Cùng tìm hiểu về bảo hiểm Niên kim – Bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ

Cùng tìm hiểu về bảo hiểm Niên kim - Bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ

Cùng tìm hiểu về bảo hiểm Niên kim – Bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ

Bảo hiểm trả tiền định kỳ hay còn gọi bảo hiểm Niên kim đang được nhiều người quan tâm. Các gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ có tác dụng gì, đem lại những lợi ích nào cho người tham gia. Cùng tìm hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây bạn nhé!

Bảo hiểm trả tiền định kỳ là gì?

Cùng tìm hiểu về bảo hiểm Niên kim - Bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ
Cùng tìm hiểu về bảo hiểm Niên kim – Bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ

Bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ (đôi khi được gọi là bảo hiểm niên kim) là loại hình bảo hiểm trả tiền hàng tháng nếu người tham gia bảo hiểm sống trong 1 khoảng thời gian.

Bảo hiểm được gia hạn thường xuyên có thể được trả toàn bộ hoặc trả góp. Hợp đồng bảo hiểm niên kim là một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ theo trường hợp sống, có nghĩa là khi người được bảo hiểm chết, nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm cũng chấm dứt.

Xem thêm: Tìm hiểu bảo hiểm nhân thọ là gì? Có nên mua bảo hiểm cho cả gia đình không?

Các loại bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ

Niên kim trả ngay

Đây là loại niên kim cơ bản nhất; Theo chính sách này, người được bảo hiểm trả phí một lần khi ký hợp đồng, sau đó được trả hàng năm kể từ năm bắt đầu hợp đồng, cho đến khi họ đến một độ tuổi cụ thể hoặc qua đời.

Cùng tìm hiểu về bảo hiểm Niên kim - Bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ
Cùng tìm hiểu về bảo hiểm Niên kim – Bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ

Khoản thanh toán đầu tiên cho người được bảo hiểm thường được trả vào cuối năm với một niên kim trả ngay. Những người về hưu thường có được các kế hoạch này để đảm bảo rằng họ sẽ có thu nhập ổn định cho phần còn lại của cuộc đời.

Niên kim trả sau

Khoản thanh toán đầu tiên cho người được bảo hiểm được thực hiện sau một vài năm trong hợp đồng này.

Khoảng thời gian chờ đợi là khoảng thời gian từ khi bảo hiểm được ký kết đến khi quyền lợi bắt đầu được chi trả. Phí bảo hiểm đóng một lần hoặc phí bảo hiểm thông thường trong thời gian trả chậm có thể được sử dụng để mua niên kim trả sau.

Niên kim trả có thời hạn

Cùng tìm hiểu về bảo hiểm Niên kim - Bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ
Cùng tìm hiểu về bảo hiểm Niên kim – Bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ

Số lần thanh toán niên kim được xác định bằng số năm được chọn trong bảo hiểm.

Việc thanh toán của công ty bảo hiểm sẽ dừng lại khi người được bảo hiểm chết hoặc khi niên kim quy định trong hợp đồng bảo hiểm đến ngày kết thúc.

Niên kim trọn đời

Việc thanh toán quyền lợi cho người được bảo hiểm theo niên kim trọn đời không bị giới hạn về thời gian, không giống như niên kim có kỳ hạn.

Phần niên kim sẽ được trả cho người được bảo hiểm từ khi bắt đầu lĩnh họ cho đến khi qua đời. Do đó, cả người được bảo hiểm và người bảo hiểm đều không biết số niên kim sẽ được cấp khi họ tham gia loại bảo hiểm này.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.