Các loại dịch vụ hỗ trợ bảo hành đối với các sản phẩm HP mà bạn nên biết

Các loại dịch vụ hỗ trợ bảo hành đối với các sản phẩm HP bạn nên biết

Các loại dịch vụ hỗ trợ bảo hành đối với các sản phẩm HP mà bạn nên biết

Các hình thức hỗ trợ bảo hành có thể được cung cấp cho sản phẩm Phần cứng HP mà khách hàng đã mua được liệt kê bên dưới. Có thể không phải tất cả các dịch vụ sẽ được cung cấp ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực.Theo dõi bài viết dưới đây để tim hiểu các loại dịch vụ hỗ trợ bảo hành đối với các sản phẩm HP nhé!

Dịch vụ chỉ bảo hành linh kiện

Dịch vụ chỉ dành cho bộ phận có thể được bao gồm trong Bảo hành có giới hạn của HP. HP sẽ thay thế các bộ phận miễn phí trong giới hạn của dịch vụ chỉ dành cho bộ phận. Nếu HP thực hiện sửa chữa, khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về chi phí lao động và hậu cần.

Các loại dịch vụ hỗ trợ bảo hành đối với các sản phẩm HP bạn nên biết
Các loại dịch vụ hỗ trợ bảo hành đối với các sản phẩm HP bạn nên biết

Dịch vụ cao cấp bảo hành thay thế sản phẩm

Bảo hành thay thế sản phẩm Dịch vụ cao cấp có thể được bao gồm trong Bảo hành có giới hạn. Nếu Sản phẩm Phần cứng HP mà khách hàng mua được xác định là bị lỗi, HP sẽ giao đơn vị thay thế trực tiếp cho khách hàng theo các điều kiện của Dịch vụ Cao cấp Bảo hành Thay thế Sản phẩm. Khi khách hàng nhận được thiết bị thay thế, họ có thể được yêu cầu trả lại sản phẩm bị lỗi cho HP trong một khoảng thời gian nhất định, thường là từ năm (5) đến mười lăm (15) ngày, trong cùng bao bì với thiết bị thay thế. Tất cả phí bảo hiểm và phí vận chuyển để trả lại thiết bị cho HP sẽ do HP chi trả. Nếu bạn không trả lại bộ phận bị hỏng này, HP có thể tính phí thay thế cho bạn.

Dịch vụ bảo hành và nhận trả

Bảo hành nhận và trả có thể thuộc phạm vi Bảo hành có giới hạn. HP sẽ nhận các mặt hàng bị lỗi từ địa điểm của khách hàng, sửa chữa và trả lại cho khách hàng tại địa điểm mong muốn trong điều kiện của dịch vụ bảo hành nhận và trả. HP sẽ đài thọ mọi chi phí liên quan đến loại sửa chữa, hậu cần và bảo hiểm này.

Các loại dịch vụ hỗ trợ bảo hành đối với các sản phẩm HP bạn nên biết
Các loại dịch vụ hỗ trợ bảo hành đối với các sản phẩm HP bạn nên biết

Dịch vụ bảo hành mang theo

Các điều khoản bị hạn chế. Có thể có dịch vụ bảo hành mang theo. Khách hàng có thể được yêu cầu mang thiết bị phần cứng HP của mình đến trung tâm bảo hành được ủy quyền để bảo dưỡng và sửa chữa theo các điều kiện của dịch vụ bảo hành mang theo. Khách hàng phải thanh toán trước các khoản phí vận chuyển, thuế và các khoản phí khác liên quan đến việc giao thiết bị đến và đi từ trung tâm dịch vụ đã được phê duyệt. Hơn nữa, bất kỳ sản phẩm nào được giao đến và đi từ địa điểm trung tâm dịch vụ được ủy quyền đều phải được khách hàng bảo hiểm và bạn phải đối mặt với rủi ro mất mát trong quá trình vận chuyển.

Xem thêm: Hướng dẫn bạn các bước thực hiện khi áp dụng dịch vụ bảo hành HP tận nơi

Dịch vụ bảo hành gửi qua bưu điện

Các loại dịch vụ hỗ trợ bảo hành đối với các sản phẩm HP bạn nên biết
Các loại dịch vụ hỗ trợ bảo hành đối với các sản phẩm HP bạn nên biết

Dịch vụ gửi thư có thể được cung cấp như một phần của Bảo hành có giới hạn của HP. Khách hàng có thể được yêu cầu mang sản phẩm phần cứng của HP đến trung tâm dịch vụ được ủy quyền để bảo dưỡng và sửa chữa theo các điều khoản của dịch vụ bảo hành qua đường bưu điện. Khách hàng phải thanh toán trước cước phí, thuế và các khoản phí khác liên quan đến việc di chuyển sản phẩm đến và đi từ trung tâm dịch vụ đã được phê duyệt. Hơn nữa, bất kỳ sản phẩm nào được giao đến và đi từ địa điểm trung tâm dịch vụ được ủy quyền đều phải được khách hàng bảo hiểm và bạn phải đối mặt với rủi ro mất mát trong quá trình vận chuyển. HP sẽ trả lại sản phẩm đã sửa chữa cho khách hàng và chi trả tất cả các chi phí vận chuyển và bảo hiểm.

Dịch vụ bảo hành tận nơi

Dịch vụ tại chỗ có thể được bao gồm trong Bảo hành có giới hạn của HP. HP có thể, theo quyết định của mình, xác định rằng sự cố có thể được khắc phục bằng các phương pháp sau:

  • Từ một khoảng cách xa,
  • Sử dụng thành phần CSR
  • Đến tận nơi để bảo hành sản phẩm bị lỗi
Các loại dịch vụ hỗ trợ bảo hành đối với các sản phẩm HP bạn nên biết
Các loại dịch vụ hỗ trợ bảo hành đối với các sản phẩm HP bạn nên biết

Nếu HP cho rằng cần phải đến cơ sở để sửa chữa một sản phẩm bị hư hỏng, cuộc hẹn sẽ được lên lịch trong giờ làm việc bình thường, trừ khi được chỉ định cụ thể cho Sản phẩm Phần cứng mà khách hàng đang mua. Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 5:00 chiều, nhưng những giờ này có thể thay đổi tùy thuộc vào giờ làm việc của địa phương. Tùy thuộc vào các hạn chế đi lại và khoảng cách từ Trung tâm hỗ trợ HP gần nhất hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được phê duyệt, thời gian phản hồi và mức phí có thể khác nhau. Tham khảo trang web của HP để biết số điện thoại và trong một số trường hợp, có thể sẽ cần đến Trung tâm hỗ trợ của HP gần nhất hoặc HP- các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền. Khách hàng phải đáp ứng các yêu cầu sau để được hỗ trợ dịch vụ tại chỗ:

  • Khi HP thực hiện bảo dưỡng tại địa điểm của khách hàng, hãy có đại diện ở đó.
  • Thông báo cho HP nếu sản phẩm đang được sử dụng trong môi trường có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của nhân viên HP và nhà thầu phụ.
  • Cung cấp cho HP quyền truy cập và truy cập toàn diện, miễn phí và an toàn vào các cơ sở, thông tin và hệ thống cần thiết để được hỗ trợ nhanh chóng, tuân theo các hạn chế bảo mật liên quan.
  • Đảm bảo rằng tất cả các nhãn của nhà sản xuất (số sê-ri) đều hiển thị, dễ đọc và dễ tiếp cận.
  • Duy trì một môi trường làm việc tuân thủ các thông số kỹ thuật và cấu hình của sản phẩm.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.