Cùng tìm hiểu những vai trò kinh tế và vai trò xã hội của các loại bảo hiểm

Cùng tìm hiểu những vai trò kinh tế và vai trò xã hội của các loại bảo hiểm

Cùng tìm hiểu những vai trò kinh tế và vai trò xã hội của các loại bảo hiểm

Bảo hiểm đang ngày càng được nhiều người tin tưởng, lựa chọn mua những loại hình bảo hiểm phù hợp với điều kiện kinh tế của bản thân để hạn chế thấp nhất mức rủi ro khi gặp tai nạn bất ngờ. Ngoài chức năng bảo vệ người mua, bảo hiểm còn có vai trò rất quan trọng trong kinh tế và xã hội của một quốc gia. Theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về vai trò nhé !

Vai trò kinh tế của bảo hiểm

Khắc phục những thiệt hại

Cùng tìm hiểu những vai trò kinh tế và vai trò xã hội của các loại bảo hiểm
Cùng tìm hiểu những vai trò kinh tế và vai trò xã hội của các loại bảo hiểm

Tác dụng chính của bảo hiểm và cũng là nguyên nhân của sự ra đời của nó là bù đắp tổn thất và giảm thiểu hậu quả của rủi ro gây ra.

Khi nói đến bảo hiểm, nhiệm vụ của các công ty cung cấp dịch vụ là khôi phục lại khả năng tài chính và vật chất ban đầu của bên mua khi có nguy hiểm xảy ra.

Bảo hiểm giúp hạn chế những tổn thất ở mức thấp nhất có thể xảy ra, có ảnh hưởng tích cực, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến nền kinh tế và cộng đồng.

Sử dụng có hiệu quả các khoản tiền

Mỗi người phải luôn cân nhắc đến những hiểm họa có thể gặp phải trong cuộc sống và mong muốn chủ động trong những tình huống bất lợi như ốm đau, bệnh tật, tai nạn,… vì vậy việc dự phòng khi cần là điều tối quan trọng.

Đây là những khoản tiền chưa sử dụng, nếu được gộp chung trong toàn xã hội, có thể lên đến một khoản tiền lớn và sinh lời nếu được đầu tư.

Tham gia bảo hiểm thay vì trích lập quỹ dự phòng sẽ hỗ trợ mọi người và gia đình vượt qua những thách thức về tài chính, tránh tình trạng kiệt quệ về vật chất và tinh thần trong trường hợp thảm họa không lường trước được với khoản tiền dành ra hàng năm thấp hơn đáng kể

Cùng tìm hiểu những vai trò kinh tế và vai trò xã hội của các loại bảo hiểm
Cùng tìm hiểu những vai trò kinh tế và vai trò xã hội của các loại bảo hiểm

Xem thêm: Những nguyên tắc bảo hiểm quan trọng mà người mua bảo hiểm cần phải biết

Đầu tư vào lĩnh vực kinh tế nhờ các khoản vốn lớn

Do phí được thu trước là một đặc điểm trong kinh doanh, các khoản bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm thường bị hoãn lại vào thời gian sau đó nên các khoản tiền này chủ yếu là nhàn rỗi.

Một lượng vốn lớn (phí ) được phân bổ và dàn trải ở các nơi được tập trung vào một nơi thông qua hoạt động bảo hiểm để hình thành các quỹ tiền tệ lớn.

Nhờ đó, các công ty bảo hiểm có thể sử dụng số tiền mặt này để đầu tư và đáp ứng các yêu cầu về vốn của nền kinh tế.

Lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư của công ty sẽ được giữ lại một phần, phần còn lại được chia cho các chủ hợp đồng (thu nhập có thể phân phối) trong các gói bảo hiểm nhân thọ.

Giúp nhà nước tăng thu ngân sách

Hàng năm, ngân sách nhà nước sẽ không phải chi các khoản trợ cấp đáng kể để bù đắp thiệt hại do thiên tai, sự cố bất ngờ gây ra nhờ hoạt động dịch vụ.

Các công ty, doanh nghiệp bảo hiểm cũng đóng thuế cho nhà nước, chẳng hạn như thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, góp phần tăng ngân sách nhà nước một cách đáng kể.

Nhờ đó, nó giúp ổn định ngân sách nhà nước, tạo điều kiện cho ngân sách nhà nước đầu tư nhiều hơn cho phát triển kinh tế.

Hơn nữa, một thị trường bảo hiểm lành mạnh và ổn định sẽ khuyến khích các cá nhân và doanh nghiệp mua bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm trong nước, dẫn đến tiết kiệm ngoại tệ đáng kể cho chính phủ.

Cùng tìm hiểu những vai trò kinh tế và vai trò xã hội của các loại bảo hiểm
Cùng tìm hiểu những vai trò kinh tế và vai trò xã hội của các loại bảo hiểm

Góp phần ổn định tài chính và đảm bảo đầu tư kinh danh

Khi muốn bỏ vốn đầu tư, doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản chi phí đáng kể để lập quỹ dự phòng. Các nhà đầu tư lo sợ về những nguy hiểm do thiên tai và tai nạn gây ra, có thể khiến họ mất đi một phần đáng kể tài sản, thậm chí là mất hết.

Về mặt xã hội nói chung, quỹ dự trữ tổng thể sẽ là một khoản tiền đáng kể, có tiềm năng sinh lợi rất lớn khi được đem đi đầu tư.

Khi nói đến tiền đầu tư, nó mang lại cho các nhà đầu tư sự an tâm. Trên thực tế, hầu hết các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn, đều yêu cầu bảo hiểm.

Các tổ chức đã có thể bảo vệ tài sản và tiền của mình thông qua việc bồi thường và chi trả . Do đó, nó có vai trò bảo vệ và khuyến khích đầu tư.

Đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, thu hút nguồn vốn đầu tư

Việc phát triển đa dạng các sản phẩm bảo hiểm như cháy nổ, tai nạn, xây dựng và lắp đặt, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm hàng hải, v.v. là yếu tố then chốt trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.

Hoạt động bảo hiểm cũng trợ giúp và thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp và thương mại quốc tế. Nhiều hàng hóa và dịch vụ có thể được tiếp thị một cách thuận lợi hơn trên thị trường nếu chúng được đi kèm với đó bao gồm các trách nhiệm phát sinh từ việc sử dụng chúng.

Cùng tìm hiểu những vai trò kinh tế và vai trò xã hội của các loại bảo hiểm
Cùng tìm hiểu những vai trò kinh tế và vai trò xã hội của các loại bảo hiểm

Bảo hiểm đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tự do hóa thương mại và dịch vụ tài chính thông qua đàm phán và thực hiện các cam kết hội nhập theo lộ trình trong các phương án đàm phán song phương và đa phương như Hiệp định Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Các cuộc đàm phán thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, đàm phán thương mại Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EU), và gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO.

Do đó, lượng hàng hóa và dịch vụ trao đổi sẽ tăng lên, hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam ra nước ngoài và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế.

Vai trò xã hội của bảo hiểm

Hạn chế thấp nhất rủi ro đảm bảo an toàn xã hội

Tổ chức phải có trách nhiệm nghiên cứu rủi ro, tổng hợp số liệu thống kê về tai nạn, tổn thất, xác nhận nguyên nhân, thiết lập và phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan để thực hiện kiểm soát, phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu tổn thất theo quy định của nghiệp vụ bảo hiểm.

Các công ty bảo hiểm trả một khoản tiền đáng kể mỗi năm để hỗ trợ hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Trên thực tế, các công ty luôn chú ý đến việc mở rộng việc sử dụng các biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo vệ công ty khi xây dựng các quy định, điều kiện và biểu phí cũng như trong khi điều hành hoạt động của họ. Bảo vệ người được bảo hiểm và giúp đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của con người và của cải vật chất của xã hội.

Cùng tìm hiểu những vai trò kinh tế và vai trò xã hội của các loại bảo hiểm
Cùng tìm hiểu những vai trò kinh tế và vai trò xã hội của các loại bảo hiểm

Tạo nên lối sống tiết kiệm cho xã hội

Sự xuất hiện của thị trường bảo hiểm với nhiều loại sản phẩm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ, hình thành loại hình tiết kiệm linh hoạt đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của các cá nhân, chủ hộ gia đình và chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp.

Họ phải suy nghĩ, tính toán và cuối cùng hình thành sự hiểu biết và thói quen dành một phần thu nhập của mình để đóng nhằm có một tương lai an toàn.

Bên cạnh giá trị tiền tệ, bảo hiểm mang lại cảm giác an toàn về mặt tinh thần cho người được bảo hiểm, giảm bớt lo lắng về những rủi ro và bất trắc. Trong xã hội ngày nay, đây là ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm.

Thêm việc làm cho người lao động

Sự phát triển của hoạt động bảo hiểm có vai trò vĩ mô quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho xã hội.

Thị trường bảo hiểm đã thu hút một lực lượng lớn lao động làm việc trong các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, mạng lưới đại lý và các ngành nghề liên quan như giám định tổn thất, định giá tài sản, khám sức khỏe …

Trong bối cảnh thất nghiệp đang ám ảnh nền kinh tế toàn cầu, việc phát triển vẫn được đánh giá là còn nhiều tiềm năng ở nhiều quốc gia, góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp cũng như các vấn đề xã hội liên quan.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.