Review về bảo hiểm PJICO – Bảo hiểm tai nạn điện cho người sử dụng điện

Review về bảo hiểm PJICO - Bảo hiểm tai nạn điện cho người sử dụng điện

Review về bảo hiểm PJICO – Bảo hiểm tai nạn điện cho người sử dụng điện

Nếu bạn đang tìm hiểu về gói bảo hiểm PJICO cho người sử dụng điện thì đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây nhé. Tất cả thông tin về phạm vi bảo hiểm tai nạn điện cũng như quyền lợi của người dùng sẽ được đề cập.

Phạm vi bảo hiểm PJICO

Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là tai nạn xảy ra do các nguyên nhân sau:

– Người được bảo hiểm tai nạn điện dẫn đến tử vong hoặc bị thương tật do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện trong các khu dân cư có đăng ký sử dụng điện.

– Người có hành động cứu người hoặc tài sản bị tai nạn dẫn đến chết người hoặc bị thương do tác động trực tiếp của dòng điện.

Review về bảo hiểm PJICO - Bảo hiểm tai nạn điện cho người sử dụng điện
Review về bảo hiểm PJICO – Bảo hiểm tai nạn điện cho người sử dụng điện

Hợp đồng, chi phí, hiệu lực bảo hiểm tai nạn điện

Bảo hiểm PJICO sẽ ký hợp đồng bảo hiểm kèm theo danh sách các cá nhân được bảo hiểm và cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng điện có nhu cầu tham gia bảo hiểm kê khai trên Giấy yêu cầu bảo hiểm theo mẫu của Bảo hiểm PJICO.

– Số tiền bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm dao động từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng người/vụ tùy theo sự lựa chọn.

– Theo yêu cầu của người được bảo hiểm, số tiền bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm được quy định. Số tiền bảo hiểm là giới hạn trách nhiệm tối đa của Bảo hiểm PJICO đối với người được bảo hiểm trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Tỷ lệ phí bảo hiểm: 0,28% số tiền bảo hiểm / hộ / năm đối với hộ có dưới 6 thành viên và 0,42% số tiền bảo hiểm / hộ / năm đối với hộ có từ 6 thành viên trở lên trong hộ gia đình.

Review về bảo hiểm PJICO - Bảo hiểm tai nạn điện cho người sử dụng điện
Review về bảo hiểm PJICO – Bảo hiểm tai nạn điện cho người sử dụng điện

Quyền lợi của Người được bảo hiểm

Bảo hiểm PJICO sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm quy định trong đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong trong giới hạn bảo hiểm.

Nếu Người được bảo hiểm bị thiệt hại về thân thể trong thời gian được bảo hiểm, PJICO sẽ trả phí bảo hiểm theo quy tắc tại “Bảng tỷ lệ thanh toán bảo hiểm” số 05 / TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính. Thanh toán chi phí hồi sức cấp cứu, điều trị tai nạn theo chi phí thực tế đối với trường hợp thương tật không quy định tại biểu 05 / TC-BH.

Xem thêm: Thông tin chi tiết về sản phẩm bảo hiểm máy móc thiết bị mà bạn nên biết

Thủ tục trả tiền bảo hiểm tai nạn điện

Review về bảo hiểm PJICO - Bảo hiểm tai nạn điện cho người sử dụng điện
Review về bảo hiểm PJICO – Bảo hiểm tai nạn điện cho người sử dụng điện

Người được bảo hiểm hoặc những người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm phải cung cấp các giấy tờ sau cho Bảo hiểm PJICO trong vòng một tháng kể từ khi Người được bảo hiểm hồi phục hoặc qua đời để Bảo hiểm PJICO thanh toán phí bảo hiểm:

– Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm;

– Bản sao danh sách Người được bảo hiểm; và một giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm.

– Trường hợp Người được bảo hiểm gặp tai nạn, cơ quan, chính quyền địa phương hoặc cảnh sát phải xác nhận báo cáo tai nạn.

– Xác nhận của cơ quan y tế về việc điều trị (Giấy ra viện, phiếu điều trị và các giấy tờ liên quan đến việc điều trị tai nạn).

– Giấy chứng tử và xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp chết).

– Cần phải có giấy ủy quyền hợp pháp nếu Người được bảo hiểm cho phép người khác nhận tiền được bảo hiểm.

Trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bảo hiểm PJICO có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thanh toán tiền bảo hiểm.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.