Các loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản tại Việt Nam hiện nay mà bạn nên biết

Các loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản tại Việt Nam hiện nay mà bạn nên biết

Các loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản tại Việt Nam hiện nay mà bạn nên biết

Bảo hiểm được phân thành nhiều loại khác nhau. Có bảy loại hình của bảo hiểm nhân thọ, được chia theo phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm trả tiền định kỳ; Bảo hiểm liên kết đầu tư; Bảo hiểm hưu trí; Bảo hiểm sinh kỳ; Bảo hiểm tử kỳ; Bảo hiểm hỗn hợp; Bảo hiểm trọn đời. Theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu các loại hình bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam nhé!

Bảo hiểm sinh kỳ

Các loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản tại Việt Nam hiện nay mà bạn nên biết
Các loại hình bảo hiểm mà bạn nên biết

Bảo hiểm sinh kỳ là loại hình bảo hiểm trong đó người được bảo hiểm sống trong một khoảng thời gian nhất định và doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm sống đến cuối thời hạn. Thỏa thuận theo hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn vẫn được quy định tại Việt Nam theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm, nhưng hầu hết các công ty bảo hiểm không đưa ra chính sách này.

Xem thêm: Bật mí những kinh nghiệm mua bảo hiểm nhân thọ có lợi nhất cho người mua

Bảo hiểm tử kỳ

Bảo hiểm tử kỳ là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm tử vong trong một khung thời gian cụ thể và yêu cầu người bảo hiểm phải trả phí bảo hiểm cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm tử vong trong khung thời gian đó trong hợp đồng bảo hiểm có thỏa thuận.

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời

Các loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản tại Việt Nam hiện nay mà bạn nên biết
Các loại hình bảo hiểm mà bạn nên biết

Bảo hiểm trọn đời là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm khỏi cái chết bất cứ lúc nào trong suốt cuộc đời của họ. Hiện tại, các công ty bảo hiểm ít khi đưa ra các kế hoạch triển khai thêm sản phẩm bảo hiểm trọn đời.

Bảo hiểm hỗn hợp

Bảo hiểm hỗn hợp là loại hình bảo hiểm kết hợp giữa bảo hiểm có thời hạn và bảo hiểm tử kỳ. Đây là một trong những hợp đồng bảo hiểm quan trọng nhất mà các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam đưa ra.

Bảo hiểm trả tiền định kỳ

Bảo hiểm trả tiền định kỳ là lọai bảo hiểm nếu người được bảo hiểm sống trong một thời gian cụ thể, công ty bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng một cách thường xuyên, theo quy định của hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm liên kết đầu tư

Các loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản tại Việt Nam hiện nay mà bạn nên biết
Các loại hình bảo hiểm mà bạn nên biết

Bảo hiểm liên kết đầu tư là loại hình bảo hiểm nhân thọ không chia lợi nhuận, phí bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm thành hai phần: phần bảo hiểm và phần đầu tư. Bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị là hai sản phẩm thông dụng nhất trong dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.

Bảo hiểm hưu trí

Bảo hiểm hưu trí là loại hình bảo hiểm bảo vệ người được bảo hiểm khi đến một độ tuổi nhất định và được công ty bảo hiểm chi trả các khoản theo quy định trong hợp đồng.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.