Các trường hợp vô hiệu của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà bạn phải biết

Các trường hợp vô hiệu của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà bạn phải biết

Các trường hợp vô hiệu của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà bạn phải biết

Để bảo vệ tối đa quyền lợi cá nhân và duy trì thời hạn tham gia lâu dài, người tham gia bảo hiểm cần nắm rõ khi nào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vô hiệu. Sau đây, chúng tôi sẽ cung cấp đến các đọc giả 05 trường hợp khiến hợp đồng bảo hiểm vô hiệu mà bạn nhất định phải biết khi tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Những ảnh hưởng của hợp đồng bảo hiểm vô hiệu

Các trường hợp vô hiệu của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà bạn phải biết
Các trường hợp vô hiệu của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà bạn phải biết

Hợp đồng bảo hiểm là cơ sở quan trọng để công ty bảo hiểm căn cứ, chi trả quyền lợi cho người tham gia bởi hợp đồng bảo hiểm được hình thành dựa trên sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Do đó, khi giá trị pháp lý của hợp đồng mất đi (tức là hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu) thì người mua bảo hiểm sẽ không thể được nhận được tiền bảo hiểm tương ứng theo thoả thuận trong hợp đồng, dù cho sự kiện bảo hiểm đã xảy ra.
Có 02 loại hợp đồng bảo hiểm vô hiệu, bao gồm: hợp đồng vô hiệu toàn phần và hợp đồng vô hiệu một phần.
Hợp đồng vô hiệu toàn phần xảy ra khi có sự vi phạm quy định của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội của tất cả điều khoản và chính sách đã thỏa thuận trước đó. Do đó, giữa các bên tham gia ký kết không phát sinh quyền và nghĩa.
Hợp đồng vô hiệu từng phần xảy ra khi bị mất hiệu lực của một phần nội dung trong hợp đồng, và những phần còn lại trong hợp đồng vẫn có hiệu lực.

Những trường hợp làm Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu

Sau đây, chúng tôi sẽ chỉ ra cho bạn đọc 05 trường hợp làm cho hợp đồng vô hiệu. Vì vậy, bạn đọc có thể tham khảo để không rơi vào các trường hợp vi phạm có thể dẫn đến hợp đồng bảo hiểm vô hiệu.

Các trường hợp vô hiệu của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà bạn phải biết
Các trường hợp vô hiệu của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà bạn phải biết

Thứ nhất, không tham gia đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng

Hiện nay, nhiều công ty bảo hiểm đã cho phép người tham gia chi trả định kỳ theo tháng, theo quý hoặc theo năm. Tuy nhiên, nhiều người đã không thanh toán phí bảo hiểm đều đặn cho công ty do chưa thật sự hiểu rõ nghĩa vụ đóng phí trong hợp đồng.
Theo quy định của Luật Kinh doanh Bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có thể gia hạn đóng phí tối đa là 60 ngày nếu bên mua bảo hiểm không đóng phí đúng hạn, nhằm giúp người tham gia có thời gian chuẩn bị tài chính. Trong khoảng thời gian gia hạn, người mua được hưởng quyền lợi bảo hiểm nếu rủi ro xảy ra, hợp đồng bảo hiểm vẫn duy trì hiệu lực. Tuy nhiên, sau 60 ngày gia hạn mà người tham gia vẫn chưa đóng phí bảo hiểm thì có thể hợp đồng sẽ vô hiệu, hợp đồng bảo hiểm không có giá trị hoàn lại và người tham gia không được hoàn phí bảo hiểm đã đóng.

Thứ hai, người tham gia bảo hiểm không cung cấp thông tin trung thực

Các thông tin người tham gia bảo hiểm cung cấp trong quá trình tham gia bảo hiểm là điều kiện để công ty bảo hiểm đánh giá rủi ro, chấp nhận bồi thường cho người tham gia. Vì vậy, người tham gia bảo hiểm phải nghĩa vụ kê khai thông tin chính xác và đầy đủ.
Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, công ty bảo hiểm tiến hành chi trả quyền lợi theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng nếu người mua cung cấp thông tin trung thực về tình trạng sức khỏe, tuổi tác và nghề nghiệp.
Còn trong trường hợp người tham gia bảo hiểm cố ý khai báo sai sự thật nhằm trục lợi, thì hợp đồng giữa các bên sẽ vô hiệu hóa hợp đồng, đồng thời khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, thì công ty bảo hiểm không có nghĩa vụ phải không bồi thường cho người tham gia.

Thứ ba, khoản tiền tạm ứng và nợ lãi tương ứng lớn hơn giá trị hợp đồng

Người tham gia có thể yêu cầu công ty bảo hiểm tạm ứng tối đa 80% (sau khi trừ đi các khoản nợ nếu có) nếu hợp đồng bảo hiểm có giá trị tiền mặt.
Khoản tiền tạm ứng trên sẽ được công ty trừ đi bao gồm cả phí tạm ứng và lãi suất cho khoản tạm ứng đó khi người mua bảo hiểm được công ty chi trả quyền lợi theo đúng thỏa thuận nếu phát sinh sự kiện bảo hiểm.
Tuy nhiên, hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu nếu tổng khoản tạm ứng và nợ lãi tương ứng lớn hơn giá trị tiền mặt. Khi này, sẽ không có quyền lợi bảo hiểm nào được bồi thường, cũng như không có khoản phí nào phát sinh.

Xem thêm: Các loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản tại Việt Nam hiện nay mà bạn nên biết

Thứ tư, không có văn bản ủy quyền cho người ký tên thay

Theo nguyên tắc, hồ sơ yêu cầu bảo hiểm phải do người tham gia bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm trực tiếp ký tên. Nếu người tham gia bảo hiểm muốn ủy quyền cho người khác để điền thông tin và ký tên trên hợp đồng bảo hiểm thì bắt buộc trước đó, người tham gia bảo hiểm phải ủy quyền bằng văn bản cho người đó theo đúng quy định pháp luật.
Và hợp đồng bảo hiểm vô hiệu nếu không có văn bản ủy quyền trong trường hợp này. Khi đó, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, người tham gia không thể nhận được bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào.

Thứ năm, đại lý bảo hiểm không nộp phí cho công ty bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm sẽ vô hiệu trong trường hợp đại lý bảo hiểm thu phí bảo hiểm đầy đủ của khách hàng nhưng không nộp lại cho công ty bảo hiểm. Do đó, để tránh gây thiệt hại cho lợi ích chính đáng của người tham gia, cũng như tổn hại đến uy tín và hình ảnh của công ty bảo hiểm, người tham gia nên đọc kỹ toàn bộ điều khoản trong hợp đồng, người tham gia bảo hiểm hãy tự kiểm tra phí đóng, nhằm bảo vệ quyền lợi cá nhân, không nên ủy thác mọi việc cho tư vấn viên.

Có thể khôi phục giá trị pháp lý của Hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu không?

Các trường hợp vô hiệu của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà bạn phải biết
Các trường hợp vô hiệu của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà bạn phải biết

Theo quy định của Luật Kinh doanh Bảo Hiểm, trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày hợp đồng bị vô hiệu, người mua bảo hiểm có quyền yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm. Mục đích của quy định nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm.
Tuy nhiên, theo quy định tại Bản Quy tắc và Điều khoản của hợp đồng, hợp đồng chỉ được khôi phục hiệu lực khi:
Có yêu cầu khôi phục tính hiệu lực của hợp đồng bằng văn bản mẫu từ người tham gia hoặc người được bảo hiểm và chờ công ty bảo hiểm xem xét.
Phải có yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng phải trước ngày kết thúc hợp đồng.
Cung cấp đầy đủ, trung thực các bằng chứng về tình trạng sức khỏe và đáp ứng điều kiện được bảo hiểm theo quy định của công ty.
Bên cạnh đó, người mua bảo hiểm phải thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm quá hạn (tính đến ngày công ty chấp thuận khôi phục hợp đồng), bao gồm cả các khoản nợ chưa trả và mức lãi suất do công ty bảo hiểm công bố.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *