Tái bảo hiểm thặng dư vốn là gì? Lợi ích chính của tái bảo hiểm thặng dư vốn

Tái bảo hiểm thặng dư vốn là gì? Lợi ích chính của tái bảo hiểm thặng dư vốn

Tái bảo hiểm thặng dư vốn là gì? Lợi ích chính của tái bảo hiểm thặng dư vốn

Tái bảo hiểm đóng một vai trò quan trọng đối với các công ty và doanh nghiệp bảo hiểm, như chúng ta đều biết, trong bối cảnh nền kinh tế phát triển như hiện nay, trong đó ngành bảo hiểm đóng một vai trò quan trọng. Tái bảo hiểm thặng dư vốn là gì và nó hoạt động như thế nào? Nó mang lại lợi ích gì và có những loại hình nào, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Tái bảo hiểm thặng dư vốn là gì? Lợi ích chính của tái bảo hiểm thặng dư vốn
Tái bảo hiểm thặng dư vốn là gì? Lợi ích chính của tái bảo hiểm thặng dư vốn

Tái bảo hiểm thặng dư vốn là gì?

Như chúng ta đã biết loại bảo hiểm này ngày nay cũng khá phổ biến, chúng ta có thể hiểu rằng tái BH thặng dư vốn là một loại hợp đồng tái BH trong đó người bảo hiểm gốc giữ một phần tiền tái BH.

Các kế hoạch bảo hiểm tài sản là phổ biến nhất và dựa trên chính sách trách nhiệm cố định với nhà tái BH chịu trách nhiệm về phần còn lại và chính sách tái BH thặng dư vốn.

Lợi ích của tái bảo hiểm thặng dư vốn

– Khi đề cập đến lợi ích của tái BH, khi một công ty bảo hiểm ủy quyền một hợp đồng bảo hiểm mới có giá trị cao hoặc một hợp đồng bảo hiểm, nó thường xem xét các khía cạnh của tái BH thặng dư vốn. Trong những năm gần đây, công ty bảo hiểm đã đồng ý bồi thường cho bên mua bảo hiểm trong trường hợp xảy ra tổn thất với mức tối đa nhất định để đổi lấy phí bảo hiểm của bên mua bảo hiểm.

– Từ đó, họ sẽ có thể hiểu được vấn đề, chẳng hạn như cách công ty bảo hiểm có thể từ bỏ một phần rủi ro và phí bảo hiểm để giảm thiểu tổng trách nhiệm và giải phóng năng lực đánh giá bảo hiểm và áp dụng các chính sách bảo hiểm mới. Bảo hiểm của nhà tái BH và những rủi ro mà nhà tái BH sẽ chịu, cũng như các điều khoản mà nhà tái BH sẽ chấp nhận chúng, sẽ được quy định trong hợp đồng tái BH.

Xem thêm: Hiểu rõ và cách phân biệt được hai loại hình đồng bảo hiểm và tái bảo hiểm

Ví dụ: Trong tái BH thặng dư vốn, công ty nhượng giữ một phần trách nhiệm đã định, được gọi là dòng tái BH, trong khi phần còn lại của nghĩa vụ được chuyển cho công ty tái BH. Do đó, không giống như tái BH theo phân đoạn, nhà tái BH không bảo hiểm tất cả các rủi ro, mà chỉ bảo hiểm những rủi ro vượt quá số tiền mà doanh nghiệp nhượng giữ lại.

Ví dụ: một công ty bảo hiểm tài sản có thể đưa ra một chính sách với giới hạn bảo hiểm là 500.000 đô la. Công ty dự định giữ 100.000 đô la nghĩa vụ trong khi nhượng 400.000 đô la còn lại cho nhà tái BH thông qua hình thức tái BH. Theo chính sách tái BH thặng dư vốn, tổng số tiền được bảo hiểm là $ 400.000.

Ưu điểm của tái bảo hiểm thặng dư vốn

Như có thể thấy từ các ví dụ trên, tái BH thặng dư vốn giúp công ty nhượng lại giữ được mức vốn chủ sở hữu, cũng như khả năng thanh toán và ổn định, trong trường hợp bị lỗ đột ngột hoặc bất ngờ. Do rủi ro tổn thất quá cao, các công ty bảo hiểm có thể thực hiện các chính sách lớn hơn mà không làm tăng chi phí yêu cầu bồi thường tổn thất cận biên của họ. Trên thực tế, tái BH cung cấp cho công ty bảo hiểm một nguồn cung cấp tài sản lưu động đáng kể trong trường hợp xảy ra tổn thất nghiêm trọng.

Có những loại hình tái bảo hiểm nào?

Tái bảo hiểm thặng dư vốn là gì? Lợi ích chính của tái bảo hiểm thặng dư vốn
Tái bảo hiểm thặng dư vốn là gì? Lợi ích chính của tái bảo hiểm thặng dư vốn

Tái bảo hiểm tạm thời

Chúng ta thường nghĩ đến tái BH tạm thời khi chúng ta nhắc đến tái BH. Tái BH tạm thời, còn được gọi là tái BH không bắt buộc, là loại hình tái BH mà doanh nghiệp bảo hiểm gốc chỉ định cho nhà tái BH đối với từng dịch vụ hoặc hợp đồng riêng biệt và nhà tái BH có quyền chấp nhận hoặc từ chối dịch vụ hoặc chính sách đó. Công ty bảo hiểm ban đầu có quyền lựa chọn cung cấp dịch vụ tái BH nào, với chi phí bao nhiêu và nhà tái BH nào.

Ngoài ra, nhà tái BH chỉ có thẩm quyền chấp nhận, từ chối hoặc chấp nhận tái BH ở một tỷ lệ mà họ cho là phù hợp và người bảo hiểm gốc được yêu cầu cung cấp tất cả thông tin liên quan đến dịch vụ được bảo hiểm. Trên thực tế, các nhà tái BH thực hiện đánh giá rủi ro của dịch vụ trước khi quyết định có chấp nhận tái BH hay không.

Xem thêm: Bạn có thắc mắc tái bảo hiểm là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này

Ưu điểm:

+ Do có thể sử dụng chuyên môn và năng lực vốn của mình trên các thị trường tái BH quốc tế, cách tiếp cận này cho phép các DNBH nhỏ với kinh nghiệm hạn chế có thể cạnh tranh cho các dịch vụ lớn vượt quá khả năng của họ.

+ Với phương pháp này, chúng ta thấy rằng công ty bảo hiểm gốc nhận được những dịch vụ nằm ngoài phạm vi bảo hiểm thông thường của mình. Công ty bảo hiểm ban đầu phải chấp nhận các dịch vụ đó theo yêu cầu của khách hàng để giữ uy tín của mình.

+ Một nhóm doanh nghiệp bảo hiểm chính liên kết chặt chẽ có khả năng tạm thời hoán đổi rủi ro được xếp hạng tốt để phân tán rủi ro và đảm bảo doanh thu ổn định.

Nhược điểm:

+ Bên cạnh những lợi ích, phương pháp này mất nhiều thời gian vì từng dịch vụ phải được xử lý riêng biệt và doanh nghiệp bảo hiểm gốc phải thu xếp tái BH tạm thời trước khi nhận dịch vụ, do đó việc quyết định yêu cầu bồi thường sẽ bị trì hoãn cho đến khi hoàn thành mọi thu xếp tái BH tạm thời. .

+ Công ty bảo hiểm chính có thể bị buộc phải từ bỏ dịch vụ cho các đối thủ lớn hơn, chấp nhận bảo hiểm không được bảo đảm thích hợp bằng tái BH, và trong một số trường hợp, đánh mất thiện chí của khách hàng. do chậm giao sản phẩm Đàm phán, chuẩn bị hợp đồng và thanh toán đều là những công việc tốn thời gian làm giảm doanh thu.

+ Do đó, khi thời hạn tái BH kéo dài, công ty bảo hiểm gốc sẽ phải thực hiện lại toàn bộ quá trình đàm phán trước khi giao tiếp với khách hàng của mình, chưa kể đến việc hủy bỏ hoặc sửa đổi.

+ Thêm vào lực lượng lao động là yêu cầu công bố thông tin về dịch vụ có được bằng bảo hiểm, điều này có thể dẫn đến rò rỉ thông tin cho các đối thủ.

Tái bảo hiểm cố định

Tái bảo hiểm thặng dư vốn là gì? Lợi ích chính của tái bảo hiểm thặng dư vốn
Tái bảo hiểm thặng dư vốn là gì? Lợi ích chính của tái bảo hiểm thặng dư vốn

Tái bảo hiểm cố định, còn được gọi là tái BH bắt buộc, là loại hình tái BH trong đó doanh nghiệp nhượng lại phải nhượng lại cho doanh nghiệp nhận tái BH tất cả các đơn vị rủi ro được bảo hiểm ban đầu mà hai bên đã thỏa thuận và ghi trong hợp đồng, và doanh nghiệp tái BH cũng phải nhận tất cả các những rủi ro này.

Ưu điểm:

+ Cách tiếp cận này có thể hỗ trợ công ty nhượng quyền chấp nhận và xác định phí bảo hiểm cho rủi ro bảo hiểm ban đầu mà không cần hỏi ý kiến nhà tái BH, cho phép hoàn thành hợp đồng bảo hiểm một cách nhanh chóng. Hơn nữa, công ty chuyển giao nhà tái BH để bảo hiểm mọi rủi ro trong phạm vi hợp đồng bằng kỹ thuật này, đảm bảo an toàn cho công ty bảo hiểm.

+ Chiến lược này có lợi ích là cho phép doanh nghiệp nhận tái BH có được nhiều dịch vụ hơn so với việc nhận các hợp đồng tạm thời riêng lẻ khi nhận tái BH theo một hợp đồng cố định. Không chỉ vậy, các nhà tái bảo hiểm có khả năng thu phí bảo hiểm rất lớn do quy luật của khái niệm đa số, cho phép các nhà tái BH kích thích cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực bảo hiểm bằng cách giả định rủi ro. Mới.

Nhược điểm:

+ Do thường ổn định trong một khoảng thời gian nhất định nên nó thiếu tính linh hoạt khi doanh nghiệp chuyển nhượng thay đổi.

+ Do tất cả các rủi ro đều phải giao lại nên doanh nghiệp nhượng lại các đơn vị rủi ro với số lượng bảo hiểm ít thì tuy nhiên doanh nghiệp phải loại bỏ khi khả năng tài chính cho phép. Vấn đề của chiến lược này là công ty nhượng quyền còn thiếu kinh nghiệm, đặc biệt là khi ký hợp đồng bảo hiểm gốc, và hậu quả đối với các nhà tái BH là khá không chắc chắn.

Chúng tôi đã đưa ra những thông tin về chủ đề tái bảo hiểm thặng dư vốn, lợi ích của tái BH thặng dư vốn cổ phần và các tình tiết pháp lý thiết yếu khác dựa trên các yêu cầu của luật hiện hành. Tôi hy vọng thông tin về tái BH này hữu ích cho bạn.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.