Cùng tìm hiểu các hình thức tái bảo hiểm và những quyền lợi của chúng

Cùng tìm hiểu Tái bảo hiểm là gì và Các hình thức tái bảo hiểm hiện nay

Cùng tìm hiểu các hình thức tái bảo hiểm và những quyền lợi của chúng

Tái bảo hiểm đang là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm. Vậy có những hệ thống tái bảo hiểm nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn trong bài viết này nhé!

Cùng tìm hiểu các hình thức tái bảo hiểm và những quyền lợi của chúng
Cùng tìm hiểu các hình thức tái bảo hiểm và những quyền lợi của chúng

Có ba hệ thống tái bảo hiểm được xác định: thời hạn tái bảo hiểm, định hình tái bảo hiểm và các lựa chọn quản lý an toàn tái bảo hiểm – bắt buộc, mỗi hệ thống đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng.

Tái bảo hiểm tạm thời

Tái bảo hiểm tạm thời, còn được gọi là tái bảo hiểm an toàn, là một hình thức tái bảo hiểm trong đó một công ty chuyển giao khoản bảo đảm cho nhà tái bảo hiểm đối với từng dịch vụ hoặc bảo mật riêng lẻ. Công ty bảo hiểm có quyền nhận hoặc cung cấp bảo hiểm như vậy. Công ty bảo hiểm chính có toàn quyền quyết định tái bảo hiểm cho bất kỳ dịch vụ nào, với bất kỳ mức giá nào, cho bất kỳ công ty nào mà việc tái bảo hiểm là của họ.

Các nhà tái bảo hiểm khác có quyền chấp nhận hoặc từ chối hoặc chỉ nhận tái bảo hiểm với tỷ lệ mà họ cho là hợp lý. Công ty bảo hiểm chính có nghĩa vụ cung cấp cho nhà tái bảo hiểm tất cả các thông tin liên quan đến dịch vụ được bảo hiểm. Trên thực tế, nhà tái bảo hiểm cũng tiến hành đánh giá rủi ro của dịch vụ và xác định xem có cần hay không tất cả các chi tiết.

Cùng tìm hiểu các hình thức tái bảo hiểm và những quyền lợi của chúng
Cùng tìm hiểu các hình thức tái bảo hiểm và những quyền lợi của chúng

Xem thêm: Góc tư vấn: Có nên mua bảo hiểm an sinh giáo dục cho con bạn hay không?

Ưu điểm

Có một số ưu điểm của hình thức này như sau:

 • Phương thức này cho phép công ty nhỏ đang đảm bảo an toàn, kinh nghiệm, có thể cạnh tranh được những dịch vụ lớn vượt quá khả năng của họ, vì họ có thể sử dụng chuyên môn và năng lực của thị trường tái bảo hiểm quốc tế.
 • Cho phép công ty bảo hiểm gốc nhận các dịch vụ nằm ngoài phạm vi khai thác thông thường của công ty. Các dịch vụ như vậy chủ yếu là theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng mà công ty bảo hiểm ban đầu phải chấp nhận để giữ uy tín của mình.
 • Một nhóm các công ty bảo hiểm gốc có hệ thống chặt chẽ, có khả năng trao đổi rủi ro được đánh giá là tốt trên cơ sở tạm thời để tiến hành phân tán rủi ro và đảm bảo doanh thu ổn định.

Nhược điểm

Có một số nhược điểm của hình thức này như sau:

 • Đòi hỏi nhiều thời gian vì mỗi dịch vụ phải được giải quyết riêng lẻ, phải sắp xếp lại thời gian trước khi nhận một dịch vụ, do đó, việc xác định bảo hiểm sẽ bị trì hoãn cho đến khi hoàn tất thỏa thuận đầy đủ.
 • Như vậy, công ty bảo hiểm gốc có khả năng phải nhường dịch vụ cho các đối thủ cạnh tranh lớn hơn, hoặc nhận bảo hiểm không được tái bảo hiểm đầy đủ và đôi khi mất thiện chí với khách hàng do chậm trễ. Công việc liên quan đến đàm phán, soạn thảo hợp đồng và thanh toán rất tốn kém.
 • Trước mỗi kỳ tái BH, doanh nghiệp bảo hiểm gốc phải lập lại toàn bộ chương trình trước khi nói chuyện với khách hàng của mình. Việc phải tiết lộ thông tin về dịch vụ bảo hiểm có thể dẫn đến việc rò rỉ thông tin cho các đối thủ cạnh tranh.

Tái bảo hiểm cố định

Cùng tìm hiểu các hình thức tái bảo hiểm và những quyền lợi của chúng
Cùng tìm hiểu các hình thức tái bảo hiểm và những quyền lợi của chúng

Tái BH cố định, còn được gọi là tái BH, là một hình thức tái BH, theo đó công ty phải chấp nhận cho nhà tái BH tất cả các đơn vị rủi ro an toàn ban đầu mà hai bên đã thỏa thuận và quy định. Ngược lại, nhà tái BH cũng phải chấp nhận bảo hiểm toàn bộ rủi ro.

Ưu điểm

Có một số ưu điểm của hình thức này như sau:

 • Giúp công ty chủ động chấp nhận và giới hạn tỷ lệ bảo hiểm đối với các khoản gốc bảo hiểm rủi ro mà không cần phải hỏi ý kiến nhà tái BH, do đó hợp đồng bảo hiểm sẽ nhanh chóng được ký kết.
 • Công ty được tái BH bảo vệ an toàn cho tất cả các rủi ro được bảo hiểm trong hợp đồng
 • Nhà tái BH có điều kiện thu hồi lớn, phù hợp với nguyên tắc “quy luật số đông”, giúp nhà tái BH có điều kiện thúc đẩy bộ kỹ thuật của ngành bảo hiểm bằng cách chấp nhận rủi ro mới.
Cùng tìm hiểu các hình thức tái bảo hiểm và những quyền lợi của chúng
Cùng tìm hiểu các hình thức tái bảo hiểm và những quyền lợi của chúng

Nhược điểm

Có một số nhược điểm của hình thức này như sau:

 • Thông thường nó ổn định trong một thời gian nhất định, và do đó, hình thức bảo hiểm này thiếu tính linh hoạt khi đối mặt với những thay đổi của công ty chuyển nhượng.
 • Do mọi rủi ro đều phải tái xuất hiện nên về phía công ty, đơn vị rủi ro có số tiền bảo hiểm ít vẫn phải nhập lại khi họ có khả năng bảo hiểm.
 • Nếu doanh nghiệp bỏ sót kinh nghiệm, năng lực đặc biệt để ký hợp đồng bảo hiểm gốc thì hậu quả đối với nhà tái bảo hiểm là rất khó lường.

Tái bảo hiểm lựa chọn – bắt buộc

Cùng tìm hiểu các hình thức tái bảo hiểm và những quyền lợi của chúng
Cùng tìm hiểu các hình thức tái bảo hiểm và những quyền lợi của chúng

Đây là một lựa chọn an toàn mà công ty không bắt buộc phải chấp nhận tất cả các dịch vụ mà nó được bảo hiểm, nhưng ngược lại, nhà tái BH bắt đầu bảo hiểm phải chấp nhận các dịch vụ mà công ty đã thỏa thuận. Điều này với điều kiện là các dịch vụ phải phù hợp với nội dung và tài khoản là quy ước của đồng bảo hiểm. Bên hợp đồng tham gia tái BH lựa chọn tái BH an toàn – phải đảm bảo an toàn tuyệt đối để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp tái BH.

Xem thêm: Có nên mua bảo hiểm đầu tư hay không? Quyền lợi của bảo hiểm này là gì?

Ưu điểm

Có một số ưu điểm của hình thức này như sau:

 • Công ty bảo hiểm không bắt buộc phải chấp nhận tất cả các dịch vụ mà Công ty được bảo hiểm. Họ có tùy chọn tái bảo đảm một phần trách nhiệm vượt quá của mình cho một hoặc nhiều người quản lý bảo hiểm mà họ lựa chọn, thay vì toàn bộ bộ phận được chia sẻ vượt quá khả năng..
 • Để tránh hợp đồng này, nhà tái BH phải thay đổi ý định của công ty, xem xét cẩn thận các rủi ro mà công ty nhận tái BH và thường xuyên theo dõi để có những diễn biến thỏa đáng đã ký.
 • Các nhà tái BH có điều kiện thu được một nguồn tái BH lớn hơn và cân bằng hơn với hình thức tái BH theo thời gian.
 • Nhà tái BH có điều kiện Tái BH từng phần được phân cấp để nó có quyền giữ lại một nhà tái BH duy nhất hoặc cho một số nhà tái BH mà nó quản lý như một giải pháp thay thế vì công việc phải được chia tất cả các phần bằng nhau để cân bằng lại khả năng của nó cho các nhà quản lý an ninh.
Cùng tìm hiểu các hình thức tái bảo hiểm và những quyền lợi của chúng
Cùng tìm hiểu các hình thức tái bảo hiểm và những quyền lợi của chúng

Nhược điểm

Có một số nhược điểm của hình thức này như sau:

 • Người bảo hiểm an toàn không có quyền từ chối rủi ro mà người đó phải chuyển rủi ro cho họ. Tuy nhiên, rủi ro đó phải phù hợp với nội dung và điều khoản đã ước tính trong đồng bảo hiểm cố định.
 • Loại bảo hiểm này sẽ không mang lại hiệu quả cho việc bẻ khóa tại nhà, bởi vì dịch vụ nguồn được đưa vào hợp đồng này không thường xuyên và chi phí dẫn đến rất thay đổi. Các hợp đồng nội gián cần phải ở mức trung bình tuyệt đối để đảm bảo các nhà tái BH nhận được một lượng dịch vụ hợp lý.

Nếu một công ty hợp lệ có nhiều đơn vị rủi ro cần tái bảo hiểm sơ cấp, thì chi phí hoạt động cho loại hình hoạt động này rất tốn kém.
Trên đây là một số thông tin về tái BH. Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã có thể hiểu rõ hơn về những hình thức tái BH hiện nay. Tái BH là một trong những sự lựa chọn khôn ngoan khi quyết định đầu tư cho sự an toàn của bản thân và gia đình. Vậy nên lựa chọn hình thức nào và đầu tư ra sao nằm hoàn toàn ở quyết định của bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này nhé!

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.