Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và những thông tin cần biết về sản phẩm này

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và những thông tin cần biết về sản phẩm này

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và những thông tin cần biết về sản phẩm này

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp có thể vẫn là một khái niệm khá xa lạ đối với bạn. Vậy sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là gì? Những thông tin cơ bản về nó ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây để biết thêm về sản phẩm này ngay nhé.

1.Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là gì?

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là một sản phẩm được thiết kế ra nhằm mục đích bảo vệ doanh nghiệp và cá nhân với các trách nhiệm dân sự do những hành động vô ý dẫn đến bị kiện tụng hoặc phải bồi thường thiệt hại với khoản chi phí lớn.
So với các loại hình bảo hiểm trách nhiệm tổng quát chỉ có thể bảo vệ các rủi ro như thương tật hay thiệt hại về tài sản, vật chất thì bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ cụ thể hơn cho doanh nghiệp trong trường hợp có sai sót dẫn đến những thiệt hại về tài chính.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và những thông tin cần biết về sản phẩm này
BH trách nhiệm nghề nghiệp

2.Những đặc điểm của sản phẩm này

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp có 3 đặc trưng cơ bản sau đây:

Có quy định hạn mức trách nhiệm cụ thể
Hạn mức trách nhiệm bảo hiểm của bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp được thỏa thuận giữa hai bên là bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba và chi trả các chi phí pháp lý liên quan như các chi phí về: Phí y tế, phí kiện tụng, phí ngăn chặn rủi ro phát sinh thêm…

Trách nhiệm bảo hiểm được xác định dựa trên tất cả các yếu tố
Từ khi sự kiện bảo hiểm bắt đầu, trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm được xác định dựa trên tất cả các yếu tố sau đây:
– Phải là những hành động do vô ý, do sơ xuất không mong muốn: Người được bảo hiểm hoặc nhân viên của họ không cẩn thận trong khi làm việc dẫn đến những thiệt hại cho người khác hay gọi là bên thứ ba mà họ phải đền bù theo quy định của luật pháp.
– Sự kiện bảo hiểm phải xảy ra khi người sử dụng bảo hiểm cung cấp dịch vụ về chuyên môn
– Những hành động gây ra thiệt hại phải nằm trong phạm vi ranh giới ngành nghề và chuyên môn đã được nêu rõ trong hợp đồng bảo hiểm
– Gây thiệt hại cho bên thứ ba có mối quan hệ độc lập với người được bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm phải bồi thường khi người được nhận sự bảo hiểm gây ra tổn thất cho các đối tượng là các nhà chuyên môn hoặc chính người được bảo hiểm và nhân viên của họ
– Có phát sinh khiếu nại từ phía bên thứ ba
– Trong thời hạn hồi tố: Nếu thiệt hại xảy ra đối với bên thứ ba phát sinh ra trước thời điểm bắt đầu hiệu lực hồi tố thì khiếu nại liên quan sẽ không nằm trong phạm vi bảo hiểm do vậy doanh nghiệp sẽ không được nhận bồi thường

Những trường hợp được miễn trừ trách nhiệm của bên bảo hiểm
Trong trường hợp có rủi ro xảy ra, trách nhiệm của phía bảo hiểm sẽ được miễn trừ khi:
– Người được nhận sự bảo hiểm thực hiện chuyên môn không phù hợp với tiêu chuẩn của nghề nghiệp do đó gây ra tổn thất cho bên thứ ba
– Người được bảo hiểm thực hiện các công việc ngoài lĩnh vực chuyên môn của mình

Xem thêm: Phân tích vai trò của bảo hiểm có tính tích lũy đối với những người tham gia

3.Bảy ngành nghề bắt buộc mua BHTN nghề nghiệp

Hiện nay, có 7 ngành nghề sau đây bắt buộc phải mua BHTN nghề nghiệp theo quy định của luật pháp.

3.1. Các nhà thầu, tư vấn đầu tư xây dựng
Căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 9 bộ Luật Xây dựng 2014 quy định như sau:
Các nhà thầu tư vấn phải mua BH trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với các công việc như khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của những công trình xây dựng từ cấp II đổ lên.

3.2. Các tổ chức hành nghề luật sư
Dựa theo Khoản 6, Điều 40 của bộ Luật Luật sư 2006 có quy định Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư như sau:
Mua BH trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật nhà nước về kinh doanh bảo hiểm.

3.3. Các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
Căn cứ vào Điều 92 của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 có quy định như sau đây:
Các doanh nghiệp môi giới BH thì đều phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các hoạt động môi giới bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động tại nước Việt Nam.

3.4. Những công ty kiểm toán
Căn cứ theo Khoản 4 Điều 25 của Nghị định 105/2004/NĐ-CP có quy định như sau:
Các công ty kiểm toán mua BH trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hay trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính để tạo ra những nguồn chi trả bồi thường thiệt hại do lỗi của doanh nghiệp gây ra với khách hàng. Những chi phí mua bảo hiểm hay trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp này sẽ được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của Bộ Tài chính.

3.5. Các công ty hoạt động về chứng khoán
Căn cứ vào Khoản 7 Điều 71 của Luật Chứng khoán 2006 quy định rằng:
Các công ty chứng khoản mua BH trách nhiệm nghề nghiệp cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty hoặc trích lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư để bồi thường các rủi ro thiệt hại cho nhà đầu tư do những sự cố kỹ thuật và sơ suất của nhân viên trong công ty.

3.6. Các công ty quản lý quỹ
Căn cứ vào Khoản 1 Điều 72 và Khoản 7 Điều 71 của Luật Chứng khoán 2006 thì nghĩa vụ của công ty chứng khoán phải làm là:
Các công ti quản lý quỹ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán trong công ty hoặc trích lập các quỹ bảo vệ nhà đầu tư để bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư do sự cố kỹ thuật và sơ suất của nhân viên trong công ty.

3.7.Các doanh nghiệp thẩm định giá
Căn cứ theo Khoản 1 Điều 6 của Thông tư 38/2014/TT-BTC quy định như sau:
Các doanh nghiệp thẩm định giá phải mua BH trách nhiệm nghề nghiệp thẩm định giá hoặc phải trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp để tạo nguồn chi trả các khoản bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp thẩm định giá gây ra cho khách hàng của họ. Người sử dụng kết quả thẩm định giá là khách hàng thẩm định giá hoặc có liên quan do khách hàng thẩm định giá xác định và được doanh nghiệp thống nhất ghi trong hợp đồng.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và những thông tin cần biết về sản phẩm này
Các nhàng nghề bắt buộc mua bảo hiểm

Ngoài bảy nhóm nghề nghiệp bắt buộc phải mua BH trách nhiệm nghề nghiệp trên thì căn cứ theo Nghị định 102/2011/NĐ-CP các cơ sở khám, chữa bệnh cũng có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với những người đã được cấp chứng chỉ hành nghề và thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bao gồm những đối tượng sau:
• Bác sỹ, y sỹ
• Điều dưỡng viên
• Hộ sinh viên
• Kỹ thuật viên
• Lương y
• Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

4.Các công ty cung cấp bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp uy tín

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều công ty bảo hiểm triển khai sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp để bạn chọn lựa. Dưới đây là một số gợi ý chúng tôi nêu ra để bạn đọc tham khảo:

Công ty bảo hiểm Bảo Việt
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của Bảo Việt sẽ cung cấp sự đảm bảo tài chính cho người tham gia để họ chi trả các phí kiện tụng và bồi thường cho bên thứ ba do sai sót trong khi làm việc của doanh nghiệp hoặc nhân viên của họ.
Bảo Việt có các sản phẩm nổi bật như:
• BH Trách nhiệm nghề nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh (DPI)
• BH Trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư (LPI)
• BH Trách nhiệm nghề nghiệp Môi giới bảo hiểm (PI)
• BH Trách nhiệm nghề nghiệp vận hành cảng (MTO)
• BH Trách nhiệm nghề nghiệp của Thủ kho (Warehouseman’s liability)
• BH Trách nhiệm khác

Bảo hiểm PJICO
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của PJICO được thiết kế cho nhiều các ngành nghề khác nhau như sau:
• BH trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế
• BH trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ
• BH trách nhiệm nghề nghiệp luật sư
• BH trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên
Hợp đồng BH trách nhiệm nghề nghiệp được ký kết giữa người tham gia và PJICO dựa trên sự thỏa thuận giữa 2 bên về mức phí, mức trách nhiệm, phạm vi bảo hiểm và những loại trừ bảo hiểm…
Lúc sự kiện bảo hiểm diễn ra, PJICO sẽ bồi thường chi phí với hạn mức được quy định trong hợp đồng dựa trên cơ sở người được bảo hiểm đã đóng đủ các chi phí.

Bảo hiểm PVI
Bảo hiểm PVI hiện nay đã và đang cung cấp các sản phẩm BH trách nhiệm nghề nghiệp phù hợp với từng ngành nghề khác nhau như sau:
• BHTN NN kiến trúc sư, kỹ sư tư vấn
• BHTN NN luật sư, công chứng viên
• BHTN NN bác sỹ
• BHTN pháp lý đối với NN và dân sự

5.Mức chi phí để mua BH trách nhiệm nghề nghiệp

Mức phí BH trách nhiệm nghề nghiệp sẽ do doanh nghiệp bảo hiểm và người tham gia thỏa thuận bàn bạc và sẽ được ghi rõ ràng trong hợp đồng. Mỗi một ngành nghề khác nhau sẽ có những quy định riêng về mức chi phí này.

 

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và những thông tin cần biết về sản phẩm này
Mức chi phí cho bảo hiểm

Xem thêm: Tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm và phân loại của bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp

Trên đây chúng tôi đã đưa ra những thông tin về sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích được cho bạn trong quá trình tìm hiểu thông tin về sản phẩm này. Nếu còn có bất kì thắc mắc nào bạn hãy để lại ngay bình luận phía dưới để chúng tôi có thể giải đáp được thắc mắc cho bạn.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.