Tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm và phân loại của bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp

Tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm và phân loại của bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp

Tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm và phân loại của bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp

Các công ty bảo hiểm cung cấp bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp như một dịch vụ để đề xuất các giải pháp bảo hiểm kết hợp đáp ứng nhu cầu bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư. Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp là bảo hiểm liên kết giữa bảo hiểm nhân thọ sinh kỳ và bảo hiểm nhân thọ tử kỳ.

Tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm và phân loại của bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp
Tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm và phân loại của bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp là gì?

Các công ty bảo hiểm cung cấp bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp như một dịch vụ cung cấp các giải pháp bảo hiểm kết hợp đáp ứng nhu cầu bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư. Sự liên kết giữa bảo hiểm nhân thọ sinh kỳ và bảo hiểm nhân thọ tử kỳ là bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp.

Trong đó bao gồm:

+ Bảo hiểm nhân thọ sinh kỳ: Thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm sống sót trong một khoảng thời gian cụ thể, sau đó công ty bảo hiểm buộc phải trả quyền lợi cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm sống trong khoảng thời gian ghi trên hợp đồng.

+ Bảo hiểm nhân thọ tử kỳ: Ngược lại, bảo hiểm trả tiền cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm tử vong trong khung thời gian quy định trong hợp đồng. Về vấn đề bảo vệ, công ty bảo hiểm sẽ chi trả quyền lợi nếu người được bảo hiểm gặp các nguy cơ như:

+ Khi người được bảo hiểm gặp rủi ro về sức khỏe như bệnh hiểm nghèo, bệnh lý nghiêm trọng, tai nạn gây thiệt hại thì công ty bảo hiểm sẽ hỗ trợ quyền lợi cho người được bảo hiểm.

+ Ngoài ra, bên mua bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi hỗ trợ tài chính để có điều kiện thuận lợi, căn cứ vào sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và các thông số quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Có thể vượt qua thời gian vượt qua nguy hiểm và nhanh chóng ổn định cuộc sống với sự chăm sóc y tế cam kết và tiếp cận với các phương pháp điều trị mới. Trong trường hợp xấu nhất, nếu chủ hợp đồng bị thiệt mạng do một nguy hiểm khôn lường, người thụ hưởng có tên trong hợp đồng bảo hiểm sẽ nhận được một khoản tiền đáng kể, dựa trên các điều kiện của hợp đồng, giúp đảm bảo cuộc sống và những dự định tương lai khi mất đi người trụ cột trong gia đình.

+ Về tiết kiệm và đầu tư, bảo hiểm nhân thọ được coi là một phương pháp tiết kiệm có kỷ luật cho phép chủ hợp đồng tiết kiệm 10-15% toàn bộ thu nhập cá nhân của họ. Khách hàng cũng có thể kiếm thêm các đặc quyền tài chính, lợi nhuận chia sẻ lợi nhuận, cổ tức, v.v., tùy thuộc vào hợp đồng.

+ Các công ty bảo hiểm có trách nhiệm đầu tư tiền của khách hàng vào các lĩnh vực được pháp luật quy định, dựa trên các nguyên tắc an toàn và hiệu quả.

Do đó, chương trình bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp là một cách tuyệt vời để hỗ trợ người được bảo hiểm giải quyết mọi nhu cầu của họ. Khách hàng không chỉ được bảo vệ bằng bảo hiểm mà còn được tiết kiệm có kỷ luật và các khoản đầu tư an toàn, thành công. Đây là những nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nhằm tối đa hóa lợi thế của khách hàng và cung cấp các sản phẩm bảo hiểm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đến từng cá nhân, gia đình và xã hội.

Tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm và phân loại của bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp
Tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm và phân loại của bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp

Xem thêm: Giải đáp thắc mắc về xung quanh câu hỏi bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp là gì?

Đặc điểm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp

– Trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp, phí bảo hiểm thường được đóng một cách đều đặn và không thay đổi theo thời gian.

– Bảo hiểm này có thời hạn bảo hiểm dài hợp lý: 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm hoặc hơn.

– Phí bảo hiểm của các gói bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp lớn hơn so với các hình thức bảo hiểm nhân thọ khác. Ngoại trừ trường hợp hủy sớm, tất cả các gói bảo hiểm đều đảm bảo thanh toán cho người nhận.

– Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp là loại hợp đồng có giá trị hoàn lại (hay còn gọi là giá trị giải phóng) nên có thể dùng để thế chấp cho các khoản vay, người được bảo hiểm có thể thế chấp hợp đồng bảo hiểm này cho ngân hàng để vay tiền cho một đối tượng nào đó. trình độ.

– Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp đặc biệt ở chỗ nó bao gồm cả hai kết quả đối lập, “cái chết” và “sự sống sót” của người được bảo hiểm, giảm thiểu rủi ro và tăng tiết kiệm. Trong cùng một hợp đồng bảo hiểm, có những điểm trùng lặp.

Như vậy, bên mua bảo hiểm sẽ được đáp ứng hai nhu cầu cơ bản trong cuộc sống với cùng một hợp đồng bảo hiểm:

+ Cả hai đều cho phép người tham gia bảo hiểm tiết kiệm được những khoản phí nhỏ đóng từng lần nhằm thu về một khoản tiền lớn trong tương lai;

+ Nó cũng cho phép người được bảo hiểm góp phần ổn định cuộc sống của người được bảo hiểm khi người được bảo hiểm tử vong.

Thuật ngữ “bảo hiểm hỗn hợp” dùng để chỉ một hình thức bảo hiểm nhân thọ. Đặc điểm hỗn hợp của hình thức bảo hiểm này thể hiện ở chỗ, nghĩa vụ trả phí bảo hiểm của người bảo hiểm phát sinh trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn xác định cũng như khi người được bảo hiểm sống đến một độ tuổi nhất định. Về bản chất, đây là loại hình bảo hiểm nhân thọ kết hợp giữa bảo hiểm có thời hạn và vĩnh viễn. Bảo hiểm hỗn hợp đóng vai trò như một khoản đầu tư cho chủ hợp đồng vì luật pháp của hầu hết các quốc gia yêu cầu người được bảo hiểm phải trả một số tiền bảo hiểm cụ thể (còn được gọi là số tiền đảm bảo) cộng với tiền thưởng. Bảo hiểm tổng hợp và hỗn hợp phổ biến ở các quốc gia có hai hình thức bảo hiểm hỗn hợp. Trong bảo hiểm hỗn hợp không phân chia, người bảo hiểm chỉ được yêu cầu trả số tiền đảm bảo sau khi hợp đồng bảo hiểm kết thúc hoặc nếu người được bảo hiểm tử vong mà không có tiền thưởng trong thời hạn hợp đồng. Trong bảo hiểm lãi kép, công ty bảo hiểm phải trả cho người nhận một khoản tiền thưởng ngoài số tiền được bảo hiểm.

Tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm và phân loại của bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp
Tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm và phân loại của bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp

Xem thêm: Giới thiệu chủ đề quyền và nghĩa vụ của công ty và bên mua bảo hiểm nhân thọ

Phân loại bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp

Doanh nghiệp bảo hiểm có thể đa dạng hóa loại sản phẩm này bằng cách sử dụng nhiều hình thức hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác nhau khi triển khai bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp. Một số ví dụ về các gói bảo hiểm nhân thọ là:

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp không chia lãi

+ Là loại hình cơ bản nhất của bảo hiểm nhân thọ. Loại bảo hiểm này có một số lượng bảo hiểm nhất định được xác định trong hợp đồng bảo hiểm.

+ Số tiền bảo hiểm được thanh toán vào ngày hợp đồng hết hạn hoặc, nếu sự kiện tử vong xảy ra trước ngày đáo hạn của hợp đồng, vào thời điểm người được bảo hiểm qua đời.

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp có chia lãi

+ Là loại bảo hiểm ngoài việc trả một số tiền bảo hiểm nhất định theo quy định của hợp đồng bảo hiểm, còn xác lập những hoàn cảnh để người được bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm trục lợi cùng với công ty bảo hiểm. Lợi nhuận thu được từ việc đầu tư tiền nhàn rỗi từ các quỹ dự phòng nghiệp vụ được trích lập từ phí bảo hiểm nhân thọ sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ xác định hàng năm. tuổi thọ. Phần thu nhập này được gọi là lợi tức đầu tư. Ngoài lợi nhuận đầu tư, công ty bảo hiểm nhân thọ có thể được hưởng lợi từ sự khác biệt giữa khả năng xảy ra sự kiện thực tế được bảo hiểm và tính toán phí bảo hiểm dự kiến (lãi kỹ thuật), cũng như tiết kiệm chi phí.

+ Công ty bảo hiểm sẽ ấn định tiền lãi cho từng hợp đồng dựa trên các khoản lãi này và số phí bảo hiểm đã đóng trong mỗi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

+ Tiền lãi sẽ được cộng vào mỗi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

+ Khoản lợi nhuận bổ sung này có thể được doanh nghiệp bảo hiểm kê khai hàng năm hoặc định kỳ theo quy định của doanh nghiệp, nhưng nhìn chung chỉ được thanh toán vào ngày đáo hạn hợp đồng hoặc trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong. Số tiền này sẽ không được thanh toán nếu hợp đồng bị hủy bỏ (khi hợp đồng có hiệu lực từ đủ hai năm trở lên).

Bài viết trên đây đã giới thiệu đến bạn những thông tin về bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp, hy vọng nó giúp ích cho bạn đọc.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.