Mã số bảo hiểm xã hội là gì? Những cách tra mã số BHXH nhanh chóng nhất?

Mã số bảo hiểm xã hội là gì? Những cách tra mã số BHXH nhanh chóng nhất?

Mã số bảo hiểm xã hội là gì? Những cách tra mã số BHXH nhanh chóng nhất?

Mỗi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được cấp một mã số bảo hiểm xã hội riêng và nó có những ý nghĩa nhất định. Vậy, mã số bảo hiểm của bạn là gì? Làm thế nào để bạn tìm kiếm nó?

Mã số bảo hiểm xã hội là gì? Những cách tra mã số BHXH nhanh chóng nhất?
Mã số bảo hiểm xã hội là gì? Những cách tra mã số BHXH nhanh chóng nhất?

Mã số bảo hiểm xã hội là gì?

Điều 2 Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam nêu rõ: Mã số BHXH là mã số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia được ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

Như vậy, mã số bảo hiểm là một dãy ký tự được gán cho các thành viên tham gia BHXH, là mã số riêng của mỗi cá nhân và không trùng với mã của người khác. 10 chữ số tự nhiên của mã số BHXH được lưu trên sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Mã số bảo hiểm xã hội là mã chứng minh nhân dân theo Quyết định 2153/QĐ-BYT năm 2020.

Từ năm 2016, BHXH đã phối hợp với UBND xã, phường thu thập thông tin cá nhân của người dân trên địa bàn và cấp mã số bảo hiểm xã hội trên cơ sở dữ liệu do BHXH thu thập. Do đó, người tham gia BHXH hiện tại nên sử dụng mã số sổ BHXH làm mã số bảo hiểm xã hội, còn người tham gia BHXH mới nên sử dụng mã số bảo hiểm xã hội làm mã số sổ BHXH. Nếu bạn chưa từng đóng BHXH thì có mã số BHXH do BHXH cấp. Đến đây, bạn đã hoàn thành các bước đăng ký BHXH lần đầu, bạn sẽ nhận được mã số BHXH đã cấp, sau đó bạn cần tạo số sổ BHXH, mã thẻ BHYT. Khi kê khai Tờ khai (TK1-TS) nếu có sai sót về thông tin cá nhân trong dữ liệu thì bạn phải sửa đổi khi đơn vị báo cáo lớn lên để dữ liệu cập nhật chính xác với thông tin của bạn.

Tổng các chữ số trong mã số bảo hiểm xã hội là bao nhiêu?

Mã số BHXH của người tham gia là một dãy ký tự gồm 10 chữ số được in ngay trên sổ. Ví dụ: 0129722530. Số này cũng đóng vai trò là số bảo hiểm xã hội của công dân. Năm 2017, Công văn 3340/BHXH-ST về việc cấp sổ BHXH

Theo mã số BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), về mẫu và mã sổ BHXH:

– Trên bìa và tờ rời của sổ BHXH thay chữ “Số sổ:” bằng chữ “Mã số:.”

Ví dụ bìa và tờ rời của sổ BHXH trước đây ghi “Số sổ: 0118000001” thì nay ghi “Mã số: 0118000001.”

– Sổ BHXH cấp mới, cấp lại ngày 01/8/2017 theo mẫu (mới).

Như vậy, 10 số ghi trên sổ BHXH của mỗi người lao động tạo thành cả số sổ và mã số BHXH.

Mục đích của mã số bảo hiểm xã hội là gì?

Mã số bảo hiểm xã hội là gì? Những cách tra mã số BHXH nhanh chóng nhất?
Mã số bảo hiểm xã hội là gì? Những cách tra mã số BHXH nhanh chóng nhất?

Xem thêm: Mã số bảo hiểm xã hội là gì? Những cách tra mã số BHXH nhanh chóng nhất?

Người lao động đang tham gia BHXH có thể được xác định chính xác hơn thông qua việc sử dụng mã số bảo hiểm xã hội. Phần lớn thời gian, mã số BHXH được sử dụng để tìm kiếm thông tin về quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Dù tìm kiếm trực tuyến hay qua tin nhắn, hệ thống cơ sở dữ liệu yêu cầu nhân viên phải có thông tin về số an sinh xã hội để việc tìm kiếm thành công.

Người tham gia BHXH hiện có thể tự kiểm tra tình hình đóng theo các cách sau:

  • Cách 1: Phương pháp đầu tiên là sử dụng ứng dụng VssID
  • Cách 2: Sử dụng tin nhắn điện thoại để tra cứu thông tin.
  • Cách 3: Sử dụng Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để tra cứu thông tin.

Vị trí của mã số bảo hiểm xã hội ở đâu?

Mã số BHXH được ghi theo quy định tại Điều 2 Quyết định 595/QĐ-BHXH trên sổ BHXH và thẻ BHYT Sau đây là một ví dụ:

Trên sổ BHXH

Mã số BHXH được in ở trang 1 bìa sổ BHXH, ngay dưới tên người lao động theo Quyết định 1035/QĐ-BHXH năm 2015 quy định về mẫu sổ BHXH.

Trên thẻ bảo hiểm y tế

Trường hợp có thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ đã được cấp trước ngày 01 tháng 4 năm 2021 thì mã số bảo hiểm xã hội là 10 số cuối tại ô thứ 4. Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế mới được cấp bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 thì số mười ký tự thể hiện mã số thẻ bảo hiểm y tế cũng là mã số BHXH.

Tôi nên làm gì nếu quên mã số bảo hiểm xã hội của mình?

Vì mã số bảo hiểm có thể dài đến mười ký tự nên không phải ai cũng có thể nhớ lại mã của chúng. Nếu quên mã số bảo hiểm xã hội, bạn có thể nhanh chóng tra cứu bằng các cách dưới đây:

  • Cách 1: Kiểm tra bìa sổ BHXH
  • Cách 2: Kiểm tra thẻ BHYT
  • Cách 3: Thực hiện tra cứu trên Internet trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
  • Cách 4: Tìm kiếm chương trình VssID.

Nhờ tài khoản VssID của người khác, bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra số bảo hiểm xã hội của mình.

Tôi phải làm gì nếu có hai mã BHXH khác nhau?

Mã số bảo hiểm xã hội là gì? Những cách tra mã số BHXH nhanh chóng nhất?
Mã số bảo hiểm xã hội là gì? Những cách tra mã số BHXH nhanh chóng nhất?

Mặc dù mỗi cá nhân chỉ được cấp một mã số BHXH duy nhất và trên mỗi sổ BHXH phải ghi các nội dung sau:

Một sổ BHXH riêng được cấp cho từng người tham gia và do họ giữ. Khi thành viên hưởng chế độ hưu trí và tử tuất thì cơ quan bảo hiểm xã hội lưu giữ sổ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, do cá nhân làm việc ở nhiều nơi khác nhau và đăng ký tham gia BHXH bằng cả Chứng minh nhân dân và Căn cước công dân nên đã có một số trường hợp một người có hai số BHXH trở lên. Người lao động sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết các quyền lợi BHXH nếu có nhiều mã số BHXH cùng một lúc. Trong trường hợp này, người lao động sẽ phải làm thủ tục gộp hồ sơ BHXH.

– Trường hợp các kỳ đóng sổ BHXH trùng nhau thì người lao động được hoàn trả các kỳ đóng trùng nhau.

– Trường hợp kỳ đóng các sổ BHXH không trùng nhau: Gộp các quá trình đóng BHXH trên các sổ, sau đó xóa các sổ BHXH đã gộp.

Mã số bảo hiểm xã hội là gì? Phải làm gì khi quên mã số bảo hiểm xã hội? và các câu hỏi tương tự khác đã được trả lời ở trên. Hãy liên hệ càng sớm càng tốt với bên BHXH nếu bạn cần hỗ trợ và giải đáp thắc mắc về mã sổ BHXH và các vướng mắc về bảo hiểm khác..

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.