Có nên mua bảo hiểm đầu tư hay không? Quyền lợi của bảo hiểm này là gì?

Có nên mua bảo hiểm đầu tư hay không? Quyền lợi của bảo hiểm này là gì?

Khi bạn là người tiêu dùng và muốn tham gia vào bảo hiểm đầu tư thì quả thật đây là một ý kiến thông minh và hiệu quả nguồn thu nhập của bản thân và cho cả gia đình.

Có nên mua bảo hiểm đầu tư hay không? Quyền lợi của bảo hiểm này là gì?
Có nên mua bảo hiểm đầu tư hay không? Quyền lợi của bảo hiểm này là gì?

Phí bảo hiểm của bảo hiểm liên kết đầu tư

Sản phẩm bảo hiểm đầu tư được chia thành hai phần: một là bảo hiểm, một là đầu tư. Do đó, sẽ có những điều khoản và điều kiện đặc biệt cho từng khoản phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm. Có 3 loại phí bảo hiểm mà bạn cần chú ý là phí bảo hiểm cơ bản, phí bảo hiểm bổ sung và phí bảo hiểm đóng thêm.

Phí bảo hiểm cơ bản là phí bảo hiểm mà khách hàng phải đóng cho sản phẩm bảo hiểm chính và được ấn định vào tài khoản cơ bản cho phần bảo hiểm.

Phí bảo hiểm bổ sung là khoản lệ phí mà khách hàng đóng cho sản phẩm bảo hiểm bổ sung và cũng là phí bảo hiểm phần.
Phí bảo hiểm đóng thêm là khoản phí mà người tiêu thụ phải đóng cho công ty, ngoài phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm bổ sung.

Quyền lợi bảo hiểm của bảo hiểm liên kết đầu tư

Có nên mua bảo hiểm đầu tư hay không? Quyền lợi của bảo hiểm này là gì?
Có nên mua bảo hiểm đầu tư hay không? Quyền lợi của bảo hiểm này là gì?

Quyền lợi bảo hiểm rủi ro

Bồi thường trong trường hợp tử vong: Nếu bên mua bảo hiểm chết bất đắc kỳ tử, công ty bảo hiểm sẽ trả tiền bồi thường theo số tiền bảo hiểm tại thời điểm chi trả tiền bồi thường trong trường hợp tử vong, tùy theo sản phẩm.

Quyền tham gia các sản phẩm bổ trợ để bạn có thể được gia tăng quyền lợi bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như bảo hiểm tổ chức, miễn phí…

Quyền lợi đầu tư

  • Đối với bảo hiểm đầu tư: Người tham gia có cơ hội đầu tư phí bảo hiểm vào quỹ tương hỗ do công ty bảo hiểm thành lập, sử dụng toàn bộ kết quả đầu tư và chịu mọi rủi ro đầu tư từ quỹ tương hỗ đã chọn tương ứng với phí bảo hiểm đã đầu tư.
  • Đối với bảo hiểm liên kết chung: Khách hàng được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung, nhưng không thấp hơn mức lãi suất ràng buộc tối thiểu quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Vậy có nên mua bảo hiểm đầu tư?

Có nên mua bảo hiểm đầu tư hay không? Quyền lợi của bảo hiểm này là gì?
Có nên mua bảo hiểm đầu tư hay không? Quyền lợi của bảo hiểm này là gì?

Từ đó có thể thấy rằng bảo hiểm đầu tư là sự kết hợp rõ ràng nhất giữa bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư. Khách hàng sẽ được bảo hiểm bảo vệ bằng mệnh giá cao nhất, đồng thời được linh hoạt đầu tư theo tình hình tài chính và mong muốn tạo dựng tài sản trong tương lai. Người trẻ nói riêng nên mua bảo hiểm đầu tư để vừa được bảo hiểm thoải mái, vừa sinh lời, tiết kiệm thời gian và công sức.

Xem thêm: BẢO HIỂM AN SINH BƯU ĐIỆN – GIẢI PHÁP BẢO VỆ TOÀN DIỆN CHO CẢ GIA ĐÌNH

Và đó là những điều cần lưu ý khi bạn muốn mua bảo hiểm đầu tư để chu cấp thêm nguồn tài chính cho bản thân.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.