Tìm hiểu rõ về các loại hình bảo hiểm tử kỳ để bạn có thể lựa chọn tốt nhất

Tìm hiểu rõ về các loại hình bảo hiểm tử kỳ để bạn có thể lựa chọn tốt nhất

Tìm hiểu rõ về các loại hình bảo hiểm tử kỳ để bạn có thể lựa chọn tốt nhất

Bảo hiểm tử kỳ là một trong những loại hình bảo hiểm quan trọng đối với người thân của ta.Và tùy vào nhu cầu của bạn mà ta có thể chọn nhiều loại hình khác nhau

Bảo hiểm tử kỳ cố định (Level term assurance)

Đây là loại hình hợp đồng bảo hiểm cổ điển và đơn giản nhất mà chi phí bảo hiểm cũng ít tốn kém hơn. Đặc điểm của loại hợp đồng bảo hiểm này là chi phí đóng và số tiền bảo hiểm vẫn giữ nguyên trong giai đoạn hiệu lực của hợp đồng.
Công ty bảo hiểm cam kết thanh toán bảo hiểm nếu tử vong xảy ra đảm bảo trước khi hết hạn hợp đồng và khi hết hạn hợp đồng bảo hiểm tất nhiên là hợp đồng không còn hiệu lực.
Chính sách bảo hiểm nhân thọ cố định không phải là hợp đồng tích lũy chủ yếu là bảo vệ trước khi rủi ro xảy đến đối với bạn. Do đó, nó không có giá trị hoàn lại trước khi kết thúc hợp đồng. Nghĩa là, bạn sẽ không nhận được tiền hoàn lại dưới dạng các bảo hiểm nhân thọ khác
Trên thực tế, hợp đồng bảo hiểm này thường mang lại lợi ích cho người thụ hưởng bằng cách trả các khoản nợ chưa thanh toán của gia đình khi người được bảo hiểm (người trụ cột trong gia đình) qua đời.

Tìm hiểu rõ về các loại hình bảo hiểm tử kỳ để bạn có thể lựa chọn tốt nhất
Tìm hiểu rõ về các loại hình bảo hiểm tử kỳ để bạn có thể lựa chọn tốt nhất

Đặc điểm chính loại bảo hiểm tử kỳ cố định:
-Chi phí bảo hiểm thấp.
-Bảo hiểm trong một khoảng thời gian cụ thể.
-Phí bảo hiểm nộp vào và số tiền cố định không thay đổi.
-Không có giá trị tiền mặt hoặc giá trị trả lại.
-Không thanh toán trường trường hợp quá hạn hợp đồng.
-Chính sách này sẽ hết hạn sau thời gian gia hạn mà không phải trả phí bảo hiểm.

Xem thêm: Những loại hình bảo hiểm tốt nhất cho mái ấm thân yêu của bạn hiện nay

Bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục (Renewable term assurance)

Đối với loại bảo hiểm này, người được bảo hiểm có thể yêu cầu gia hạn hợp đồng khi kết thúc hợp đồng mà không cần cung cấp bất kỳ bằng chứng nào khác về tình trạng sức khỏe của người được bảo hiểm vì công ty bảo hiểm đã biết tương đối rõ ràng về tình trạng sức khỏe của người được bảo hiểm. Khi gia hạn hợp đồng, phí bảo hiểm cố định sẽ được điều chỉnh theo chủ sở hữu
và tuổi hiện tại của người được bảo hiểm.
Giới hạn độ tuổi của đơn bảo hiểm này là 65 tuổi, khi người được bảo hiểm từ 65 tuổi trở lên thì không thể gia hạn hợp đồng
Đặc điểm chính của loài bảo hiểm này:
-Thời hạn hợp đồng có thể được gia hạn mà không cần thêm giấy tờ chứng minh sức khỏe.
– Có thể chấm dứt hoặc được gia hạn sau mỗi lần hết hạn đối với hợp đồng bảo hiểm này.
-Phí bảo hiểm tăng theo tuổi của người được bảo hiểm tại thời điểm gia hạn.

Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi (Convertible term assurance)

Đây là một hình thức bảo hiểm nhân thọ có thời hạn cố định cho phép người được bảo hiểm chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hợp đồng thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hoặc toàn bộ bất kỳ lúc nào trong khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực.
Phí đóng bảo hiểm hàng năm sẽ được tính toán lại theo các đặc điểm mới của loại hợp đồng sẽ được chuyển giao và độ tuổi của người được bảo hiểm. Đồng thời, khi chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm, người được bảo hiểm phải trả một khoản tiền nhất định cho các chi phí liên quan đến việc chuyển đổi hợp đồng cho công ty bảo hiểm.
Việc thiết kế hợp đồng bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi cho phép hợp đồng này được sử dụng để thực hiện khoản tiết kiệm trong tương lai của người được bảo hiểm.
Các đặc điểm chính của loại bảo hiểm này:
-Khả năng chuyển đổi sang toàn bộ hoặc toàn bộ hợp đồng trọn đời bất kỳ lúc nào.
-Khả năng chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bảo hiểm.
Phí bảo hiểm sẽ cao hơn và sẽ có chi phí khi thay đổi hợp đồng.

Bảo hiểm tử kỳ giảm dần (Decreasing term assurance)

Loại hình bảo hiểm này có số tiền bảo hiểm giảm dần hàng năm trong thời gian bảo hiểm. Việc giảm số tiền bảo hiểm được quy định rõ trong hợp đồng. Bảo hiểm tử kỳ có thời hạn giảm dần thường được sử dụng để đảm bảo một khoản nợ mà những người được bảo hiểm phải trả dần.
Ví dụ như khoản vay mua nhà trả góp, mua lai xe và trả dần khoản vay ngân hàng. Số tiền bảo hiểm giảm dần tương ứng với số nợ (số nợ còn lại) của người được bảo hiểm.
Một số đặc điểm chính của hợp đồng bảo hiểm:
-Phí bảo hiểm được giữ ở mức cố định và thấp hơn phí bảo hiểm tử kỳ là cố định
-Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm bắt buộc có thể ngắn hơn tổng thời hạn của hợp đồng. Người được bảo hiểm sẽ không đóng phí khi kết thúc hợp đồng.
-Về cuối hợp đồng, số tiền bảo hiểm mà người thụ hưởng.
nhận được sẽ rất nhỏ so với tổng số tiền bảo hiểm khi ký hợp đồng mới.

Tìm hiểu rõ về các loại hình bảo hiểm tử kỳ để bạn có thể lựa chọn tốt nhất
Tìm hiểu rõ về các loại hình bảo hiểm tử kỳ để bạn có thể lựa chọn tốt nhất

Bảo hiểm tử kỳ tăng dần (Increasing term assurance)

Loại bảo hiểm này được thiết kế để đối phó với tác động tiêu cực của lạm phát làm giảm số tiền bảo hiểm thực tế của đơn bảo hiểm, khi mà giá trị của đồng tiền giảm trong một khoảng thời gian xác định. Chính sách này có thể được thực hiện bằng cách tăng số tiền bảo hiểm hàng năm theo một tỷ lệ phần trăm nhất định.
VD: Số tiền bảo hiểm lúc ký hợp đồng với công ty bảo hiểm là 100 triệu. Các điều khoản của hợp đồng nêu rõ: Sau mỗi năm, số tiền bảo hiểm tăng 10% trong suốt thời hạn của hợp đồng là 15 năm. Như vậy, nếu 5 năm sau khi ký hợp đồng, người được bảo hiểm tử vong thì người được hưởng số tiền là 150 triệu đồng. Thay vì đưa ra hợp đồng bảo hiểm bổ sung có thời hạn dài, công ty bảo hiểm cũng cung cấp các hợp đồng bảo hiểm ngắn hạn có thể được gia hạn với mức độ bảo hiểm gia tăng sau mỗi lần gia hạn hợp đồng.
Đặc điểm chính của loại bảo hiểm tăng dần:
-Số tiền bảo hiểm có thể tăng theo thời hạn của hợp đồng mà không cần giấy chứng nhận sức khỏe của bạn.
-Phí bảo hiểm sẽ tăng theo số tiền bảo hiểm và tuổi được bảo hiểm lúc bảo hiểm khi gia hạn.
-Phí bảo hiểm phải trả nói chung cao hơn phí bảo hiểm phải nộp cho dạng bảo hiểm tử kỳ cố định.
-Phạm vi bảo hiểm thường được tiếp tục đến giới hạn độ tuổi là 60 đến 65 tuổi.

Bảo hiểm thu nhập gia đình (Family income cover)

Trong trường hợp người trụ cột trong gia đình qua đời thì loại bảo hiểm này được thiết kế để cung cấp thu nhập cho một gia đình .
Theo đó, nếu người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn hợp đồng, số tiền bảo hiểm sẽ là phải trả dần theo định kỳ cho đến khi hợp đồng hết hạn hoặc khi người thụ hưởng đến một độ tuổi nhất định.
Ở nhiều nước trên thế giới, đối với những chính sách mà gia đình của người được bảo hiểm nhận trợ cấp định kỳ, thì số tiền sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Nó vừa mang tính nhân văn vừa khuyến khích mọi người tham gia bảo hiểm. Các hợp đồng bảo hiểm thu nhập gia đình có phí bảo hiểm tương đối thấp vì càng gần ngày hết hạn của đơn bảo hiểm, khoản thanh toán khấu hao cho người được bảo hiểm càng thấp và nếu người được bảo hiểm vẫn còn trong thời hạn của hợp đồng, anh ta sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thanh toán nào của lĩnh vực bảo hiểm .
Bên cạnh bảo hiểm thu nhập gia đình thuần túy, các nhà bảo hiểm cũng đã nghĩ ra các loại hình biến thể khác như bảo hiểm thu nhập gia đình tăng dần để bù đắp cho sự mất giá tiền tệ số tiền trợ cấp khấu hao thực tế cho chủ hợp đồng bảo hiểm.

Đặc điểm quan trọng của loại hình bảo hình này:
-Các khoản tiền được trả dần cho đến khi kết thúc hợp đồng hoặc người thụ hưởng cho đến một độ tuổi nhất định.
-Chính sách có mức phí bảo hiểm tương đối thấp.
-Khoản khấu hao có thể được coi là thu nhập và không bị đánh thuế đối với thu nhập.

Xem thêm: Giải đáp cho bạn tất tần tật về bảo hiểm nhân thọ và cách hiểu đúng về nó

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.