Dừng hợp đồng bảo hiểm từ những năm đầu tiên, ai sẽ là người chịu thiệt?

Dừng hợp đồng bảo hiểm từ những năm đầu tiên, ai sẽ là người chịu thiệt?

Dừng hợp đồng bảo hiểm từ những năm đầu tiên, ai sẽ là người chịu thiệt?

Là một trong những sản phẩm thực tế cho tương lai bảo hiểm là một giải pháp tài chính, mang đến lợi ích lâu dài. Vậy bạn hiểu biết gì về hợp đồng bảo hiểm?

Trường hợp được hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm giữa chừng

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, ngoài việc hiểu các đặc điểm và lợi ích của gói sản phẩm, người tham gia phải biết các điều khoản và trường hợp nhận được trong hợp đồng cũng như lợi ích sẽ nhận được nếu có bất khả kháng. Các trường hợp phải dừng hợp đồng nửa chừng.

Theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm có thể chấm dứt hợp đồng giữa chừng nếu xảy ra 3 trường hợp sau

 • Bên mua bảo hiểm không còn quyền nhận tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm.
 • Bên mua bảo hiểm không thanh toán đủ phí bảo hiểm hoặc không còn khả năng thanh toán phí bảo hiểm định kỳ theo quy định trong hợp đồng.
 • Nếu trong thời gian gia hạn hợp đồng, thành viên không đóng đủ phí bảo hiểm đã thỏa thuận, hợp đồng bảo hiểm sẽ bị chấm dứt giữa kỳ.
Dừng hợp đồng bảo hiểm từ những năm đầu tiên, ai sẽ là người chịu thiệt?
Dừng hợp đồng bảo hiểm từ những năm đầu tiên, ai sẽ là người chịu thiệt?

Chấm dứt: khách hàng hay người bảo hiểm phải gánh chịu?

Bạn có bao giờ thắc mắc, khi người tham gia chấm dứt / dừng hợp đồng bảo hiểm vì bất kỳ lý do gì thì ai là người thua thiệt? Về cơ bản, người mua bảo hiểm và các công ty bảo hiểm đáp ứng với tổn thất nếu hợp đồng bảo hiểm bị gián đoạn / kết thúc ở giữa.

Đối với người tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ là một kế hoạch tài chính mạnh mẽ, đòi hỏi phải có cam kết lâu dài về người tham gia, thông qua quy trình thanh toán định kỳ để đáo hạn. Do đó, khi dừng hoặc hủy hợp đồng, người mua bảo hiểm là chủ đề thiệt thòi đầu tiên. Bởi vì bây giờ, khách hàng vừa mất phí tham gia và không nhận được dịch vụ bảo vệ.

Dừng hợp đồng bảo hiểm từ những năm đầu tiên, ai sẽ là người chịu thiệt?
Dừng hợp đồng bảo hiểm từ những năm đầu tiên, ai sẽ là người chịu thiệt?

Nếu hợp đồng kết thúc trong hai năm đầu tiên, người tham gia sẽ không hoàn lại tiền. Ngay cả trong hai năm đó, bạn vẫn đóng phí bảo hiểm đều đặn và không thay đổi số tiền bảo hiểm.

Nếu bạn chấm dứt hợp đồng của mình sau hai năm thành viên, bạn có thể được hoàn lại toàn bộ tiền. Tuy nhiên, số tiền có thể ít hơn các khoản phí trước đó. Thật vậy, ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực, công ty bảo hiểm đã khấu trừ các chi phí hoạt động liên quan.

Ngoài ra, tổn thất lớn nhất khi hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt là thành viên không còn được bảo vệ trước những biến động của cuộc sống. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến nguồn tài chính của gia đình mà còn làm chệch hướng những mục tiêu đã hoạch định trong tương lai.

Xem thêm Tóm tắt tất cả các điều khoản bảo hiểm nhân thọ cơ bản có thể bạn chưa biết

Đối với công ty bảo hiểm

Việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm giữa kỳ không chỉ gây thiệt hại cho người tham gia mà còn gây tổn thất không nhỏ cho công ty bảo hiểm . Để có thể duy trì hợp đồng trong thời gian dài và bảo vệ khách hàng mọi lúc (kể cả trong vòng 21 ngày sau khi hợp đồng chấm dứt), công ty bảo hiểm cũng tốn rất nhiều chi phí, bao gồm:

 • Chi phí ban đầu
 • Chi phí cho vận hành các sản phẩm bổ sung
 • Chi phí quản lý hợp đồng
 • Chi phí bảo hiểm rủi ro
 • Chi phí quản lý quỹ
 • Chi phí chấm dứt hợp đồng
 • Chi phí hoa hồng rút một phần giá trị quỹ hợp đồng
 • Phí chuyển đổi quỹ

Đây là các khoản phí được khấu trừ định kỳ trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực. Thông thường, chi phí trong những năm đầu tiên cao hơn so với những năm sau đó. Do đó, khi khách hàng chấm dứt hợp đồng bảo hiểm sớm (đặc biệt là trong những năm đầu), công ty bảo hiểm sẽ bị thiệt hại.

Dừng hợp đồng bảo hiểm từ những năm đầu tiên, ai sẽ là người chịu thiệt?
Dừng hợp đồng bảo hiểm từ những năm đầu tiên, ai sẽ là người chịu thiệt?

Như vậy, khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị chấm dứt giữa kỳ, cả khách hàng và công ty bảo hiểm đều bị thiệt hại đáng kể. Người tham gia mất cả phí đăng ký và quyền lợi bảo hiểm. Trong thời gian này, công ty bảo hiểm không thể thu hồi chi phí đã bỏ ra.

Giá trị hoàn lại của hợp đồng chỉ vào cuối năm thứ hai là bao nhiêu?

Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm sẽ nhận lại trong trường hợp hợp đồng bị chấm dứt sớm (chỉ áp dụng cho các sản phẩm bảo hiểm có giá trị hoàn lại).

Ví dụ, bạn mua một sản phẩm bảo hiểm trẻ em với thời gian hợp đồng 22 năm. Vào năm thứ 10, nếu bạn quyết định chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn, có thể nhận được giá trị trả nợ ước tính theo phạm vi bảo hiểm của các lợi ích bảo hiểm.

Dừng hợp đồng bảo hiểm từ những năm đầu tiên, ai sẽ là người chịu thiệt?
Dừng hợp đồng bảo hiểm từ những năm đầu tiên, ai sẽ là người chịu thiệt?

Nhiều người tin rằng giá trị trả nợ có thể nguyên vẹn, ngay cả khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ kết thúc sớm (đặc biệt là trong 2 năm đầu).

Chưa kể hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là sự cam kết dài hạn, thời hạn bảo vệ lên đến 5 năm, 10 năm, 15 năm thậm chí là bảo vệ trọn đời. Pháp luật kinh doanh bảo hiểm quy định từ năm thứ 10 giá trị hoàn trả mới tương đương với số chi phí mà thành viên đã đóng. Nếu bạn hủy hợp đồng trước ngày này, bạn có thể không nhận được giá trị hoàn lại như mong đợi.

“Tôi sợ rằng tôi sẽ không thể trả phí bảo hiểm trong dài hạn”

Một trong những mối quan tâm chính khi hỏi về bảo hiểm nhân thọ là các câu hỏi về tài chính. Nhiều người lo lắng rằng họ sẽ không có đủ tiền để duy trì hợp đồng bảo hiểm trong nhiều năm. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rằng ngoài việc mang lại giá trị bảo vệ, hợp đồng bảo hiểm còn bao gồm nhiều quyền lợi bổ sung, giúp người tham gia cảm thấy an toàn và đủ điều kiện để duy trì hợp đồng.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.