Quy định bảo hành HP có giới hạn – Các sản phẩm máy tính, màn hình của HP

Quy định bảo hành có giới hạn – Các sản phẩm máy tính, màn hình của HP

Quy định bảo hành HP có giới hạn – Các sản phẩm máy tính, màn hình của HP

Nếu bạn đang sử dụng laptop HP hay tất cả các sản phẩm công nghệ có liên quan đến HP thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé! Những quy định về chính sách bảo hành HP có giới hạn sẽ được liệt kê dưới đây.

Các điều khoản chung trong bảo hành HP

Đối với thời gian được chỉ định trên trang mô tả sản phẩm, Bảo hành HP phần cứng có giới hạn cho phép bạn, khách hàng, được hưởng các quyền lợi bảo hành có giới hạn từ HP, nhà sản xuất. Để biết thêm thông tin về bảo hành có giới hạn của sản phẩm, vui lòng truy cập trang web HP. Bạn cũng có thể có các quyền hợp pháp khác do luật địa phương hoặc thỏa thuận đã ký với HP.

Quy định bảo hành có giới hạn – Các sản phẩm máy tính, màn hình của HP
Quy định bảo hành HP có giới hạn – Các sản phẩm máy tính, màn hình của HP

Bảo hành HP có giới hạn bao gồm tất cả các quốc gia và có thể có hiệu lực ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào mà HP hoặc các đối tác dịch vụ được chấp thuận của HP có khả năng cung cấp dịch vụ. Các điều khoản và điều kiện của Tuyên bố Bảo hành Có giới hạn này áp dụng cho dịch vụ bảo hành cho cùng một số kiểu sản phẩm.

Các sản phẩm được mua ở một quốc gia hoặc khu vực có thể được giao đến một quốc gia hoặc khu vực khác, nơi HP hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của HP có thể tiến hành bảo hành cho cùng một số kiểu máy, tuân theo Bảo hành HP có giới hạn này. Các điều khoản của bảo hành, các dịch vụ có sẵn và thời gian hoàn thành dịch vụ là khác nhau tùy theo quốc gia và địa điểm. Khung thời gian hoàn thành dịch vụ có thể thay đổi tùy thuộc vào tính khả dụng của thành phần. Trong những trường hợp như vậy, khách hàng sẽ được thông báo bởi cơ sở dịch vụ được HP ủy quyền. Trừ khi có lý do hoặc yêu cầu pháp lý, HP sẽ không thay đổi thiết kế hoặc chức năng của sản phẩm để cho phép sản phẩm hoạt động ở một quốc gia. HP không chịu trách nhiệm của bất kỳ khoản thuế nào áp dụng trong quá trình chuyển giao sản phẩm. Các quy tắc xuất khẩu do Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác thực hiện có thể hạn chế việc di chuyển sản phẩm.

Quy định bảo hành có giới hạn – Các sản phẩm máy tính, màn hình của HP
Quy định bảo hành HP có giới hạn – Các sản phẩm máy tính, màn hình của HP

Bảo hành có giới hạn này chỉ áp dụng cho các sản phẩm phần cứng mang nhãn hiệu HP và Compaq (gọi chung là “Sản phẩm phần cứng HP”) được bán hoặc cho thuê với Bảo hành có giới hạn này bởi Hewlett-Packard Corporation, các công ty con, chi nhánh, nhà phân phối và đại lý được ủy quyền trên toàn thế giới (gọi chung thành “HP”). Thuật ngữ “Sản phẩm Phần cứng của HP” đề cập đến các thành phần phần cứng hoặc phần mềm cần thiết. Các chương trình hoặc ứng dụng phần mềm, hàng hóa không phải của HP hoặc thiết bị ngoại vi không mang nhãn hiệu HP không được bao gồm trong thuật ngữ “Sản phẩm phần cứng của HP”. Bên ngoài Sản phẩm Phần cứng HP, các sản phẩm không phải của HP hoặc các phụ kiện không mang nhãn hiệu HP, chẳng hạn như hệ thống con lưu trữ bên ngoài, màn hình, máy in và các thiết bị ngoại vi khác, không được bảo hành HP. Mặt khác, các nhà sản xuất và nhà cung cấp các sản phẩm không mang nhãn hiệu HP có thể có các điều khoản bảo hành riêng với người tiêu dùng.

Quy định bảo hành có giới hạn – Các sản phẩm máy tính, màn hình của HP
Quy định bảo hành HP có giới hạn – Các sản phẩm máy tính, màn hình của HP

Trong Thời gian Bảo hành HP Có giới hạn, HP sẽ tùy ý sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ thành phần hoặc sản phẩm phần cứng nào được coi là bị lỗi về vật liệu hoặc phương pháp sản xuất. HP sở hữu tất cả hàng hóa hoặc linh kiện phần cứng bị loại bỏ theo Bảo hành có giới hạn. Nếu Sản phẩm Phần cứng của HP tiếp tục bị lỗi trong trường hợp không may, HP có thể, theo quyết định riêng của mình, cung cấp cho khách hàng (a) một sản phẩm thay thế do HP lựa chọn có cùng hiệu suất với Sản phẩm Phần cứng của khách hàng, hoặc (b) thay vì đổi sản phẩm này cho một sản phẩm khác, hãy hoàn lại tiền mua hoặc thuê sản phẩm (lợi nhuận ít hơn). Đây là một giải pháp thay thế cho các sản phẩm bị lỗi.

Xem thêm: Các loại dịch vụ hỗ trợ bảo hành đối với các sản phẩm HP mà bạn nên biết

Các trường hợp loại trừ bảo hành HP

 • Bảo hành HP có giới hạn không bao gồm các thành phần dễ bị tháo ra trong quá trình sửa chữa, các mặt hàng đã bị xóa số sê-ri hoặc các sản phẩm bị hư hỏng hoặc bị lỗi.
 • Do yếu tố bên ngoài gây ra, chẳng hạn như tai nạn, sử dụng sai, lạm dụng, nhiễm bẩn, hiệu chuẩn hoặc bảo trì không đủ hoặc bị lỗi;
 • Hành động khác với hướng dẫn sử dụng được nêu trong tài liệu kèm theo của sản phẩm;
 • Bằng phần mềm, giao diện, thành phần hoặc nguồn cung cấp của bên thứ ba; bảo trì hoặc lắp đặt không đúng cách; nhiễm virus; mất mát hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển;
Quy định bảo hành có giới hạn – Các sản phẩm máy tính, màn hình của HP
Quy định bảo hành HP có giới hạn – Các sản phẩm máy tính, màn hình của HP
 • Do điều chỉnh hoặc sử dụng dịch vụ của tổ chức bên thứ ba.
 • Vì bạn có thể mua các bộ phận thay thế của HP hoặc các bộ phận được HP chấp thuận tại quốc gia hoặc khu vực của bạn và tự lắp đặt chúng. Nếu bạn mua sản phẩm HP kèm theo bộ pin có thể sạc lại, HP đảm bảo pin trong một năm kể từ ngày mua không có khuyết tật về vật liệu và tay nghề. Đầu tư vào một sản phẩm HP có thanh pin. Dung lượng tối đa của thanh pin được cung cấp cùng với Sản phẩm HP sẽ giảm theo thời gian và quá trình sử dụng, giống như các loại pin khác. Các thay đổi về dung lượng pin không nằm trong phạm vi bảo hành của pin. Chỉ khi các sai sót trong vật liệu hoặc quá trình sản xuất được phát hiện thì pin mới được đảm bảo. Để xem liệu thanh pin của bạn có được bảo hành hay không, bạn có thể cần thực hiện kiểm tra phân tích của HP. Thời lượng pin thay đổi tùy thuộc vào việc thiết lập và sử dụng sản phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại sản phẩm, chương trình đang chạy, cài đặt tùy chọn quản lý, nguồn và các tính năng của sản phẩm.

Giới hạn Trách nhiệm Pháp lý

Thời hạn Giới hạn Bảo hành

Quy định bảo hành có giới hạn – Các sản phẩm máy tính, màn hình của HP
Quy định bảo hành HP có giới hạn – Các sản phẩm máy tính, màn hình của HP

Các Sản phẩm Phần cứng của HP có thời hạn bảo hành giới hạn bắt đầu vào ngày mua và được đề cập trên trang thông tin sản phẩm. Trừ khi có quy định khác bằng văn bản của HP hoặc người bán lại, ngày trên biên lai bán hàng là ngày mua sản phẩm.

Quy định Giới hạn Bảo hành Phụ kiện và Các sản phẩm Tùy chọn

Sản phẩm chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện của Bảo hành HP có giới hạn đối với hầu hết các phụ kiện và tùy chọn mang nhãn hiệu HP (Sản phẩm tùy chọn của HP) được nêu trong Bảo hành có giới hạn này. Sản phẩm HP tùy chọn được bao gồm trong gói. Nếu Sản phẩm tùy chọn của HP được cài đặt trong Sản phẩm phần cứng của HP, HP có thể đăng ký dịch vụ bảo hành trong thời gian được chỉ định trong tài liệu bảo hành (Thời gian bảo hành có giới hạn sản phẩm tùy chọn của HP) đi kèm với Sản phẩm tùy chọn của HP hoặc cho thời gian bảo hành còn lại của HP Sản phẩm Phần cứng trong đó Phụ kiện và Sản phẩm Tùy chọn của HP được cài đặt, tùy theo thời gian nào dài hơn, nhưng không quá ba (3) năm kể từ ngày mua Sản phẩm Phụ kiện và Phụ kiện HP. Thời hạn Bảo hành Giới hạn Sản phẩm Tùy chọn của HP bắt đầu vào ngày mua từ HP hoặc các đại lý được HP ủy quyền. Thời hạn bảo hành bắt đầu vào ngày trên hóa đơn bán hàng hoặc biên lai giao hàng, thể hiện ngày mua Sản phẩm Tùy chọn của HP. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giới hạn Bảo hành Sản phẩm Tùy chọn của HP. HP sẽ “BẢO HÀNH MIỄN PHÍ” các tùy chọn không mang nhãn hiệu HP. Khách hàng có thể nhận được bảo hành trực tiếp từ các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp các thiết bị không phải của HP.

Quy định bảo hành có giới hạn – Các sản phẩm máy tính, màn hình của HP
Quy định bảo hành HP có giới hạn – Các sản phẩm máy tính, màn hình của HP

Trách nhiệm của Khách hàng

Khách hàng phải thực hiện các quy trình sau để tránh các vấn đề không nằm trong các bảo hành HP có giới hạn này (các vấn đề không phải do lỗi vật liệu hoặc tay nghề trên Sản phẩm Phần cứng của HP):

 • Xác minh cấu hình, tải xuống và cài đặt phần mềm hỗ trợ mới nhất cũng như chạy các công cụ và bộ phân tích của HP.
 • Trong khi chờ HP phát triển các giải pháp chính thức, hãy sử dụng các giải pháp tạm thời do HP cung cấp.
 • Khi có thể, hãy sử dụng các giải pháp hỗ trợ từ xa của HP. HP mời người dùng tận dụng các công nghệ hữu ích của công ty. Nếu khách hàng không sử dụng các khả năng hỗ trợ từ xa, khách hàng có thể phải chịu nhiều chi phí hơn do cần nhiều nguồn hỗ trợ hơn.
 • Làm việc với HP để giải quyết sự cố bằng cách sử dụng liên hệ trực tuyến, chẳng hạn như email hoặc cuộc gọi điện thoại. Giao tiếp này có thể hỗ trợ chẩn đoán thông thường, cài đặt các bản vá hoặc cập nhật cho phần mềm bổ sung, loại bỏ các tùy chọn của bên thứ ba và / hoặc khám phá các khả năng thay thế.
Quy định bảo hành có giới hạn – Các sản phẩm máy tính, màn hình của HP
Quy định bảo hành HP có giới hạn – Các sản phẩm máy tính, màn hình của HP
 • Để tránh mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu, hãy sao lưu thường xuyên các tệp, dữ liệu hoặc chương trình được lưu trữ trên ổ cứng hoặc các thiết bị lưu trữ khác. Sao lưu dữ liệu của bạn và xóa tất cả thông tin cá nhân, độc quyền và bí mật trước khi gửi bất kỳ Sản phẩm phần cứng HP nào để bảo hành hoặc sửa chữa.
 • Loại bỏ bất kỳ phụ kiện hoặc lựa chọn bên ngoài nào có thể bị hỏng hoặc mất trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế.
 • Thực hiện công việc bổ sung kết hợp với từng loại dịch vụ bảo hành được liệt kê bên dưới, cũng như bất kỳ hoạt động nào khác mà HP có thể yêu cầu một cách hợp lý để hỗ trợ tốt nhất cho phạm vi bảo hành.

Bài viết đã đề cập đến các quy định bảo hành HP có giới hạn. Hi vọng những thông tin trên hữu ích, giúp bạn có những trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng sản phẩm và bảo hành sản phẩm.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *