Những nguyên tắc bảo hiểm quan trọng mà người mua bảo hiểm cần phải biết

Những nguyên tắc bảo hiểm quan trọng mà người mua bảo hiểm nên biết

Những nguyên tắc bảo hiểm quan trọng mà người mua bảo hiểm cần phải biết

Bạn có ý định mua bảo hiểm nhưng còn đang băn khoăn về công ty và các điều khoản của nó. Theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ các nguyên tắc bảo hiểm khi mua cần phải lưu ý.

Nguyên tắc bảo hiểm trung thực tuyệt đối

Bản chất của hàng hóa cũng như của ngành kinh doanh nói chung, đòi hỏi sự trung thực và tin cậy cao giữa các bên khi ký kết hợp đồng.

Hợp đồng chỉ hợp pháp nếu việc thiết lập được thực hiện trên cơ sở thông tin trung thực của các bên.

Những nguyên tắc bảo hiểm quan trọng mà người mua bảo hiểm nên biết
Những nguyên tắc quan trọng mà người mua cần phải biết

Trong mọi trường hợp, cả người mua và người bán phải trung thực. Vì hành vi gian dối và mong muốn vụ lợi của các bên tham gia hợp đồng nên hợp đồng buộc phải chấm dứt.

Nguyên tắc quyền lợi

Khi đối tượng được bảo hiểm bị ảnh hưởng tiêu cực bởi rủi ro, quyền có thể được hình thành đối với tổ chức hoặc cá nhân có lợi ích kinh tế hợp lệ bị tổn hại.

Quyền sở hữu, quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản được phép; quyền nhận dạng cá nhân, quan hệ huyết thống, quyền nuôi con và cấp dưỡng; và các quyền và trách nhiệm trong hợp đồng đều là ví dụ về các quyền có thể bảo hiểm được (quyền lợi).

Những nguyên tắc bảo hiểm quan trọng mà người mua bảo hiểm nên biết
Những nguyên tắc quan trọng mà người mua cần phải biết

Ví dụ, cá nhân sở hữu quyền sở hữu, quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản, có quyền mua một hợp đồng bao gồm tài sản đó và các trách nhiệm liên quan của nó.

Nếu đối tượng là tính mạng của con người thì người nuôi dưỡng, cấp dưỡng là những người có mối liên hệ với nhau;

Xem thêm: Cùng tìm hiểu những vai trò kinh tế và vai trò xã hội của các loại bảo hiểm

Nguyên tắc bồi thường

Để tránh trục lợi, việc bồi thường của hợp đồng không được tạo cơ hội sinh lợi hoặc có lợi một cách bất công cho các bên liên quan đến người mua hợp đồng.

Do đó, số tiền bồi thường mà người được bảo hiểm có thể nhận được trong bất kỳ trường hợp nào vượt quá tổn thất của họ do sự cố.

Những nguyên tắc bảo hiểm quan trọng mà người mua bảo hiểm nên biết
Những nguyên tắc quan trọng mà người mua cần phải biết

Nguyên tắc thế quyền

Theo nguyên tắc thế quyền, sau khi bồi thường cho người được bảo vệ, người mua có quyền yêu cầu bên thứ ba có nghĩa vụ bồi thường cho mình trong hạn mức bồi thường do người cung cấp quy định thay cho người được bảo hiểm.

Khi xác định rằng bên thứ ba chịu trách nhiệm về tổn thất của đối tượng trong sự kiện được bảo hiểm, thì quyền thay thế được sử dụng. Bảo hiểm tài sản và trách nhiệm dân sự đều sử dụng nguyên tắc này.

Bài viết đã đề cập đến các nguyên tắc quan trọng, Nếu còn bất kỳ thắc mắc hãy để lại thông tin bên dưới nhé!

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.