về đồng bảo hiểm:

Thuật ngữ đồng BH là thuật ngữ dùng để đề cập đến một điều khoản BH tài sản được gọi là đồng BH hoặc BH do nhiều công ty BH cung cấp.

Đồng BH có thể có hai nghĩa khác nhau được nêu ra dưới đây:

1. Điều kiện để BH tài sản sẽ do công ty BH của bạn đặt ra. Hợp đồng BH tài sản của bạn có thể bao gồm điều khoản đồng BH yêu cầu bạn BH một tỷ lệ phần trăm nhất định cho giá trị tài sản của bạn. Bằng cách này, công ty BH của bạn có thể chắc chắn rằng bạn có đủ BH nếu bạn phải yêu cầu bồi thường.

2. BH sẽ được cung cấp bởi nhiều công ty BH. Khi hai hoặc nhiều công ty BH cùng BH cho một cá nhân hoặc tổ chức, phạm vi BH của họ được gọi là đồng BH.

Sự khác nhau giữa đồng bảo hiểm và bảo hiểm trùng là gì? Quy định cụ thể?
Sự khác nhau giữa đồng bảo hiểm và bảo hiểm trùng là gì? Quy định cụ thể thể và chi tiết nhất?

Đối với BH của các doanh nghiệp nhỏ, định nghĩa đầu tiên là định nghĩa thường được áp dụng. Nếu bạn thấy một điều khoản trong hợp đồng, rất có thể đó chính là điều khoản BH tài sản yêu cầu bạn BH tài sản doanh nghiệp của mình lên đến 80% giá trị của nó.

Xem thêm về Bảo hiểm bổ trợ có tác dụng gì? Bạn có nên tham gia để tăng lợi ích không?

Trong chính sách tài sản thương mại điển hình, điều khoản đồng BH đảm bảo rằng bạn có đủ khả năng bảo vệ tài sản của mình. Giả sử tòa nhà văn phòng của bạn được định giá 200.000 đô la. Để bảo vệ tài sản này đúng với giá trị của nó, bạn sẽ cần ít nhất 200.000 đô la tiền BH tài sản. Nếu hợp đồng BH của bạn có điều khoản với tỷ lệ đồng BH ít nhất là 80%, điều này có nghĩa là bạn phải BH cho tòa nhà với số tiền ít nhất là 160.000 đô la.

Nếu bạn mua ít BH hơn (ví dụ, hợp đồng chỉ có 150,000 đô la để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp), công ty BH có thể phạt bạn. Nói cách khác, khi bạn yêu cầu hàng hóa bị hư hỏng, công ty có thể sẽ không thanh toán toàn bộ giá trị thiệt hại của bạn, ngay cả khi chúng nằm trong giới hạn các chính sách của bạn.

Ví dụ như, một đám cháy xảy ra gây thiệt hại tài sản 100.000 đô la và bạn yêu cầu bồi thường. Chính sách tài sản của bạn có giới hạn là 150,000 đô la và khoản khấu trừ là 5,000 đô la. Theo hợp đồng BH của bạn, bạn phải mua BH với giá trị ít nhất là 160.000 đô la.

Sự khác nhau giữa đồng bảo hiểm và bảo hiểm trùng là gì? Quy định cụ thể?
Sự khác nhau giữa đồng bảo hiểm và bảo hiểm trùng là gì? Quy định cụ thể và chi tiết nhất?

Bởi vì bạn không thể đáp ứng được tỷ lệ 80% đồng BH, bạn sẽ phải đối mặt với hình phạt về đồng BH. Hình phạt của bạn được xác định bằng tỷ lệ giữa số tiền bạn mang theo chia cho số tiền được yêu cầu: 150.000 đô la / 160.000 đô la = 0,937. Vì vậy, nếu tổn thất của các bạn là 100.000 đô la, công ty BH của bạn sẽ chỉ trả cho bạn 93.700 đô la trừ đi khoản khấu trừ 5.000 đô la của bạn. Tổng số tiền phạt của bạn phải nộp sẽ là 11.300 đô la.

Tại sao các công ty bảo hiểm phải có điều kiện đồng bảo hiểm?

Hầu hết tất cả các công ty BH liên quan đến các điều kiện đồng BH trong chính sách của mình. Tuy nhiên, các yêu cầu đồng BH thường sẽ có ba lý do để làm như vậy:

  • Cho khách hàng có đầy đủ BH: Đây có lẽ là quan trọng nhất. Với BH, bạn có thể không muốn đầu tư đủ tiền để bao gồm tất cả các thuộc tính của mình, nhưng nếu bạn phải được BH, bạn sẽ rất vui khi được bảo vệ đầy đủ.
  • Để bảo vệ tài nguyên của người tham gia: Nếu doanh nghiệp của bạn có nhiều tài sản, công ty của bạn có nhiều cơ hội gây thiệt hại cho yêu cầu BH: Yêu cầu bạn mua BH theo mức độ rủi ro của bạn, điều này có nghĩa là nhà cung cấp BH được trang bị tốt hơn để quản lý các tình huống yêu cầu thực tế.
  • Để khuyến khích đánh giá chính xác và đăng ký BH: Khi bạn cần tuân thủ các giới hạn đồng BH, bạn có nhiều khả năng cung cấp đánh giá chính xác về giá trị tài sản của mình, mang lại lợi ích cho nhà cung cấp BH (và cho bạn) trên lâu dài.

Khi các bạn đăng ký các công ty BH thông qua, các chuyên gia bảo hiểm của chúng tôi có thể trả lời tất cả các câu hỏi về chính sách BH bất động sản của các bạn và các yêu cầu đồng BH của chúng.

Giới thiệu về Bảo hiểm trùng:

Bảo hiểm trùng là loại BH bảo vệ an toàn cho một cá nhân,người phụ thuộc hoặc cá nhân từ hai hoặc nhiều công ty BH. Song song với BH như này cho phép những người có phạm vi bảo mật yêu cầu toàn bộ tiền tệ từ các đồng hợp tác. Tuy nhiên, tiền bồi thường thường không vượt quá thất bại hoặc chi phí thực tế liên quan đến các đối tượng nhận được bởi hợp đồng. Tất cả các công ty BH ràng buộc theo Đạo luật phải tôn trọng kép bảo mật, nhưng người nhận hợp đồng BH đó phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện nhất định.

Sự khác nhau giữa đồng bảo hiểm và bảo hiểm trùng là gì? Quy định cụ thể?
Sự khác nhau giữa đồng bảo hiểm và bảo hiểm trùng là gì? Quy định cụ thể và chi tiết nhất?

Người được BH sẽ chỉ được phép BH khỏi tất cả các tổn thất và không thể kiếm lời từ yêu cầu BH của họ. Do đó, một bộ BH được coi là chính và chịu trách nhiệm thanh toán số tiền tối đa được chỉ định trong hợp đồng. Các công ty BH còn lại thêm bất kỳ chi phí nào không được BH trong hợp đồng chính. Hệ thống này cho phép xác định công ty BH nào sẽ thanh toán ban đầu cho các yêu cầu được gọi là điều phối quyền lợi.

Xem thêm về Tất cả những sự khác biệt trong bảo hiểm liên kết đầu tư mà các bạn cần biết

Chương trình BH bao trả trực tiếp cho người đăng kí, với tư cách là nhân viên hoặc thành viên, thường thanh toán trước, sau đó chương trình mà người đó đăng ký với tư cách một người phụ thuộc sẽ trả nhiều thứ hai. Khi cha mẹ BH cho con cái của họ trong hai chương trình, công ty BH với sinh nhật đầu tiên cha mẹ của năm dương lịch sẽ thanh toán các yêu cầu bồi thường trước đó. Nếu cha mẹ ly dị, hợp đồng bảo hiểm của cha mẹ có quyền nuôi con được coi là chính. Các chính sách này do Chính phủ ban hành thường được trả trước.

Không thể xảy ra trường hợp hai hợp đồng BH nào giống nhau. Việc có phạm vi BH trùng lặp không đảm bảo rằng các yêu cầu bồi thường sẽ tự động được BH. Một số chính sách có thể từ chối một cách rõ ràng phạm vi BH của một số đối tượng, dịch vụ hoặc yêu cầu do một số trường hợp nhất định; buộc người được bảo hiểm phải đến các cửa hàng sữa chữa, bác sĩ hoặc nhà cung cấp đã được công ty BH chấp thuận; hoặc yêu cầu Người được BH nhận được sự cho phép trước các dịch vụ đó. Việc không tiết lộ sự tồn tại của BH trùng cho các công ty BH có thể cấu thành hành vi gian lận và cho phép các chủ hợp đồng công ty BH khiếu nại bạn.

Trên đây là tất cả các thông tin đầy đủ nhất về đồng BH và bảo BH trùng mà các bạn cần phải biết và tham khảo hi vọng chúng sẽ giúp ích cho bạn cũng như giúp bạn hiểu rõ được hơn về tất cả các quy định cụ thể, chi tiết hai loại BH này. Cảm ơn các bạn đọc, chúc các bạn đọc có một ngày mới vui vẻ, an lành, tràn đầy năng lượng và hạnh phúc nhé.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.