Cùng tìm hiểu về hợp đồng tái bảo hiểm ngay trong bài viết sau đây thôi nhé

Cùng tìm hiểu về hợp đồng tái bảo hiểm ngay trong bài viết sau đây thôi nhé

Cùng tìm hiểu về hợp đồng tái bảo hiểm ngay trong bài viết sau đây thôi nhé

Hợp đồng tái bảo hiểm là hợp đồng giữa những công ty bảo hiểm với các công ty bảo hiểm khác hoặc giữa các công ty chuyên tái bảo hiểm với nhau. Liệu bạn có đang thắc mắc về hợp đồng tái bảo hiểm? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây ngay thôi nhé.

1. Khái niệm về hợp đồng tái bảo hiểm

Hợp đồng tái bảo hiểm là bản hợp đồng giữa các doanh nghiệp bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm khác hoặc giữa doanh nghiệp bảo hiểm với doanh nghiệp chuyên doanh tái bảo hiểm hay còn gọi là bên nhận TBH, cùng với đó, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chuyển những rủi ro mà họ phải chịu trách nhiệm cho bên doanh nghiệp nhận hợp đồng TBH tương ứng với số tiền tái bảo hiểm đã nhận được khi xảy ra các sự kiện bảo hiểm.

Cùng tìm hiểu về hợp đồng tái bảo hiểm ngay trong bài viết sau đây thôi nhé
Hợp đồng TBH

Hợp đồng tái bảo hiểm là một loại hợp đồng mang tính độc lập. Mối quan hệ giữa công ty bảo hiểm và người bảo hiểm sẽ không bị ảnh hưởng bởi hợp đồng TBH. Công ty bảo hiểm gốc vẫn sẽ có nghĩa vụ tự mình phải chi trả chi phí cho người được nhận bảo hiểm những quyền lợi được đề cập và bàn bạc trong hợp đồng bảo hiểm. Mặt khác, trong những trường hợp bị thiệt hại thì công ty bảo hiểm gốc sẽ nhận được khoản hoàn trả từ bên tái bảo hiểm, trong phạm vi rủi ro đã được tái bảo hiểm.
Trong mối quan hệ hợp đồng TBH, công ty bảo hiểm chỉ được kí kết hợp đồng tái bảo hiểm với công ty tiếp nhận tái bảo hiểm, sau khi đã kí kết hợp đồng với người mua bảo hiểm. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm là tổ chức duy nhất phải chịu trách nhiệm trước những người mua bảo hiểm.
Khi các sự kiện bảo hiểm xảy ra, người được bảo hiểm chỉ có quyền yêu cầu hay khởi kiện đối với công ty bảo hiểm mà không có những quyền này đối với công ty tiếp nhận TBH.
Những công ty tiếp nhận TBH có thể thực hiện việc chuyển một phần hoặc toàn bộ những rủi ro đã nhận TBH cho các công bảo hiểm khác hay các tổ chức bảo hiểm nước ngoài. Pháp luật Việt Nam có quy định về việc nhượng TBH phải được ưu tiên thu xếp TBH cho các công ty bảo hiểm đã được cấp phép hoạt động tại thị trường Việt Nam trước khi nhượng TBH ra ngoài nước.

Xem thêm: Tái bảo hiểm thặng dư vốn là gì? Lợi ích chính của tái bảo hiểm thặng dư vốn

2. Những đặc điểm nổi bật của hợp đồng tái bảo hiểm

Nói về mặt bản chất, hợp đồng tái bảo hiểm là hợp đồng bảo hiểm vì nó thỏa mãn đấy đủ các đặc điểm của hợp đồng bảo hiểm. Tuy vậy, hợp đồng TBH có những nét đặc trưng riêng so với các hợp đồng bảo hiểm thông thường khác. Cùng với đó, trong hợp đồng TBH, đối tượng tham gia bảo hiểm là doanh nghiệp bảo hiểm gốc, bên bảo hiểm là doanh nghiệp TBH, đối tượng bảo hiểm trong hợp đồng TBH là trách nhiệm dân sự của công ty bảo hiểm ban đầu đối với người tham gia bảo hiểm theo hợp đồng gốc.
Bản chất này được ghi nhận lại tại khoản 2 điều 61 của Luật kinh doanh bảo hiểm như sau: ” Nhận bảo hiểm lại một phần hay toàn bộ trách nhiệm mà doanh nghiệp bảo hiểm khác đã nhận bảo hiểm.”
Từ bản chất trên, ta có thể đưa ra nhận định rằng hợp đồng TBH là hợp đồng bảo hiểm có đặc thù riêng của nó, với các đặc trưng sau đây:
– Hợp đồng TBH là hợp đồng ” phái sinh ” từ một hợp đồng khác đó là ” hợp đồng bảo hiểm gốc “. Đặc trưng này được bắt đầu từ bản chất của hoạt động TBH là doanh nghiệp tái bảo hiểm lại toàn bộ hoặc một phần rủi ro mà công ty bảo hiểm gốc chịu trách nhiệm dân sự đối với người đăng ký bảo hiểm. Cách khác, thì hợp đồng TBH chỉ được hình thành khi đã có hợp đồng bảo hiểm giữa công ty bảo hiểm và người chơi bảo hiểm.
– Chủ thể tham gia hợp đồng TBH luôn là doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó doanh nghiệp bảo hiểm ban đầu đóng một vai trò là bên tham gia, doanh nghiệp nhận TBH với vai trò là bên bảo hiểm. Điều này khác với những hợp đồng bảo hiểm thông thường có chủ thể tham gia một bên là công ty bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm có thể là các cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu dùng bảo hiểm.
– Đối tượng bảo hiểm trong hợp đồng TBH là trách nhiệm dân sự của công ty bảo hiểm gốc đối với người chơi bảo hiểm trong các trường hợp xảy ra rủi ro đã được thỏa thuận trong hợp đồng gốc. Có thể thấy rằng dù giữa hai bản hợp đồng có mối quan hệ chặt chẽ song đối tượng của hợp đồng TBH không đồng thời là đối tượng của hợp đồng bảo hiểm gốc.
– Nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng TBH là nghĩa vụ có đi có lại. Bên cạnh đó, công ty bảo hiểm gốc phải có nghĩa vụ trao chuyển chi phí bảo hiểm thu được cho doanh nghiệp TBH theo tỉ lệ tương ứng với phần rủi ro mà bên TBH nhận, ngược lại, về phía doanh nghiệp TBH cũng có nghĩa vụ phải chi trả các khoản bồi thường cho công ty bảo hiểm gốc với tỷ lệ nhất định.

Cùng tìm hiểu về hợp đồng tái bảo hiểm ngay trong bài viết sau đây thôi nhé
Các đặc điểm nổi bật

3. Phân biệt các loại hợp đồng tái bảo hiểm

– Phân loại theo phương pháp tái bảo hiểm
+ Hợp đồng TBH theo số tiền bảo hiểm : Đặc trưng của hợp đồng này là số tiền, chi phí bảo hiểm và bồi thường bảo hiểm được phân chia cho doanh nghiệp TBH và doanh nghiệp bảo hiểm gốc theo các tỷ lệ nhất định.
+ Hợp đồng TBH theo mức độ bồi thường hay hợp đồng TBH không tỷ lệ : Đặc điểm nổi bật của loại bảo hiểm này là phân chia trách nhiệm về số tiền bảo hiểm không đặt ra.
– Phân loại hợp đồng TBH theo khía cạnh về pháp lý
+ Hợp đồng TBH tạm thời: Đặc điểm là bảo hiểm gốc sẽ có quyền chuyển nhượng từng dịch vụ hay từng đơn bảo hiểm riêng lẻ mà họ muốn cho một đơn vị tái bảo hiểm nào đó bất kì. Về phía đơn vị TBH thì có quyền chấp nhận hoặc từ chối tiếp nhận TBH cho đơn bảo hiểm đó theo tỷ lệ thích hợp. Nói cách khác, phía bên bảo hiểm gốc cần phải cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến các dịch vụ được bảo hiểm cho công ty TBH.
+ Hợp đồng TBH mở: Đặc điểm nổi bật của hình thức này là bên TBH không đòi hỏi đơn vị bảo hiểm phải chuyển 100% những dịch vụ đã nhận bảo hiểm. Ngược lại, đơn vị tái bảo hiểm cần chấp nhận 100% các dịch vụ bảo hiểm do đơn vị bảo hiểm gốc chuyển qua. Các dịch vụ đó phải thoả mãn điều kiện và thoả thuận đã được quy ước ở hợp đồng tái bảo hiểm dựa trên sự trung thực tuyệt đối.
– Phân loại theo đối tượng của hợp đồng tái bảo hiểm
+ Hợp đồng TBH kỹ thuật;
+ Hợp đồng TBH nhân thọ;
+ Hợp đồng TBH hàng không;
+ Hợp đồng TBH cháy nổ;
+ Hợp đồng TBH tài sản;
+ Hợp đồng TBH vận tải;
+ Hợp đồng TBH dầu khí; và một số loại khác.

Cùng tìm hiểu về hợp đồng tái bảo hiểm ngay trong bài viết sau đây thôi nhé
Phân loại hợp đồng TBH

Xem thêm: Cùng tìm hiểu các hình thức tái bảo hiểm và những quyền lợi của chúng

Trong bài viết trên đây chúng tôi đã cung cấp một số những thông tin cơ bản mà bạn cần biết khi tìm hiểu về hợp đồng tái bảo hiểm. Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào hãy để lại bình luận phía dưới để được chúng tôi giải đáp kịp thời ngay nhé.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.