Một số điều về loại bảo hiểm gián đoạn kinh doanh có thể bạn cần biết !

Một số điều về loại bảo hiểm gián đoạn kinh doanh có thể bạn cần biết !

Một số điều về loại bảo hiểm gián đoạn kinh doanh có thể bạn cần biết !

Bảo hiểm (BH) gián đoạn kinh doanh là một loại hình BH để đảm bảo, bồi thường cho những mất mát, rủi ro về lợi nhuận gộp nguyên nhân do sự giảm sút về doanh thu hoặc cũng có thể là gia tăng trong chi phí kinh doanh, gây ra do nguyên nhân chính là việc gián đoạn trong hoạt động kinh doanh của người tham gia do những rủi ro được bảo đảm ở phần thiệt hại vật chất gây ra.

Một số điều về loại bảo hiểm gián đoạn kinh doanh có thể bạn cần biết !
Một số điều về loại BH gián đoạn kinh doanh có thể bạn cần biết !

1. Phạm vi bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

– Bồi thường cho các mất mác về “lợi nhuận kinh doanh” và cả “các chi phí cố định” mà Người tham gia phải tiếp tục trả trong khi các hoạt động kinh doanh bị đình trệ, cản trở hoặc là bị ảnh hưởng bởi các thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được BH xảy ra đối với những loại tài sản đã được BH.
– Số tiền của BH: được tạo từ Lợi nhuận kinh doanh và chi phí cố định. Đây là cơ sở tạo thành số tiền bồi thường.
– Ngoài ra thì BH còn sẽ bồi thường thêm cho Người tham gia những chi phí chi thêm để nhằm giảm thiểu tổn thất do hậu quả từ việc kinh doanh bị ảnh hưởng. Ví dụ: Chi phí bỏ ra để tạm thuê nhà xưởng hoặc là máy móc, chi phí dùng để tăng ca, cước phí để vận chuyển một cách khẩn cấp,…
– Các chi phí khác không trực tiếp giảm thiểu tổn thất đến việc gián đoạn kinh doanh thì chỉ được bồi thường nếu như có thỏa thuận riêng.

Một số điều về loại bảo hiểm gián đoạn kinh doanh có thể bạn cần biết !
Một số điều về loại BH gián đoạn kinh doanh có thể bạn cần biết !

2.Thời hạn để bồi thường và thời hạn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

– Thời hạn: Thông thường thì hợp đồng BH sẽ có thời hạn là 12 tháng thế nhưng có thể kéo dài hơn hoặc là ngắn hơn còn tùy theo yêu cầu của Người tham gia
– Thời hạn để bồi thường: Là một khoảng thời gian gián đoạn kinh doanh mà BH phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với Người tham gia bao gồm lợi nhuận kinh doanh và các chi phí cố định mà Người tham gia, khách hàng bị mất trong một khoảng thời gian gián đoạn kinh doanh nhất định được tính bắt đầu từ thời điểm xảy ra tổn thất cho đến lúc mà hoạt động kinh doanh và sản xuất của Người tham gia trở lại hoạt động một cách bình thường nhưng không được vượt quá thời hạn bồi thường tối đa.

Xem thêm: Bạn biết gì về bảo hiểm nhân thọ là gì? Cùng hiểu đúng về bảo hiểm này !

3.Thủ tục bồi thường của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Hồ sơ yêu cầu bồi thường đối với loại BH gián đoạn kinh doanh
– Yêu cầu bồi thường của bên mua hoặc tham gia;
– Giấy chứng nhận của BH;
– Biên bản tiến hành giám định của doanh nghiệp hoặc là người được ủy quyền từ doanh nghiệp;
– Biên bản giám định nguyên nhân gây ra tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc là của cơ quan có thẩm quyền khác;
– Bản kê khai những thiệt hại và một số giấy tờ chứng minh được thiệt hại;
– Một số giấy tờ khác theo yêu cầu của Công ty.

Một số điều về loại bảo hiểm gián đoạn kinh doanh có thể bạn cần biết !
Một số điều về loại BH gián đoạn kinh doanh có thể bạn cần biết !

Việc kinh doanh luôn đi kèm nhiều rủi ro xuất phát từ cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Do đó, sở hữu cho mình một công cụ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh là một giải pháp tối ưu mà bạn nên cân nhắc khi điều hành hoạt động của doanh nghiệp, công ty của mình.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.