Quyền lợi khi người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội 5 năm liên tục

Quyền lợi khi người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội 5 năm liên tục

Quyền lợi khi người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội 5 năm liên tục

Bạn là người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa biết rõ về những chế độ được hưởng sua khi tham gia đóng là gì? Bạn có muốn tìm hiểu về chúng?

Các quyền lợi được tính khi hưởng bảo hiểm xã hội

Người tham gia BHXH được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Đối với các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng thêm các chế độ từ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (OSI) và chế độ thai sản. Khi tham gia BHXH 5 năm liên tục, người lao động được hưởng lợi lớn hơn rất nhiều.

Quyền lợi khi người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội 5 năm liên tục
Quyền lợi khi người lao động tham gia đóng BHXH 5 năm liên tục

Hưởng BHXH được xét theo các chế độ:

Khi tham gia BHXH 5 năm liên tục mà người lao động không có nguyện vọng tiếp tục tham gia BHXH mà có nhu cầu hưởng BHXH thì mức hưởng được tính như sau:

Công thức tính hưởng BHXH

Trong đó:

Mbqtl là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

1,5 và 2 là hệ số của những năm đóng BHXH trước năm 2014 và từ năm 2014

Tuy nhiên người lao động chưa đủ 01 năm đóng thì mức trợ cấp BHXH một lần bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

Hưởng trợ cấp thất nghiệp cao hơn

Người lao động đã đóng BHXH 5 năm liên tục mà không may bị mất việc làm thì dễ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hơn và được hưởng mức bảo hiểm thất nghiệp cao hơn.

Dễ dàng đáp ứng đủ 2 điều kiện trong điều kiện hưởng BHTN:

Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLĐ trong trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng không xác định thời hạn. / hợp đồng làm việc có thời hạn.

Quyền lợi khi người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội 5 năm liên tục
Quyền lợi khi người lao động tham gia đóng BHXH 5 năm liên tục

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi kết thúc hợp đồng lao động đối với trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc làm việc có thời hạn. từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.
Người lao động đóng BHXH 5 năm liên tục được trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cao hơn.

Có thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhiều hơn:

Căn cứ theo quy định tại Điều 50 Luật việc làm 2013 thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

Nếu bạn đóng từ đủ 12 đến 36 tháng thì bạn sẽ được hưởng đến 03 tháng trợ cấp, sau đó cứ đóng đủ 12 tháng thì được trợ cấp thêm 01 tháng.
Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp tối đa không quá 12 tháng.
Như vậy, so với người đóng BHXH bắt buộc chưa đủ 36 tháng thì người lao động đóng BHXH đủ 5 năm liên tục sẽ được hưởng thêm ít nhất 2 tháng BHTN.

Xem thêm: Mức chi trả, quyền lợi, thủ tục và phương thức thanh toán của bảo hiểm xã hội

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính như sau:

Mức trợ cấp hàng tháng = Mức bình quân của 06 tháng liền kề đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp x 60%

Ghi chú:

Mức hưởng hàng tháng không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với những người sau chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.
Mức hưởng hàng tháng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người áp dụng chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.
Như vậy, người lao động đóng BHXH 5 năm liên tục được hưởng nhiều ưu đãi hơn người lao động đóng BHXH ngắn hạn hoặc không liên tục.

Quyền lợi về tinh thần khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội

Tham gia BHXH là cách để bạn thể hiện trách nhiệm của mình với xã hội, thể hiện hành động sẻ chia, quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội của đất nước. Đóng BHXH 5 năm liên tục, người lao động có quyền tự hào về bản thân đã đóng góp một phần công sức của mình cho đất nước.

Mặt khác, đóng BHXH 5 năm liên tục cũng đồng nghĩa với việc người lao động (thuộc đối tượng BHXH bắt buộc) tham gia BHYT 5 năm liên tục. Lúc này, người khám chữa bệnh sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn, mức hưởng BHYT sẽ tăng lên. Người lao động giảm bớt gánh nặng về phí khám chữa bệnh giúp tinh thần thoải mái hơn.

Quyền lợi khi người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội 5 năm liên tục
Quyền lợi khi người lao động tham gia đóng BHXH 5 năm liên tục

Nhân viên được hưởng nhiều lợi ích khi họ đóng các khoản đóng góp an sinh xã hội trong 5 năm liên tục. Những lợi ích không chỉ là vật chất mà còn có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần. Mỗi chúng ta phải nỗ lực hướng tới một xã hội được chăm sóc y tế tốt hơn, an sinh xã hội được đảm bảo, người lao động phải tích cực tham gia BHXH

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.