Tag - Bảo hiểm trùng

Thế nào là bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản? Đặc điểm-cách giải quyết

Thế nào là bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản? Đặc điểm-cách giải quyết

Hiện tại trong lĩnh vực bảo hiểm, chúng ta có thể thấy rằng loại này rất quan tâm đến các hình thức bảo hiểm khác nhau, chẳng hạn như bảo hiểm y tế, bảo hiểm bất động sản, bao gồm bảo hiểm bất động sản, côn trùng. Không biết...

Read more...
Sự khác nhau giữa đồng bảo hiểm và bảo hiểm trùng là gì? Quy định cụ thể?

Sự khác nhau giữa đồng bảo hiểm và bảo hiểm trùng là gì? Quy định cụ thể?

Trong ngành BH, các thuật ngữ chuyên ngành có ý nghĩa khác nhau, chẳng hạn như đồng BH và BH trùng khiến nhiều người không thể phân biệt chúng. Thực tiễn quy định cho thấy, BH kép là nội dung được đăng ký trong BH tài sản nhưng đối...

Read more...