Các khoản quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm vật chất xe ô tô PTI

Các khoản quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm vật chất xe ô tô của PTI

Các khoản quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm vật chất xe ô tô PTI

Khi lựa chọn bảo hiểm vật chất xe ô tô của PTI, bạn sẽ yên tâm đầu tư tài chính cho phương tiện giao thông thiết yếu, an tâm trước những sự cố bất ngờ trên đường.

Các đối tượng được bảo hiểm vật chất xe ô tô

Xe ô tô được phép hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trong trường hợp đặc biệt được PTI chấp thuận bảo hiểm vật chất xe ô tô

Phạm vi được bảo hiểm vật chất xe ô tô

PTI bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra khi va chạm, lật xe Cháy, cháy, nổ Tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên:

  • bão lụt, sét đánh, sạt lở
  • Các vật thể bên ngoài xe tác động vào xe
  • Trộm mất toàn bộ xe
  • Tai nạn do rủi ro bất khả kháng khác ngoài các trường hợp loại trừ quy định tại khoản 1 của điều này.
  • Ngoài ra, PTI còn chịu các chi phí cần thiết và hợp lý để: Phòng ngừa và hạn chế tổn thất thêm; Chi phí đưa phương tiện bị hư hỏng đến nơi sửa chữa gần nhất không vượt quá 20.000.000 đồng / Giá trị cộng với thuế (trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản) Thanh toán bảo hiểm định giá cao trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  • Giám định tổn thất
Các khoản quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm vật chất xe ô tô của PTI
Các khoản quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm vật chất xe ô tô của PTI

Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường của PTI (không bao gồm chi phí giám định thiệt hại) sẽ không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm của bảo hiểm vật chất xe ô tô

Chủ xe cơ giới có thể đồng ý tham gia bảo hiểm bằng hoặc thấp hơn giá trị thị trường của xe. PTI xác định giá trị của chiếc xe được bảo hiểm dựa trên giá trị thị trường thực tế. Việt Nam và so sánh tham khảo theo cơ sở dữ liệu giá trị xe do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam công bố hoặc theo nguyên tắc sau:

1. Đối với xe mới (100%), giá trị xe là giá bán xe do các nhà sản xuất trên toàn quốc công bố trên thị trường Việt Nam, hay giá xe được nhập khẩu đã bao gồm tất cả các loại thuế theo quy định của Nhà nước Việt Nam.

Các khoản quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm vật chất xe ô tô của PTI
Các khoản quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm vật chất xe ô tô của PTI

2. Đối với các loại xe đã qua sử dụng, giá trị của xe là giá xe mới (100%) nhân (x) với tỷ lệ (%) chất lượng còn lại tối thiểu của xe. Đối với ô tô nhập khẩu đã qua sử dụng, trị giá của xe là giá xe mới (100%) nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại được xác định trên tờ khai hải quan nhập khẩu.

  • Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại tối thiểu của xe được bảo hiểm được xác định như sau: Thời gian sử dụng từ 01 năm trở xuống: 100% Thời gian sử dụng từ trên 01 năm đến hết 03 năm: 85% Thời gian sử dụng từ 3 năm sau 6 năm: 70% Thời gian sử dụng trên 06 năm hết 10 năm: 55% Thời gian sử dụng trên 10 năm:40%
  • Thời gian sử dụng được tính: từ năm đăng ký lần đầu đến năm tham gia bảo hiểm (đối với xe sản xuất tại Việt Nam) hoặc số năm theo năm sản xuất đối với xe ô tô từ nhập khẩu đã qua sử dụng.

Trên đây là tất cả thông tin về bảo hiểm vật chất xe ô tô PTI. Nếu còn điều gì thắc mắc, hãy bình luận dưới đây để được chúng tôi giải đáp ngay nhé.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.