Cập nhật ngay và luôn những điều cần phải biết về bảo hiểm xã hội điện tử

Cập nhật ngay và luôn những điều cần phải biết về bảo hiểm xã hội điện tử

Cập nhật ngay và luôn những điều cần phải biết về bảo hiểm xã hội điện tử

Bảo hiểm xã hội điện tử là phần mềm giúp doanh nghiệp kê khai bảo hiểm xã hội trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm chi phí giao dịch và nhân lực thực hiện các thủ tục hành chính. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đã triển khai sử dụng BHXH điện tử thay thế các phương tiện liên thông trước đây. Cụ thể là hiệp hội điện tử bảo hiểm này như thế nào? Đăng ký, kê khai, nộp BHXH điện tử như thế nào? Làm thế nào để sử dụng?

Cập nhật ngay và luôn những điều cần phải biết về bảo hiểm xã hội điện tử
Cập nhật ngay và luôn những điều cần phải biết về bảo hiểm xã hội điện tử

Khái niệm bảo hiểm xã hội điện tử

Bảo hiểm xã hội điện tử là đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân kê khai, nộp hồ sơ mật trực tuyến. Hồ sơ bảo hiểm điện tử được cơ quan bảo hiểm chấp nhận và tương đương với hồ sơ giấy mà người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm. Hồ sơ bảo hiểm xã hội là hồ sơ đăng ký tham gia, cấp bảo hiểm xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

Điều kiện tham gia

Cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

-Thứ nhất: Có mã số chứng thực do nhà cung cấp dịch vụ chứng thực, số cấp còn hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH chưa được cấp mã số xác thực thì được sử dụng giao dịch xác thực mã số do BHXH Việt Nam cấp.

– Thứ hai: Có năng lực truy cập và sử dụng Internet; có liên lạc email ổn định và đăng ký với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Các bước đăng ký bảo hiểm xã hội điện tử

Theo quy định, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH được lựa chọn trực tiếp qua Trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc I-VAN thông qua Tổng cục BHXH. Vậy để đăng ký BHXH điện tử qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua I-VAN thì doanh nghiệp phải thực hiện như thế nào?

Làm sao để sử dụng phương thức giao dịch điện tử?

Cập nhật ngay và luôn những điều cần phải biết về bảo hiểm xã hội điện tử
Cập nhật ngay và luôn những điều cần phải biết về bảo hiểm xã hội điện tử

Để đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp phải thực hiện theo các bước sau:

– Truy cập Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam để kê khai và gửi Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH (mẫu số 01 / ĐK-GĐ) hoặc gửi bản giấy cho cơ quan BHXH;

– Trường hợp cá nhân chưa có chữ ký số đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử để hưởng chế độ BHXH thì phải đến cơ quan BHXH để đăng ký.

Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện sử dụng phương thức giao dịch điện tử, trong thời hạn 03 ngày, doanh nghiệp sẽ được cấp và kích hoạt tài khoản giao dịch BHXH điện tử qua địa chỉ thư điện tử trực tuyến.

Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Tổ chức, cá nhân có chữ ký số truy cập Hệ thống giao dịch điện tử của tổ chức I-VAN để thiết lập và gửi thông báo đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN (mẫu 04 / DK-IVAN).

Một số thông tin về cổng thông tin bảo hiểm xã hội điện tử

Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam là điểm truy cập để nhận, truyền dữ liệu điện tử trong lĩnh vực an sinh xã hội, bảo mật với tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử và với tổ chức I-VAN. Trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam cho phép doanh nghiệp kê khai hồ sơ, thực hiện các dịch vụ trực tuyến, tra cứu hồ sơ và áp dụng hồ sơ. Một số dịch vụ BHXH trực tuyến trên Cổng Dịch vụ BHXH Việt Nam bao gồm:

Lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH

– Chuyển lương, trợ cấp BHXH hàng tháng

– Quyền thay thế tiền lương, cấp bảo hiểm xã hội

– Người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển lĩnh bằng tài khoản cá nhân và thay đổi tài khoản cá nhân, thay đổi biên lai thu tại địa chỉ tỉnh.

Xem thêm: Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện- Những thông tin, lưu ý cho người tham gia

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

– Giải quyết trợ cấp một lần đối với người làm công ăn lương và hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội định cư ở nước ngoài

– Giải quyết chế độ tai nạn lao động đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu

– Giải quyết hưởng chế độ cấp dưỡng, phục hồi sức khỏe sau khi bị đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Giải quyết chế độ thai sản

– Chế độ ốm đau

– Giải quyết chuyển tiền lương, trợ cấp BHXH hàng tháng và tiền lương, trợ cấp BHXH hàng tháng từ tỉnh này sang tỉnh khác

– Giải quyết chế độ hỗ trợ đối với giáo viên nghỉ hưu chưa hưởng lương lâu năm theo Quyết định số 52/2013 / QĐ-TTg.

– Giải quyết điều chỉnh thông tin về thân nhân đối với người làm công ăn lương, đóng BHXH hàng tháng; Điều chỉnh, quyết định hủy bỏ, bảo hiểm cuối cùng

– Giải quyết việc nhận trợ cấp tiền lương, bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người xuất cảnh trái phép về nước, người được tuyên bố hủy quyết định.

– Giải quyết chế độ tử tuất

– Quyết toán kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 91/2000 / QĐ-TTg, Quyết định số 613 / QĐ-TTg

– Giải quyết bảo hiểm xã hội một lần

– Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thương tật, bệnh tái phát

– Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với các trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp liên tục

– Giải quyết lương và phụ cấp hàng tháng cho bộ phận quản lý

Lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Cập nhật ngay và luôn những điều cần phải biết về bảo hiểm xã hội điện tử
Cập nhật ngay và luôn những điều cần phải biết về bảo hiểm xã hội điện tử

Cấp, thay đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ BHXH, BHYT

Lĩnh vực thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

– Đăng ký đóng, đăng ký lại, điều chỉnh BHXH tự nguyện; Thời hạn bảo hiểm xã hội

– Đăng ký và cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với bảo hiểm y tế chỉ người tham gia.

– Đóng đủ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có cùng thời gian đóng BHXH, BHTN, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT bằng nguồn ngân sách nhà nước. hỗ trợ một mức đóng góp.

– Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Tổ chức I-VAN là gì?

I-VAN là từ viết tắt của Bảo hiểm giá trị gia tăng mạng, nghĩa là dịch vụ giá trị gia tăng cho các giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo trợ xã hội hay được hiểu là dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ, khôi phục các thông báo điện tử về giao dịch trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội giữa đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN và cơ quan bảo trợ xã hội thông qua tổ chức I-VAN sau đây khi đơn vị nộp tiền vào tài khoản sử dụng dịch vụ về giao dịch.

Cách nộp bảo hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử qua Tổ chức I-VAN

Điều 30 Nghị định 166/2016 quy định cách thức nộp hồ sơ BHXH điện tử qua tổ chức I-VAN. Cụ thể, việc nộp hồ sơ BHXH điện tử qua tổ chức này được quy định như sau:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thực hiện và nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử theo một trong các cách sau:

– Truy cập tài khoản giao dịch trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, thực hiện việc lập hồ sơ an sinh xã hội điện tử của Tổ chức I-VAN và nộp hồ sơ bảo trợ xã hội điện tử cho Tổ chức I-VAN;
– Lập hồ sơ BHXH điện tử bằng phần mềm, công cụ hỗ trợ giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của BHXH Việt Nam; sau đó truy cập tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH để nộp hồ sơ BHXH điện tử cho Tổ chức I-VAN.

Sau khi nhận được hồ sơ bảo trợ xã hội điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, tổ chức I-VAN gửi hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và gửi thông báo xác nhận đã nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử qua thư điện tử đến cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trong lĩnh vực an sinh xã hội trong thời gian quy định.

Trên đây là tất cả thông tin về bảo hiểm xã hội điện tử bạn cần nắm. Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn sẽ có thể hiểu thêm về các loại hình bảo hiểm xã hội tại Việt Nam và tha gia vào các loại hình phù hợp nhất!

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *