Vay vốn kinh doanh Sacombank – dịch vụ đáng tham khảo cho doanh nghiệp

Tổng hợp cho bạn đọc các gói vay tiêu dùng thế chấp tại ngân hàng Sacombank

Vay vốn kinh doanh Sacombank – dịch vụ đáng tham khảo cho doanh nghiệp

Sacombank chắc không còn xa lại với người dân khi là một trong những ngân hàng uy tín hàng đầu Việt Nam. Ngân hàng đã đưa ra chính sách cho sản phẩm vay vốn kinh doanh Sacombank với nhiều ưu đãi nhằm hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp vay vốn nhanh nhất.

Vay vốn kinh doanh Sacombank - dịch vụ đáng tham khảo cho doanh nghiệp
Vay vốn kinh doanh Sacombank – dịch vụ đáng tham khảo cho doanh nghiệp

Gói vay vốn kinh doanh Sacombank cá nhân

Cùng tìm hiểu chi tiết các sản phẩm vay vốn kinh doanh Sacombank cho đối tượng cá nhân và thủ tục vay trong nội dung sau. Hiện ngân hàng Sacombank đang cung cấp 7 sản phẩm vay vốn kinh doanh sacombank cho đối tượng cá nhân gồm:

Thấu chi sản xuất kinh doanh

Sản phẩm đáp ứng nhu cầu chi vượt số dư có trên tài khoản tiền gửi thanh toán (gọi là thấu chi) nhằm đáp ứng thiếu hụt vốn trong sản xuất kinh doanh.

Hạn mức thấu chi:

 • Không tài sản bảo đảm: Tối đa 50% số dư bình quân tháng của tài khoản thanh toán trong 06 tháng gần nhất.
 • Có tài sản bảo đảm: Không giới hạn. Căn cứ vào phương án kinh doanh, vốn tự có, khả năng trả nợ và khả năng tài trợ của Sacombank
 • Thời gian thấu chi tối đa 1 năm.
 • Tài sản đảm bảo:
 • Không có tài sản bảo đảm.
 • Có tài sản đảm bảo: Bất động sản, phương tiện vận chuyển, số dư tiền gửi.
 • Vay kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
 • Khách hàng cá nhân/hộ kinh doanh có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh nhà thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật.

Đặc tính:

 • Mức vay: Không giới hạn. Căn cứ nhu cầu vốn, khả năng trả nợ, tài sản đảm bảo và khả năng tài trợ của Sacombank.
 • Tài sản bảo đảm: Bất động sản, phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị .
 • Loại tiền: VNĐ.
 • Thời hạn: Hỗ trợ cho vay tối đa 10 năm.

Vay Phố chợ – Phố thương mại

Vay Phố chợ – Phố thương mại Sacombank giúp các cá nhân/hộ kinh doanh đáp ứng vốn kịp thời và linh hoạt cho các hộ kinh doanh tiểu thương quanh khu vực chợ. Sản phẩm có những tiện ích và đặc điểm như sau:

 • Giải ngân và thu nợ trực tiếp tại địa điểm kinh doanh
 • Trả góp linh hoạt ngày/tuần/tháng
 • Được tặng ngay bảo hiểm An Tâm Tín Dụng trong suốt thời gian khách hàng vay vốn
 • Hồ sơ đơn giản, lãi suất vay cạnh tranh.
 • Tài sản đảm bảo: Không có tài sản bảo đảm hoặc thế chấp tài sản bảo đảm là bất động sản.

Mức vay:

 • Không có tài sản bảo đảm lên đến 300 triệu đồng.
 • Có tài sản bảo đảm: Tối đa 70% giá trị tài sản.
 • Thời gian vay: Căn cứ vào nhu cầu vốn, phương án kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng.
 • Phương thức vay: Theo dư nợ ban đầu hoặc giảm dần.

Vay kinh doanh nhà thuốc

Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vay vốn kinh doánh Sacombank phục vụ sản xuất kinh doanh nhà thuốc theo quy định của pháp luật của khách hàng cá nhân/hộ kinh doanh.

Đặc tính:

Mức vay: Không giới hạn. Căn cứ nhu cầu vốn, khả năng trả nợ, tài sản đảm bảo và khả năng tài trợ của Sacombank.

 • Tài sản bảo đảm: Bất động sản, phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị.
 • Loại tiền: VNĐ.
 • Thời hạn: Hỗ trợ cho vay tối đa 10 năm.

Vay Tiểu thương chợ

Sản phẩm Vay tiểu thương chợ của Sacombank đáp ứng nhu cầu về vốn kinh doanh cho tiểu tương, không yêu cầu thế chấp bất động sản, giải ngân nhanh chóng và thu nợ trực tiếp tại địa điểm kinh doanh của tiểu thương.

Đặc tính:

 • Trả góp linh hoạt ngày/tuần/tháng
 • Tham gia bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm cháy/nổ sạp chợ trong suốt thời gian khách hàng vay vốn
 • Hồ sơ đơn giản, lãi suất vay cạnh tranh.
 • Mức vay lên đến 1 tỷ đồng
 • Thời gian vay tối đa 5 năm
 • Phương thức vay: Trả góp vốn lãi chia đều
 • Tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng sạp Sacombank ký hợp đồng liên kết với Ban Quản lý chợ
 • Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm (thương tật, tử vong, cháy/nổ sạp chợ) thì toàn bộ dư nợ khoản vay của Khách hàng tại Sacombank do Công ty bảo hiểm chi trả thay.

Vay nông nghiệp

Sản phẩm Vay nông nghiệp của Sacombank đáp ứng tất cả nhu cầu bổ sung vốn của cá nhân/hộ gia đình vay vốn trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp (nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản), bao gồm:

Bổ sung vốn sản xuất nông nghiệp.

 • Đầu tư tài sản là đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển đặc thù để mở rộng quy mô sản xuất.
 • Bổ sung vốn buôn chuyến các mặt hàng nông nghiệp.

Đặc tính:

 • Mức vay: Không giới hạn
 • Thời hạn vay: Linh hoạt theo phương án vay của khách hàng
 • Phương thức cho vay/thu nợ: Cho vay từng lần/Cho vay hạn mức/Cho vay lưu vụ/Cho vay quay vòng/Cho vay tuần hoàn
 • Loại tiền vay: VNĐ.
 • Tài sản đảm bảo: Thẻ tiền gửi, Bất động sản, Phương tiện vận chuyển.

Vay Sản xuất kinh doanh

Sản phẩm Vay Sản xuất kinh doanh Sacombank đáp ứng tất cả nhu cầu bổ sung vốn của khách hàng để sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ… nhằm mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh, bao gồm:

Bổ sung vốn lưu động

Mua sắm máy móc thiết bị, cải tiến công nghệ

Xây dựng/mở rộng nhà xưởng

Đặc tính:

 • Mức vay: Không giới hạn. Căn cứ vào phương án kinh doanh, vốn tự có, khả năng trả nợ và khả năng tài trợ của Sacombank.
 • Thời hạn vay: Căn cứ vào chu kỳ kinh doanh, dự phóng lưu chuyển nguồn tiền, thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư, khả năng trả nợ của khách hàng để xác định thời hạn vay phù hợp.
 • Phương thức cho vay/thu nợ: Đa dạng, phù hợp với dòng tiền, nhu cầu và khả năng trả nợ của Khách hàng .
 • Loại tiền vay: VNĐ.
 • Tài sản bảo đảm: Bất động sản, Phương tiện vận chuyển, Máy móc thiết bị, Hàng hóa, Nguyên vật liệu, Bán thành phẩm, thành phẩm…

Gói vay vốn kinh doanh Sacombank cho doanh nghiệp

Vay vốn kinh doanh Sacombank - dịch vụ đáng tham khảo cho doanh nghiệp
Vay vốn kinh doanh Sacombank – dịch vụ đáng tham khảo cho doanh nghiệp

Với đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, Sacombank có đa dạng các sản phẩm, mỗi sản phẩm có các tiện ích và đặc tính khác nhau nhưng đều có điểm chung là hỗ trợ tối đa nhu cầu vay vốn kinh doanh Sacombank cho doanh nghiệp.

Cho vay đáp ứng vốn kịp thời

Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động trong thời điểm mùa vụ/cao điểm với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng. Sản phẩm có các đặc điểm gồm:

 • Tỷ lệ tài trợ lên đến 90% giá trị tài sản đảm bảo
 • Loại tiền: VND, ngoại tệ
 • Thời hạn cho vay: Lên đến 12 tháng
 • TSBĐ: Bất động sản.
 • Thấu chi tài khoản doanh nghiệp

Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn thiếu hụt ngắn hạn với phương thức rút vốn linh hoạt. Tự động thanh toán nợ gốc ngay khi có tiền chuyển vào tài khoản thanh toán để giảm tối đa chi phí lãi vay cho khách hàng. Khách hàng sử dụng vốn vay như số dư sẵn có trên tài khoản tiền gửi thanh toán.

Đặc tính:

 • Hạn mức thấu chi được cấp trên cơ sở:
 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh về tài khoản thanh toán của Khách hàng mở tại Sacombank.
 • Số dư tiền gửi bằng VND hoặc ngoại tệ do Sacombank hoặc Tổ chức tín dụng khác phát hành.
 • Bất động sản hoặc tài sản đảm bảo khác.
 • Thời hạn sử dụng hạn mức thấu chi: Đến 12 tháng
 • Cấp tín dụng trung dài hạn
 • Sản phẩm cấp tín dụng dài hạn của Sacombank có tỷ lệ tài trợ cao, lên đến 100% giá trị Tài sản bảo đảm giúp tạo đòn bẩy tài chính, khắc phục việc thiếu hụt vốn trung/dài hạn.

Đặc tính:

 • Loại tiền vay: VND, ngoại tệ
 • Thời hạn vay: Tùy theo phương án vay vốn
 • Phương thức cho vay: Từng lần
 • Phương thức trả nợ: Trả nợ vốn lãi hàng tháng/hàng quý/hàng năm theo đặc điểm kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng.
 • Tài sản bảo đảm: Số dư tiền gửi, bất động sản, phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị, tài sản hình thành trong tương lai.
 • Mục đích vay: Đầu tư dự án; Mở rộng nhà xưởng; Mua sắm tài sản cố định như máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển…
 • Cho vay trả góp doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Sản phẩm giúp giảm áp lực trả nợ vay trong ngắn hạn cho doanh nghiệp với quy trình xử lý nhanh chóng, thủ tục đơn giản.

Đặc tính:

 • Vay bổ sung vốn lưu động với thời gian vay lên đến 60 tháng.
 • Loại tiền vay: VND.
 • Phương thức vay: Từng lần.
 • Mức vay: Tối đa 05 tỷ đồng/khách hàng.
 • Tài sản đảm bảo: Bất động sản, phương tiện vận chuyển.
 • Phương thức trả nợ: Lãi hàng tháng, vốn hàng tháng/hàng quý.

Tài trợ mua xe ô tô doanh nghiệp

 • Sản phẩm mang những tiện ích và đặc tính như sau:
 • Tỷ lệ cho vay: Đến 80% giá trị xe.
 • Thủ tục đơn giản, giải quyết nhanh chóng.
 • Lãi suất cạnh tranh.
 • Sacombank phát hành bảo lãnh thanh toán giúp tăng mức độ tin cậy với Bên bán xe.
 • Loại tiền vay: VND
 • Thời hạn cho vay: Đến 07 năm (tùy loại xe).
 • Phương thức cho vay: Từng lần.
 • Được vay bù đắp phần vốn đã sử dụng nếu khách hàng mua ô tô trong vòng 06 tháng và được tài trợ vay mua xe đã qua sử dụng.
 • Mục đích vay: Phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển của khách hàng; Kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa.

Thấu chi đảm bảo bằng tiền gửi

Sản phẩm thấu chi đảm bảo bằng tiền gửi đáp ứng kịp thời các nhu cầu thanh toán của khách hàng với thời gian giải quyết nhanh chóng, thủ tục thanh toán đơn giản, thuận tiện, không cần cung cấp chứng từ mỗi lần nhận nợ.

Sản phẩm có những đặc điểm sau:

 • Nợ gốc và lãi vay được thu tự động ngay khi tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp có số dư Có. Giảm thiểu số tiền lãi vay khách hàng phải trả cho Sacombank.
 • Thời hạn thấu chi: Tối đa 12 tháng.
 • Loại tiền thấu chi: VNĐ.
 • Phương thức vay: Theo hạn mức thấu chi.
 • Khách hàng sử dụng các phương tiện thanh toán để rút vốn từ tài khoản thanh toán được cấp hạn mức thấu chi.
 • Vốn được trả tự động khi tài khoản có số dư có và trả hết vào thời điểm đáo hạn của hạn mức thấu chi.
 • Lãi được thu một lần vào ngày đáo hạn thẻ tiền gửi hoặc ngày tất toán hạn mức thấu chi.
 • Tỷ lệ thấu chi lên đến 98% trị giá thẻ tiền gửi.
 • Đối tượng: Khách hàng là Doanh nghiệp có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Sacombank.
 • Tài sản đảm bảo là Thẻ tiền gửi do Sacombank hoặc Sacombank – SBL phát hành.

Lãi suất vay vốn kinh doanh Sacombank

Hiện nay, ngân hàng Sacombank đang áp dụng mức lãi suất cho gói sản phẩm vay vốn kinh doanh Sacombank với đối tượng cá nhân là trung bình 8,5%/năm. Lãi suất này dành cho hạn mức không giới hạn và thời hạn, kỳ hạn vay vốn kinh doanh sacombank linh hoạt.

Biên độ lãi suất sau ưu đãi sẽ là: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 3,5%. Nếu tất toán trước thời hạn hợp đồng, khách hàng chịu phí phạt từ 2% đến 5%.

Xem thêm:

Tất tần tật các loại thẻ Agribank có thể bạn chưa biết, có nên làm thẻ Agribank?

Thẻ Agribank gắn chip là gì? Bạn có nên sử dụng thẻ Agribank gắn chip không?

Kinh nghiệm vay vốn kinh doanh Sacombank

Điều kiện vay

Để được vay vốn kinh doanh Sacombank, khách hàng cá nhân/doanh nghiệp cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản như các tổ chức tín dụng khác nhưng còn có thêm:

 • Khách hàng thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động hợp pháp
 • Có phương án kinh doanh hiệu quả, phù hợp
 • Có nguồn tài chính đảm bảo trả nợ cho ngân hàng
 • Có tài sản đảm bảo vững chắc cho khoản vay
 • Ngoài ra một số sản phẩm vay đặc thù khách hàng sẽ cần đáp ứng những điều kiện riêng khác nữa, bạn có thể tham khảo trên website của ngân hàng Sacombank.

Thủ tục vay

 • Điều kiện và thủ tục chung dành cho cá nhân muốn vay vốn kinh doanh Sacombank gồm:
 • Bản chính giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của Sacombank.
 • Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu; Hộ khẩu/Giấy, sổ tạm trú của người vay và của người hôn phối, người bảo lãnh (nếu có).
 • Các chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập, khả năng trả nợ.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.

Đối với khách hàng doanh nghiệp ngoài các thủ tục như trên cần có thêm một số giấy tờ như khi vay vốn kinh doanh Sacombank:

 • Báo cáo thuế
 • Mã số thuế
 • Giấy đăng ký kinh doanh
 • Giấy xác nhận sử dụng con dấu…

Với đa dạng sản phẩm dành cho đối tượng là khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp nên chương trình vay vốn kinh doanh Sacombank nhận được sự quan tâm và lựa chọn của rất nhiều khách hàng.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.