Thông tin chi tiết về sản phẩm bảo hiểm máy móc thiết bị mà bạn nên biết

Thông tin chi tiết về sản phẩm bảo hiểm máy móc thiết bị mà bạn nên biết

Thông tin chi tiết về sản phẩm bảo hiểm máy móc thiết bị mà bạn nên biết

Tổng công ty bảo hiểm Petrolimex (bảo hiểm pjico) là công ty bảo hiểm máy móc thiết bị. Đây là loại sản phẩm bảo hiểm dành cho các tổ chức thiết kế, các công ty làm việc với các nhà thầu xây lắp, chủ đầu tư dự án, v.v …. Bảo hiểm PJICO bảo hiểm thiết bị máy móc giúp bạn hoàn toàn yên tâm khi có nguy cơ xảy ra làm hư hỏng hoặc phá hủy thiết bị, máy móc của bạn.

Đối tượng của bảo hiểm máy móc thiết bị

– Đối tượng tham gia: Chủ đầu tư, nhà thầu, người cho thuê máy móc thiết bị, người cho thuê máy móc thiết bị.

– Các đối tượng được bảo hiểm bao gồm máy ủi, máy xúc, máy nghiền, máy lu, cần trục, cần trục thiết bị, thiết bị nâng, máy đóng cọc, máy đầm và các máy móc, thiết bị xây dựng / lắp đặt khác do nhà thầu sở hữu hoặc thuê.

Những quyền lợi và phạm vi bảo hiểm máy móc thiết bị

Thông tin chi tiết về sản phẩm bảo hiểm máy móc thiết bị mà bạn nên biết
Thông tin chi tiết về sản phẩm bảo hiểm máy móc thiết bị mà bạn nên biết

– Các hiểm họa thiên nhiên như lũ lụt, mưa bão, lốc, sóng thần, sét đánh, sụt lún, sạt lở đất, động đất, núi lửa phun, v.v.;

– Rủi ro do con người gây ra (tại công trường): cháy nổ, thiếu kinh nghiệm, do bất cẩn, trộm cắp hoàn toàn …

– Các mối nguy hiểm khác bao gồm lộn nhào, lật úp, lật đổ, va chạm và các sự kiện không lường trước khác khi thực hiện hoặc chuyển giao trang web.

– Các hư hỏng xảy ra trong quá trình vận hành hoặc ngừng hoạt động, khi tháo dỡ, lắp ráp để vệ sinh, bảo dưỡng hoặc sửa chữa, nhưng chỉ sau khi thiết bị đã được thử nghiệm thích hợp.

Bảo hiểm PJICO bổ sung BH cho các rủi ro gặp phải trong quá trình vận chuyển máy móc đến công trường hoặc từ công trường đến kho bảo quản sau khi dự án hoàn thành.

Xem thêm:

Hướng dẫn thủ tục bồi thường

Hồ sơ bồi thường:

– Bản báo cáo tổn thất và yêu cầu bồi thường;

– Biên bản giám định thiệt hại;

– Bằng chứng về thiệt hại dưới dạng hóa đơn và chứng từ;

– Hợp đồng bảo hiểm;

– Các thủ tục giấy tờ, hồ sơ và hồ sơ đăng ký có liên quan (nếu có);

– Giấy bãi nại

Thông tin chi tiết về sản phẩm bảo hiểm máy móc thiết bị mà bạn nên biết
Thông tin chi tiết về sản phẩm bảo hiểm máy móc thiết bị mà bạn nên biết

Yêu cầu về thời hạn bồi thường và thanh toán tiền

– Yêu cầu bồi thường của bên mua BH có thời hạn một năm kể từ ngày xảy ra sự cố được bảo hiểm, trừ trường hợp có sự chậm trễ do các yếu tố khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

– Thời hạn chi trả bồi thường của BH PJICO là mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Thời hạn thanh toán bồi thường không quá 45 ngày nếu phải xác minh hồ sơ.

– Bảo hiểm PJICO phải thông báo bằng văn bản cho bên mua BH lý do từ chối bồi thường trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Đơn bảo hiểm máy móc thiết bị

Chính sách này áp dụng cho các đối tượng đang được sử dụng, không sử dụng hoặc đang được tháo dỡ để làm sạch hoặc trong quá trình vận hành hoặc lắp ráp lại nói trên hoặc quá trình tái lắp đặt sau này, nhưng chỉ sau khi thiết bị đã được kiểm tra và vận hành đúng cách.

Bởi vì Người được BH đề cập trong Phụ lục của Hợp đồng BH này đã gửi yêu cầu BH bằng văn bản cho Người BH bằng cách hoàn thành bảng câu hỏi, cùng với bất kỳ tuyên bố bằng văn bản nào khác của Người được BH liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm này, được coi là một bộ phận cấu thành không thể tách rời của Chính sách này.

Hợp đồng BH này xác nhận rằng, tùy thuộc vào việc Người được BH thanh toán phí bảo hiểm đã thỏa thuận được nêu trong phụ lục và tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện, ngoại trừ được quy định trong Hợp đồng BH này hoặc được bổ sung theo văn bản.

Thông tin chi tiết về sản phẩm bảo hiểm máy móc thiết bị mà bạn nên biết
Thông tin chi tiết về sản phẩm bảo hiểm máy móc thiết bị mà bạn nên biết

Theo Hợp đồng BH này, Người BH đồng ý với Người được BH rằng nếu các hạng mục hoặc bất kỳ phần nào trong đó đã được bao gồm trong đơn BH hoạt động tại địa điểm hoặc khu vực địa lý được đề cập trong phụ lục bị tổn thất vật chất không lường trước được yêu cầu sửa chữa hoặc thay thế do bất kỳ nguyên nhân nào không được loại trừ trong Chính sách này. Người được BH đã thanh toán phí BH để gia hạn Hợp đồng BH này và được Người bảo hiểm chấp nhận.

Người BH sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào được mô tả dưới đây bằng cách thanh toán, thay thế hoặc sửa chữa bằng tiền mặt (theo quyết định của Người bảo hiểm), với giới hạn bồi thường không vượt quá số tiền BH cho từng hạng mục được liệt kê trong phụ lục và không vượt quá tổng số tiền BH trong Phụ lục bảo hiểm của Đơn BH này.

Chính sách này áp dụng cho các hạng mục đang được sử dụng hoặc được tháo dỡ để làm sạch, đại tu, hoặc trong quá trình vận hành hoặc lắp ráp lại ở trên, bất kể chúng có đang được sử dụng hay không. Nhưng chỉ sau khi thiết bị máy móc đã được thử nghiệm và vận hành thành công.

Ghi chú I – Số tiền bảo hiểm bảo hiểm máy móc thiết bị

Số tiền BH phải bằng chi phí thay thế các hạng mục được BH bằng các hạng mục mới cùng loại và cùng công suất, theo quy định. Điều này có nghĩa rằng chi phí thay thế chúng bao gồm phí vận chuyển, hải quan và các loại thuế khác, cũng như chi phí lắp đặt, nếu có.

Thông tin chi tiết về sản phẩm bảo hiểm máy móc thiết bị mà bạn nên biết
Thông tin chi tiết về sản phẩm bảo hiểm máy móc thiết bị mà bạn nên biết

Trong trường hợp số tiền BH nhỏ hơn số tiền bảo hiểm, Người bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho Người được BH theo tỷ lệ số tiền BH chia cho số tiền BH. Nếu có nhiều đối tượng, mỗi đối tượng phải tuân theo những điều kiện này riêng biệt.

Ghi chú II – Cơ sở bồi thường tổn thất

Sau đây là cơ sở để giải quyết những bồi thường theo hợp đồng BH trong trường hợp tổn thất hoặc hư hỏng:

a. Trong trường hợp các hạng mục được BH có thể sửa chữa được, Người BH sẽ chi trả chi phí khôi phục các hạng mục bị hư hỏng về trạng thái hữu dụng trước đó. Trong phạm vi mà các chi phí đó được BH sẽ bao gồm trong tổng chi phí được BH, hãy cộng thêm chi phí tháo dỡ và lắp đặt lại để thực hiện sửa chữa, cũng như chi phí vận chuyển thông thường từ nhà đến cửa hàng sửa chữa và ngược lại, và chi phí hải quan, thuế, nếu có. Nếu việc sửa chữa được thực hiện tại xưởng của Người được bảo hiểm, Người BH sẽ thanh toán chi phí vật liệu và tiền công cần thiết cho việc sửa chữa, cộng với một số tiền hợp lý để trang trải chi phí phụ.

Đối với những hạng mục phải thay thế thì không được chiết khấu khấu hao mà phải tính giá trị tận dụng.

Nếu chi phí sửa chữa nêu trên bằng hoặc vượt quá giá trị của đồ vật được bảo hiểm ngay trước khi xảy ra thiệt hại, thì đồ vật đó được coi là bị phá hủy (tổn thất hoàn toàn) và việc bồi thường được tính dựa trên những cơ sở như sau:

b. Người BH sẽ hoàn trả chi phí thực của một mặt hàng ngay lập tức trước khi xảy ra tổn thất, bao gồm phí vận chuyển hàng hóa thông thường, phí lắp đặt, thuế hải quan và thuế, nếu mặt hàng bị phá hủy hoàn toàn. Nếu vậy, nó sẽ có giá bao nhiêu? Nếu giá trị thực tế được bao gồm trong tổng số tiền được BH, thì nó được tính bằng cách trừ một khoản chiết khấu áp dụng cho giá trị thay thế của mặt hàng.

Thông tin chi tiết về sản phẩm bảo hiểm máy móc thiết bị mà bạn nên biết
Thông tin chi tiết về sản phẩm bảo hiểm máy móc thiết bị mà bạn nên biết

Chỉ khi được thỏa thuận bằng văn bản, mọi khoản chi phí bổ sung cho việc làm thêm giờ, làm đêm, làm việc trong ngày lễ, hoặc phí vận chuyển hàng hóa cấp tốc mới được thanh toán theo chính sách này.

Đơn BH này không bao gồm chi phí của bất kỳ thay đổi, bổ sung, cải tạo hoặc nâng cấp nào.

Người BH sẽ đài thọ chi phí sửa chữa tạm thời nếu chúng được tính vào chi phí sửa chữa cuối cùng và không làm tăng tổng chi phí sửa chữa.

Khoản khấu trừ chung quy định trong Phụ lục đơn của Hợp đồng BH sẽ được khấu trừ vào số tiền Công ty bảo hiểm phải trả theo quy định trên. Chỉ cho đến khi Người bảo hiểm thỏa mãn với các hóa đơn và giấy tờ cần thiết để xác nhận rằng việc sửa chữa hoặc thay thế đã hoàn tất, tùy từng trường hợp, thì việc thanh toán mới được thực hiện.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.