Author - Nguyễn Dung

Ý nghĩa bảo hiểm nhân thọ đối với bản thân, gia đình và xã hội bạn cần biết

Ý nghĩa bảo hiểm nhân thọ đối với bản thân, gia đình và xã hội bạn cần biết

Bảo hiểm nhân thọ có vai trò to lớn không chỉ đối với bản thân người tham gia, người thân của họ mà còn cả với xã hội. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết tới ý nghĩa, giá trị ấy của bảo hiểm. Vì vậy, chúng tôi mong...

Read more...
Các trường hợp vô hiệu của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà bạn phải biết

Các trường hợp vô hiệu của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà bạn phải biết

Để bảo vệ tối đa quyền lợi cá nhân và duy trì thời hạn tham gia lâu dài, người tham gia bảo hiểm cần nắm rõ khi nào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vô hiệu. Sau đây, chúng tôi sẽ cung cấp đến các đọc giả 05 trường...

Read more...