Tag - chubb life

Bảo hiểm bổ trợ có tác dụng gì? Bạn có nên tham gia để tăng lợi ích không?

Review các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của các công ty uy tín tại Việt Nam

Bạn muốn tham gia bảo hiểm nhân thọ nhưng lại chưa biết chọn công ty nào vừa có uy tín, lại phù hợp với gia đình bạn. Bài viết này, chúng tôi sẽ review cho bạn những công ty bảo hiểm nhân thọ nổi bật, uy tín cao trong...

Read more...
Giới thiệu sản phẩm bảo hiểm chubb life hỗ trợ điều trị ung thư C care - Chubb

Giới thiệu sản phẩm bảo hiểm chubb life hỗ trợ điều trị ung thư C care – Chubb

Bảo hiểm Chubb Life Việt Nam cung cấp gói bảo hiểm hỗ trợ Bệnh nhân Ung thư - C Care, một sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bệnh nhân ung thư, nhằm nâng cao khả năng bảo vệ và giảm bớt lo lắng về tài chính trong...

Read more...
Đặc điểm sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp của bảo hiểm nhân thọ Chubb Life

Đặc điểm sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp của bảo hiểm nhân thọ Chubb Life

Công ty bảo hiểm nhân thọ Chubb Life có đưa ra loại sản phẩm bảo hiểm tai nạn và sức khỏe, trong đó gồm có 2 sản phẩm nhỏ, đó là bảo hiểm chuyến đi công tác và bảo hiểm tai nạn cá nhân theo nhóm. Đặc điểm sản phẩm...

Read more...